348

Васильєва Олена Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

: (096) 6096402
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0608-5709
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
21 грудня 1974 року м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 2002 році закінчила магістратуру Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Психологія, практична психологія» та здобула кваліфікацію викладача психолого-педагогічних дисциплін.

Кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою діяльністю» захистила у 2007 році і отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Психологія діяльності в особливих умовах» (19.00.09).

У 2012 році отримала наукове звання доцента.


Викладає навчальні дисципліни:
«Психологія», «Інженерна психологія», «Психологія управління», «Культура ділового спілкування», «Методика викладання у вищій школі», «Соціально-педагогічна психологія», «Транспортна психологія»


Діяльність:

 • З 1998 року по 2003 рік – психолог відділу виховної роботи Військово-інженерному інституті Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2003 року по 2009 рік – викладач психолого-педагогічних дисциплін у Військово-інженерному інституті Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З 2009 року по 2012 рік - в. о. доцента кафедри психології, педагогіки та української мови Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2012 року по теперішній час – доцент кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті:

 1. Васильєва О.М. Роль рефлексії в саморозвитку майбутнього професіонала. Професійно-прикладні дидактики, 2016.  № 2. С.15-19.
 2. Васильєва Е.Н., Фугело Н.А. Удовлетворенность обучением - активная проблема орбразования. Науковий огляд.  № 6 (38).  Київ : Центр міжнародного наукового співробітництва "ТК Меганом", 2017. С. 49-79.
 3. Vasuleva О., Nikolska N. Professional simulation and their use in the educational process. Професійно-прикладні дидактики, 2017. № 3. С. 31-37.
 4. Книш О.В., Васильєва О.М. Значення комунікативних навичок для професійної підготовки майбутніх інженерів. Професійно-прикладні дидактики,  2017. № 4. С. 65-71.
 5. Васильева Е.Н., Фугело П.Н., Фугело Н.А. Преподаватель как главное действующее лицо системы образования. Professional formation of the future teacher: materials of the II international scientific conference on May 22–23, 2018. Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018.  p. 15-19.  ISBN 978-80-7526-306-3
 6. Васильєва О.М.. Стереотипізація досвіду в процесі навчання. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІІ Міжнар. Наук.-метод. Конфер. 26-27 квітня 2018 р. Тернопіль: Крок, 2018. С. 20-22.
 7. Vasulyeva O.M. Problems in development of the agrarian education in Ukrain. Теорія і практика освіти в сучасному світі:  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 30-31 березня 2018 року).  Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018.  С.76-78.
 8. Васильєва О.М., Красуцький О.М. Довіра в педагогічному спілкуванні. Аграрна наука і освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. Наук.-прак. Конф. Ч 2. (20-22 березня 2018 р. м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2018. С. 286-289.
 9. Васильєва О.М., Фугело П.М., Фугело М.А. Фахова підготовка аграріїв: проблеми, структура, пропозиції. Аграрна наука і освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. Наук.-прак. Конф. Ч 2. (20-22 березня 2018 р. м. Кам’янець-Подільський).  Тернопіль: Крок, 2018.  С.289-291.
 10. Vasyl Ovcharuk, Oleg Boyko, Olesya Horodyska, Olena Vasulyeva. Prospects for the Production of Biofuels from Crop Residues Bean and Its Environmental and Technological Characteristics. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation …, 2018. рр. 285-292.
 11. Васильєва О.М., Фугело П.М., Фугело М.А. Застосування економічної психології: споживання, сприймані ризики. International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of oun time: Conference Proceedings. May 16-17, 2019. Batumi, Georgia. Р.р. 217-219.
 12. Васильєва О.М., Фугело М.А. Людський капітал: знання та умови ефективного управліня ними. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part I, March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. Рp. 108-111.
 13. Васильєва О.М., Красуцький О.М. Культура спілкування та культура мовлення як запорука освіченості та конкурентоздатності фахівця-аграрія. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 207-209.
 14. Васильєва О.М., Фугело П.М., Фугело М.А.  Позитивні та проблемні моменти математизації знань. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 209-211.
 15. Васильєва О.М. Підготовка майбутніх спеціалістів – менеджерів за допомогою технології електронного портфоліо. Innovation Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Training:. Poland: WSBiP, 2019. Pp. 14-18.
 16. Васильєва О.М. Психолого-педагогічні умова активації професійного саморозвитку студентів в системі аграрної освіти. Збірник наукових матеріалів ХХУІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні пріоритети у розвитку науки». Частина 4. Вінниця, 2019. С. 27-31.
 17. Васильєва О.М., Главацькі Ш. Формування пізнавальної діяльності студентів як умови ефективності навчання. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. Частина 1.(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В.,  2019. С. 42-45.
 18. Фугело М.А., Васильєва О.М., Фугело П.М. Освітні проблеми математизації наук. Збірник наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». Серія «Педагогічні науки». Випуск 1 (39). Глухів, 2019. С. 62-71. 
 19. Васильєва О.М., Кушнір В.Ю., Севрук В.В. Аграрна освіта: інноваційні виклики. Implementation of modern science into practice. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria. 2020. Pp. 92-96.

 Монографії

 1. Olena Vasulyeva.  Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors / Olena Vasulyeva, Pavlina Fugelo; Agrarian education of Ukraine psychological, pedagogical, and economic aspects. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018.  рр. 140-158.
  DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5

 Навчальні посібники

 1. Васильєва О.М.  Інженерна психологія.  Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2011. 200 с.
 2. Васильєва О.М. Психологія: робочий зошит для самостійної роботи Кам’янець-Подільський: Видавець  ПП Зволейко Д.Г., 2016.   89 с.
 3. Васильєва О.М. Психологія управління: робочий зошит. Кам’янець-Подільський, 2016. 101 с.
 4. Васильєва О.М. Культура ділового спілкування: робочий  зошит.  Кам’янець-Подільський, 2016.  86 с.
 5. Психологія. Робочий зошит для самостійної роботи: навчальний посібник. 2-ге вид., виправлене та доповнене / Укладач Васильєва О.М.. Кам’янець-Подільський: видавництво «Каліграф», 2019.  100 с. ISBN 978-966-1686-09-9
 6. Васильєва О.М. Методика викладання у вищій школі : Робочий зошит / Укладач Васильєва О.М..  Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2019. 120 с.

Методичні рекомендації

 1. Васильєва О.М. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Культура ділового спілкування» для студентів економічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський : Подільський ДАТУ, 2015 р. 45 с.
 2. Васильєва О.М. Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни «Психологія». Кам’янець-Подільський : Подільський ДАТУ, 2015 р. 25 с.
 3. Васильєва О.М. Методичні рекомендації для виконання самостійних  робіт з дисципліни «Основи транспортної психології» для студентів спеціальностей «Транспортні технології» та «Автомобільний транспорт». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. 101 с.
 4. Васильєва О.М.  ЕНК з дисципліни «Інженерна психологія» для студентів – магістрів інженерних спеціальностей (дистанційна освіта).  Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, с-ма Moodle,  2018. http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=984
 5. Васильєва О.М.  ЕНК з дисципліни «Психологія» для студентів 2 та 1 СТН курсів спеціальності  073 «Менеджмент» (дистанційна освіта)- Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, с-ма Moodle,  2018. http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=375