1119

Попович Микола Дмитрович

Науковий ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: професор

: (03849) 6 83 63; +38 (067) 93 200 40
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5835-1311
Scholar
Scopus

Місце і дата народження:
19 серпня 1952 року в с. Волока Глибоцького району Чернівецької області.


Освіта:
повна вища. В 1974 році закінчив філософський факультет Ростовського ордена Трудового Червоного Прапору державного університету (нині Південний федеральний університет, Російська Федерація)

Кандидатську дисертацію на тему: «Специфіка світоглядного змісту мистецтва» захистив у 1984 році в Інституті філософії Академії наук УРСР.

Вчене звання доцента присвоєно у 1986 році.

Докторську дисертацію на тему: «Людиновимірність культури: соціально-філософська концептуалізація» захистив у 2014 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

Вчене звання професора присвоєно у 2016 році.


Напрям наукового дослідження:
«Світоглядний, антропологічний, аксіологічний, комунікативний та інституціональний виміри культури: філософська концептуалізація»

 


Викладає навчальні дисципліни:
«Філософія», «Філософія науки».


Діяльність:

 • З вересня 1974 року по серпень 1975 року – заступник секретаря комітету комсомолу з правами райкому Чернівецького державного медичного інституту.
 • З вересня 1975 року по лютий 1981 року – викладач кафедри марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту.
 • З лютого 1981 року по лютий 1984 року – аспірант відділу естетики Інституту філософії Академії наук УРСР.
 • З лютого 1984 р. по травень 1985 року – викладач кафедри марксистсько-ленінської філософії Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту.
 • З травня 1985 року по грудень 1985 року – доцент кафедри марксистсько-ленінської філософії Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту.
 • З грудня 1985 року по червень 1991 року – завідувач кафедри марксистсько-ленінської філософії Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту.
 • З червня 1991 року по липень 1999 року – завідувач кафедри філософії та культурології Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту (реорганізованого 01.12.1995 р. у Подільську державну аграрно-технічну академію).
 • З липня 1999 року по липень 2003 року – доцент кафедри філософії та культурології Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З липня 2003 року по вересень 2010 року – завідувач кафедри філософії та культурології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2010 року по жовтень 2011 року – доцент кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2011 року по червень 2015 року – завідувач кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З червня 2015 року по вересень 2017 року – завідувач кафедри історії, філософії та права Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2017 року по березень 2019 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З березня 2019 року по квітень 2019 року – в. о. завідувача кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З квітня 2019 року по травень 2019 року – в. о. професора кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З травня 2019 року по серпень 2021 року – професор кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2021 року по теперішній час – професор кафедри  права, професійної та соціально-гуманітарної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Монографії:

 1. Эстетическое сознание и художественная культура (проблемы взаимодействия) [Текст] : коллективная монография (авторский коллектив: Мазепа В. И., Малахов В. А., Михалев В. П., Попович М. Д., Нестеренко В. Г., Яковлев Е. Г., Семашко А. Н., Федорук В. С., Шудря Е. П., Яранцева Н. А.) - К: Наукова думка, 1983. - 280 с.
 2. Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання [Текст] : колективна монографія (авторський колектив: Н. М. Андрєєва, Н. Б. Єсіпова, В. П. Карпенко, М. М. Лісовий, П. В. Писаренко, М. Д. Попович, В. Л. Пую, О. В. Федоненко, Т. С. Шарамок, О. М. Шевченко, В. О. Яковенко) - Полтава: Сімон, 2015. - 224 с.
 3. Соціально-філософський аналіз антропологічного виміру культури [Текст] / М. Д. Попович. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2013. - 308 с.

Наукові статті:

а) опублікованих у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science:

 1. Higher Education and Sustainable Development Promotion: International Potential and Its Elaboration in Ukraine [Текст] / M. D. Popovych, V. V. Zincenco, M. I. Boichenco // International Conference on Sustainable Future and Environmental Science. IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 635. – 2021. P. 1-7. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/635/1/012012/pdf
 1. Introducing and Methods of Humanism into Education for Ensuring Quality Sustainable Development [Текст] / Mykola Popovych, Vasyl Levculych, Yuriy Khodanych, Tereziia Popovych // E3S Web of Conference 277, 06008 (2021). P. 1 – 10.https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/53/e3sconf_icees2021_06008.pdf

б) опублікованих у закордонних наукових виданнях та наукових виданнях що включено до наукометричних баз рекомендованих МОН України:

 1. Техника как «техне» и как индустрия: культурный аспект взаимосвязи [Текст] / Н. Попович // Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. - Chişinău, 2013. - № 3(163). – P. 49-56 (закордонне видання, Республіка Молдова).
 2. Системный характер социальной коммуникации как основа воспроизведения и развития культуры [Текст] / Н. Д Попович // Личность, общество, право: проблема ценностей и приоритетов. - Магнитогорск: РАНХ и ГС, 2013. – С. 130-136 (закордонне видання, Російська Федерация).
 3. Социально-нормативное значение культуры для человеческой коммуникации [Текст] / Н. Попович // Revista de filozofie, sociologie şi şniinţe politice – Chişinău, 2014. - № 1(164). – P. 141-147 (закордонне видання, Республіка Молдова).
 4. Глобальные вызовы и коммуникативные возможности культуры востока и запада [Текст] / Н. Д. Попович // Коллективизм и индивидуализм: идеи и практика. – Магнитогорск: РАНХ и ГС, 2014. С. 195-203 (закордонне видання, Російська Федерация).
 5. Коммуникативные предпосылки человеческой свободы: философское осмысление феномена публичности [Текст] / Н. Д. Попович // Strateji tohlit. - № 3(10). – Baci, 2014. - Р. 275-289 (закордонне видання, Республіка Азербайджан).
 6. Социально-философская критика антропоцентризма [Текст] / Н. Д. Попович // Перспективы науки и образования: междунар. науч. – практ. журн. – Воронеж, 2014. - № 1(7). – С. 14-19 (закордонне видання, РФ).
 7. Антропологическое измерение культуры как предмет теоретико-методологического анализа [Текст] / Н. Попович, Д. Попович // Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – Chişinău., 2020. - № 1(182) – P. 112-127 (закордонне видання, Республіка Молдова).
 8. Identity of Homo Sovieticus in Retrospective: value and Anthropological and Literary Senses [Текст] / Mykola Popovych, Vitalii Mudrakov, Oleksandr Polishchuk, Oleksandr Mozolev // Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Science. 2020. Volume 8, issue 2. – P. 51-71. (закордонне видання, Румунія).
 9. Философское осмысление антропологического измерения культуры [Текст] / Николай Попович // Perspectivele şi Problemele Întegrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. - 2020. Volumul VII, Pаrtea I. - P. 5-9 (закордонне видання, Республіка Молдова).
 10. Социально-философское осмысление феномена политического / Николай Попович // Perspectivele şi Problemele  Întegrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. 2021. Volumul VIII, Partea I. – P. 43-48 (закордонне видання, Республіка Молдова)
 11. Специфіка дослідження цінностей у трансцендентальній прагматиці К.–О. Апеля та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса [Текст] / М. Д. Попович // Гілея: наук. вісник: зб. наук. пр. – К: Гілея, 2015. Вип. 100(9). - С. 134-139 (вісник входить до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar; Index Copernicus; EBSCO Publishing, Inc.; SIS (Scientific Indexing Services); Info Base Index).
 12. Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз [Текст] / М. Д. Попович // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – Вип. 62. – С. 130-139 (вісник входить до міжнародних наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory; РИНЦ; EBSCO; World Cat; Academic Search Enjine (BASE); RescarchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ)).
 13. Комунікативний ресурс людської свободи за умов глобалізаційних викликів [Текст] / М. Д. Попович // Гілея: наук. вісник:зб. наук. пр.- К.: Гілея, 2015. – Вип. 101 (10). – С. 300-304 (вісник входить до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar; Index Copernicus; EBSCO Publishing, In.; SIS (Scientific Indexing Services); Info Base Index).
 14. Культурні засади національної та цивілізаційної ідентичності [Текст] / М. Д. Попович // Українська полоністика. Філософські науки. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2015. Вип. 12. – С. 89-98 (журнал входить до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar; Citefactor; Ulrich's Periodicals Directory).
 15. Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури [Текст] / М. Д. Попович // Гуманітарний вісник  Запорізької інженерної академії: зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗДІА. 2015. – Вип. 63. – С. 257-266 ( вісник входить до міжнародних наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory; РИНЦ; EBSCO; World Cat; Academic Search Enjine (BASE); Rescarch Bib; Directory of Open Access Journals (DOAJ) ).
 16. Системні аспекти комунікації як соціокультурного феномену [Текст] / М. Д. Попович // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Х.: ХНПУ, 2019. – Вип. 45. Ч. 1. «Філософія». С. 214-229 (вісник входить до міжнародних наукометричних баз: Urlichsweb Global Serials Directory; OCLC World Cat; Open Academic Journals Index (OAJI); BASE; Research Bible)

б) опублікованих у наукових виданнях, що включено до переліку наукових фахових видань України

 1. Культурная антропология и мифология [Текст] / Н. Д. Попович // Перспективи: наук. журн. – Одеса, 2005. - № 3(30). – С. 149-155.
 2. Искусство как культурно-антропологический феномен и как предмет социально-гносеологического анализа [Текст] / Н. Д. Попович // Перспективи: наук. журн. – Одеса, 2006. - № 1(33). -  С. 137-142.
 3. Философские и методологические проблемы социально-культурной антропологии в их генезисе [Текст] / Н. Д. Попович // Перспективи: наук. журн. – Одеса, 2008. - № 4(44). – С. 89-92.
 4. Особенности перерастания социально-психологической антропологи в антропологическую персонологию [Текст] / М. Д. Попович // Перспективи: наук. журн. - Одеса, 2009. - № 2(46). С. 127-138.
 5. Социология познания в ее историко-социологическом и философском осмыслении [Текст] / М. Д. Попович // Перспективи: наук. журн. – Одеса, 2009. - № 1(45). – С.110-119.
 6. Личность как предмет изучения социально-психологической и философской антропологии [Текст] / М. Д. Попович // Наукове пізнання. Методологія та технологія: наук. журн. – Одеса, 2010. - №1. – С. 161-172.
 7. Антропоцентризм і гуманізм: минуле і сьогодення [Текст] / Попович М. Д. // Гілея: наук. вісник: зб. наук. пр. – К., 2010. № 40. – С 38-46.
 8. Сучасні філософсько-методологічні аспекти історичного дослідження і викладання історичних дисциплін [Текст] / М. Д Попович, А. С. Корженівський  // Гуманітарно-наукове знання. Становлення парадигми: зб. наук. пр. за підсумками міжн. наук. конф. – Чернівці: Рута. – 2011. – С. 171-179.
 9. Основні парадигми теорії культури [Текст] / М. Д. Попович // Політологічний вісник: зб. наук. пр. - К.: ІНТАС, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144.
 10. Проблемы культуры и культурной антропологи в современном социальном познании [Текст] / М. Д. Попович // Перспективи: наук. журн. – Одеса, 2011, - № 1(47). - С. 80-86.
 11. Антропологічні аспекти сучасної епістемології [Текст] / М. Д. Попович // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. – К. : ВІР УАН, 2012. Вип. 60, № 5. – С 19-29.
 12. Соціальна коеволюція людини і природи з погляду культури [Текст] / М. Д. Попович // Політологічний вісник. – К.: ІНТАС, 2012. Вип. 68. – С. 19-29.
 13. Сучасна аксіологія та її характерні особливості [Текст] / М. Д. Попович // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 61, № 6. – С. 361-366.
 14. Антропність світу і космічність людини: соціально – філософська концептуалізація [Текст] / М. Д. Попович // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 72, № 5. – С. 431-436.
 15. Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення [Текст] / М. Д. Попович // Політологічний вісник. – К.: ВАДЕКС, 2013. – Вип.71.- С. 79-96.
 16. Матеріальна культура і людська тілесність: соціальні засади взаємообумовленості [Текст] / М. Д. Попович // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. К.: ВІР УАН, 2013. Вип. 71, № 4. С. 539-544.
 17. Міфологія і релігія як світоглядне підґрунтя творення людиною певних типів культури [Текст] / М. Д. Попович // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – Вип. 3 (Серія: «Філософія»). – С. 171-177.
 18. Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду [Текст] / М. Д. Попович // Політологічний вісник. – К.: ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70. – С. 46-60.
 19. Філософський аналіз культури як втілення світогляду людини [Текст] /М. Д. Попович // Вісник ХНПУ ім.. Г. С. Сковороди. – Х.: ХНУ, 2013. – Вип. 40, Ч. 2 (Серія: «Філософія»). - С. 113-118.
 20. Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні [Текст] / М. Д. Попович // Політологічний вісник: зб. наук. пр. К.: ВАДЕКС, 2015. Вип. 78. – С. 17-29.
 21. Публічне і приватне у становленні культури сучасного суспільства [Текст] / М. Д. Попович // Наук. вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: ЧНУ, 2015.- Вип. 754-755. Філософія. С. 148-158.
 22. Особливості розвитку культури в суспільстві мережевих структур [Текст] / М. Д. Попович // Політологічний вісник: зб. наук. пр. – К.: ВАДЕКС, 2015, - Вип. 79. С. 148-158.
 23. Здобуття легітимності новими формами культури: філософська рефлексія [Текст] / М. Д. Попович // Версус: Наук. журн. з  проблем сучасної філософії. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015, № 1(5). – С. 84-89.
 24. Соціальні інститути культури: соціально-антропологічне осмислення [Текст] / М. Д. Попович // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова (Серія 7: «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія»), 2015. – Вип. 35(48).– С. 86-91.
 25. Культурні засади цивілізаційної ідентичності [Текст] / М. Д. Попович // Нова парадигма: журн. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 128. – С. 3-12.
 26. Співвідношення публічного і приватного в культурі [Текст] / М. Д. Попович // Релігія і соціум: між нар. часопис. - № 4 (20). – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С 134-147.

в) опублікованих у наукових виданнях:

 1. Эстетическое познание, стиль и народность искусства в эстетике Лучиана Благи [Текст] / М. Попович, С. Лупан // Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. - Москва: Наука, 1980. – С. 153-171.
 2. Идейно-воспитательное значение мировоззренческого cоддержания искусства [Текст] / Н. Д. Попович // Этика и эстетика. – К.: Изд – во при Киевском ун-те, 1983. – Вып. 6. – С 37 – 43.
 3. Уровни освоения мировоззренческого содержания искусства [Текст] / Н. Д. Попович // Актуальные вопросы исторической науки. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 104-107.
 4. Индикаторы моральной удовлетворенности трудом работников агропромышленных формирований [Текст] / Н. Д. Попович, Варзарь П. М. // Актуальные проблемы морального стимулирования труда в условиях развитого социализма. – Каменец-Подольский: ЦТ К-ППИ имени В. Затонского, 1985. – С. 42-46.
 5. Роль общественных и специальных дисциплин в формировании научно-материалистического мировоззрения студентов [Текст] / Н. Д. Попович // Формирование научно-материалистического мировоззрения студентов в ходе преподавания общественных дисциплин в сельскохозяйственном вузе. – Каменец-Подольский: Глыбокская райтипография, 1986. – С. 3-10.
 6. Мировоззренческие аспекты преподавания охраны природы [Текст] / Н. Д. Попович, Печенюк В. И. // Формирования научно-материалистического мировоззрения в ходе преподавания общественных и специальных дисциплін в сельскохозяйственном вузе. – Каменец-Подольский: Глибокская райтипография, 1986. – С. 34-39.
 7. Розвиток виробництва зерна на Хмельниччині в ХІІ п'ятирічці [Текст] / М. Д. Попович, Алещенко М. І. // Проблеми економічної географії Поділля. – Кам'янець-Подільський: Дунаєвецька райдрукарня, 1988. – С.104-109.
 8. Фольклорно-етнографічні свята на Хмельниччині [Текст] / М. Д. Попович, Алещенко М. І. // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії  Поділля. – Кам'янець-Подільський: Дунаєвецька райдрукарня, 1992. – С 26-30.
 9. Інноваційна культура суспільства і особистості [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Аграрна наука та освіта Поділля: зб. наук.-практ. конф., (14-16 берез. 2017 р., м. Кам'янець-Подільський), Ч. 2. Тернопіль: Крок, 2017. – С. 370-374.
 10. Соціально-філософське та культурологічне осмислення коеволюції культури і природи [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. наук. пр. міжн. наук.-прак. конф., (12-13 жовт. 2018 р., м. Кам'янець-Подільський), Ч. 2. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 359-364.
 11. Чинники та причини актуалізації агресії у сучасному суспільстві та пошук шляхів її мінімізації [Текст] / М. Д. Попович,  Д. М. Попович // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: зб. наук. пр. міжн. наук.-прак. конф., Ч. 2. - Тернопіль: Крок, 2018. – С. 330-334.
 12. Синтез українськості та європейськості у світогляді, науковій спадщині та способі життя видатного вітчизняного вченого філософа і культуролога, гуманіста, інтелектуала та інтелігента – Мирослава Поповича [Текст] / М.  Д.  Попович,  Д.  М. Попович // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукр. наук.-прак. конф. - Покровськ: ДВНЗ «Дон. ТВУ», 2018. С. 210-215.
 13. Рефлексії над книгами сповідей депортованих селян із Буковини Думітру Німіжеану «Нотатки одного селянина депортованого із Буковини» та Аніци Нандриш-Кудли «Двадцять років Сибіру. Буковинська доля» [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Політичні репресії в Радянській Україні у 30-ті рр.: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф., приуроченої до 80-ої річниці «Великого терору 1937 – 1938 рр.» та «Дню пам'яті жертв голодоморів». - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – С. 91-99.
 14. Жоль Костянтин Костянтинович – видатний український учений-філософ енциклопедист [Текст] / М. Д. Попович // Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях: зб. наук. пр. Всукр. наук.-теорет. конф., 25-26 червня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський, 2020. – С. 171-177.
 15. Місце філософії в системі культури та структурі соціально-гуманітарного знання [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-теорет. конф., 17 травня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – С. 44-48.
 16. Інноваційна культура в системі культури [Текст] / М. Д. Попович, Д.  М. Попович //  Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: зб. наук. пр. Всеукр. наук.- теорет. конф., 17 травня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. - С. 130-136.
 17. Автор всесвітньо - відомої колядки «Щедрик» Микола Леонтович - випускник Кам'янець-Подільської духовної семінарії [Текст] / М. Д. Попович // Історія Подільського державного-аграрно-технічного університету в персоналіях: зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., 29 квітня 2021 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. С. 27-37.
 18. Життя і діяльність Івана Огієнка – як приклад самовідданого служіння Україні [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях: зб. наук. пр.. ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., 29 квітня 2021 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – С. 51-58.
 19. Життя, діяльність та наукова спадщина Анатолія Степановича Корженівського [Текст] / М. Д. Попович // Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях: зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.- теорет. конф., 29 квітня 2021 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – С. 111-117.
 20. Політичне в системі координат постмодерну та глобалізації [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Соціально-політичні трансформації в епоху глобалізації: від конфлікту до консенсусу: зб. наук. пр. міжнар. наук.-теорет. конф., 20 травня 2021 р. (К-ПНУ імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський). Кам'янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2021. – С. 9-13.

Автореферати дисертацій та дисертації:

 1. Специфика мировоззренческого содержания искусства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук [Текст] / Н. Д. Попович. - К.: Институт математики АН УССР, 1984. – 24 с.
 2. Специфика мировоззренческого содержания искусства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук [Текст] / Н. Д. Попович. – К.: Институт философии АН УССР, 1984. – 218 с.
 3. Людиновимірність культури: соціально-філософська концептуалізація. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук [Текст] / М. Д. Попович. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 32 с.
 4. Людиновимірність культури: соціально-філософська концептуалізація. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук [Текст] / М. Д. Попович. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 408 с.

Патенти:

 1. Декларативний патент № 54093 А, Безгребельна електростанція [Текст] / М. Д. Попович, І. В. Демчик, В. Г. Романюк, М. І. Алещенко, В. Ф. Понеділок, А. Б. Божок. – Зав. №2002053816 від 08. 05.2002; Опубліковано 17.02.2003. Бюл. №2 УКРПАТЕНТ, Державний інститут промислової власності МОН України.
 2. Патент на корисну модель № 121375, Комбінована електростанція [Текст] / М. Д. Попович, А. М. Божок. - Заяв. № u 2017 01854 від 27. 02. 2017; Опубліковано 11.12.2017. Бюл. № 23 УКРПАТЕНТ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Навчальні посібники:

 1. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навчальний посібник / М. Д. Попович, А. С. Корженівський, В. І. Смолінський. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 1997. - 103 с.
 2. Релігієзнавство [Текст] : навчальний посібник / М. Д. Попович, В. І. Смолінський. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 1999. - 84 с.
 3. Філософія. Хрестоматія [Текст] : навчальне видання / М. Д. Попович, І. В. Демчик - Кам'янець-Подільський: Абетка, 1999 - 204 с.
 4. Українська та зарубіжна культура [Текст]: навчальний посібник / М. Д. Попович, А. С. Корженівський, В. І. Смолінський. – Кам'янець-Подільський. ПП Мошак М. І. 2002. - 112 с.
 5. Філософія [Текст]: фрагменти творів видатних зарубіжних та українських філософів / І М. Д. Попович, Демчик І. В. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М. І. 2005. - 164 с. (Гриф Міністерства аграрної політики України).
 6. Релігієзнавство [Текст]: навчальний посібник / М. Д. Попович, В. І. Смолінський. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2005. -372 с.
 7. Культурологія [Текст]: навчальний посібник / М. Д. Попович, А. С. Корженівський,  В. І. Смолінський. - Кам'янець-Подільський: ПП Мошак, 2007. - 124 с.
 8. Філософія [Текст]: навчальний посібник / М. Д. Попович, Ґ. Ґ. Кучеров. - Кам'янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2010. - 416 с. (гриф МОН України).
 9. Релігієзнавство [Текст]: навчальний посібник / М. Д. Попович, В. І. Смолінський. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 369 с. (гриф МОН України).
 10. Попович М. Д. Філософія: історичний екскурс: навчальний посібник / М. Д. Попович. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, – 2020. 336 с.
 11. Попович М.  Д. Філософія: навчальний посібник / М. Д. Попович. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 402 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методические рекомендации по изучению курса «Философия» для студентов стационарного обучения [Текст] / Н. Д. Попович, Демчик І. В. – Каменец-Подольский: Дунаевецкая райтипография, 1988. 75 с.
 2. Історія філософії у конспективному викладі [Текст] / М. Д. Попович, А. С. Корженівський. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. – 76 с.
 3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Логіка» для студентів економічних спеціальностей [Текст] / М.  Д. Попович, А. С. Корженівський. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2009. – 51 с.
 4. Методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія і методологія науки» для аспірантів та магістрантів [Текст] / М. П. Попович, С. П. Оржеховський. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2015. – 48 с.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Мировоззренческое содержание искусства социалистического реализма [Текст] / Н. Д. Попович // Всесоюзные философские чтения молодых ученых «Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии». – Москва: ПНК ВИНИТИ, 1984. – С. 107-109.
 2. Критика мировоззренческих оснований современного западного искусства [Текст] / Н. Д. Попович // Материалы к заседанию Совета молодых ученых К-П СХИ по итогам НИР за 1986 г. – Каменец-Подольский: Ярмолинецкая райтипография, 1987. – С. 27- 28.
 3. Рівень життя трудящих Хмельниччини у передвоєний період [Текст] / М. Д. Попович, В. Г. Романюк // VII Подільська історико-краєзнавча конф. – Кам'янець-Подільський: Дунаєвецька райдрукарня, 1987. – С. 56-57.
 4. Диалектика основных сфер жизнедеятельности общества [Текст] / Н. Д. Попович // Развитие социальной сферы общества в условиях совершенствования социализма: Всесоюзна наук.-практ. конф. - Каменец-Подольский: Ярмолинецкая райтипография, 1988. – С. 4-6.
 5. Социальные аспекты экологии [Текст] / Н. Д. Попович, С. Д. Попович // Развитие социальной сферы общества в условиях совершенствования социализма: Всесоюзна. наук.-прак. конф. – Каменец-Подольский: Ярмолинецкая райтипография, 1988. – С.114-115.
 6. Екологічна свідомість у системі суспільної свідомості [Текст] / М. Д. Попович // Тези допов. наук.-теорет. конф. молодих вчених і аспірантів К-П СХІ. – Кам'янець-Подільський: Дунаєвецька райдрукарня, 1989. – С. 21-22.
 7. Світоглядний зміст екологічної свідомості [Текст] / М. Д. Попович // Тези допов. наук-теорет. конф. співробітників по результатах досліджень за 1988 рік. – Кам'янець-Подільський: Ярмоленецька райтипографія, 1990. – С. 16-17.
 8. Орієнтація на гуманітарні знання в сільськогосподарському вузі [Текст] / М. Д. Попович, М. І. Алещенко // Гуманізація та гуманітаризація сучасної освіти: тези республ. наук.-метод. конф. - К.: НМК ВО, 1992. – С. 86-88.
 9. Висвітлення дорадянського періоду історії м. Глухова в книзі: «Історія міст і сіл Української РСР: Сумська область» [Текст] / М. Д. Попович, М. І. Алещенко // Історико-культурна спадщина Глухова: матер. міжвузівської наук.-практ. конф. присвяченої 1000 річчю м. Глухова. – Глухів: Глухівська міськдрукарня, 1992. – С. 50-52.
 10. Праця Геврика Т. «Про жахливі наслідки сталінізму для українського народу» [Текст] /  М. Д. Попович, М. І. Алещенко // Культура України і слов'янський світ: тези. доп. наук.-практ. конф. – К.: ІПК ПК, 1992. – С. 123-125.
 11. Фольклорно-етнографічні свята на Хмельниччині [Текст] / Попович М. Д., М. І. Алещенко // Культура Поділля: історія і сучасність: матер. ІІ  наук.-практ. конф. присвяченої 500 річчю м. Хмельницького – Хмельницький: Поділля, 1993. – С. 138-140.
 12. Діяльність Петра Миколайовича Бачинського в Кам'янець-Подільському (1911 – 1927 рр. ) [Текст] / М. Д. Попович, М. І. Алещенко // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матер. міжнар. наук.-прак. конф.: Хмельницький: Поділля, 1994. – С.36-38.
 13. Екологічно чиста електростанція [Текст] / М. Д. Попович, Божок А. М. // «Динаміка наукових досліджень – 2005»: матер. VIII між нар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 7-8.
 14. Руслова електростанція [Текст] / А. М. Божок, М. Д. Попович // «Науковий потенціал світу - 2005»: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., том 11 « Географія і екологія». - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 38-40.
 15. Теоретичні і прикладні аспекти загальної методології наукового пізнання [Текст] / М.  Д. Попович, Колосюк І. А. // Проблеми розвитку освіти у вищих навчальних закладах і філософські засади їх розв'язування: матер. круглого столу (м. Харків, 22 – 23 квіт. 2010 р.). Харків: Міскдрук, 2010. – С. 171-177.
 16. Космічність людини і антропність світу [Текст] / М. Д. Попович // Науково-теоретичні проблеми вирішення глобальних проблем сучасності державними та міжнародними організаціями: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19-20 квіт. 2013 р.). Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2013. – С. 73-77.
 17. Соціальна коеволюція людини і природи [Текст] / М. Д. Попович // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: міжнар. наук.-практ.конф. - Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2013. - С. 80-84.
 18. Соціально-філософське визначення основних парадигм теорії культури [Текст] / М. Д. Попович // Міжнар. наук. конф. «Дні науки філософського факультету - 2013»: матер. доп. та виступів, Ч. 8. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 176-178.
 19. Ограниченность природных ресурсов планеты и неисчерпаемость потенциала культуры [Текст] / Н. Д. Попович // Всероссийская конференция «Глобальное будущее 2045. Антропологический кризис. Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты»: зб. тезисов вист. Белгород: Изд.-во БГУ, 2013. – С. 241-244.
 20. Сутність культури та форми її прояву [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжн. наук.-прак. конф. (20-21 берез. 2019 р.), Ч. 2. Тернопіль: Крок, 2019. – С. 278-280.
 21. Зміст і структура культури суспільства та особистості [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: зб. наук. пр. ІІІ міжн. наук.-прак. конф., Ч. 2 (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019 – С.110-113.
 22. Філософські засади гуманітаризації освіти [Текст] / М. Д. Попович, Д. М. Попович // Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: зб. наук. пр.. Всеукр. наук.-практ. конф. 17 травня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – С. 74-77.
 23. Викладання філософії крізь призму профілю спеціальності [Текст] / М. Д. Попович // Проблеми підготовки фахівців аграріїв у начальних закладах вищої та професійної освіти: зб. наук. пр. VIII міжн. наук.-практ. конф., 2 жовтня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). - Тернопіль: ФОП Осадця Ю. В., 2020. – С. 141-143.
 24. Білецький Олег Вікентійович – відомий учений філософ і педагог Поділля / М. Д. Попович // Історія Подільського держаного аграрно-технічного університету в персоналіях: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-теорет. конф., 25-26 червня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. С. 168-171.

Науково-популярні видання:

 1. Літопис Української Церкви [Текст] / М. Д. Попович, В. І. Смолінський. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 1997. 48 с.
 2. Католицька церква на Поділлі [Текст] / А. Я. Опря, М. Д. Попович, В. І. Смолінський. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 1999. 28 с.
 3. «Щедрик» Миколи Леонтовича лунає в ці дні в усіх куточках планети. – 12 с. https:pdatu.edu.ua/nevs-01/shchedrik-mikili-leontovicha-lunae-v-tsi-dni-v-usikh-kutochkakh-planeti.html

Реферати:

 1. Tănase A. Cultură. Umanizm. Personalitate. (Тэнасе А. Культура, гуманізм, личность) [реферат]. [Текст] / Н. Д. Попович // Общественные науки за рубежом: РЖ ИНИОН АН СССР. – Москва: ПИК ВИНИТИ, 1981. - № 6 (Серия: «Философия и социология»). – С. 127-129.
 2. Breazu M. Sentiment artistic. Valoare estetică. Sens uman. (Брязу М. Художественное чувство, эстетическая ценность, человеческий смисл) [реферат]. [Текст] / Н. Д. Попович //Общественные науки за рубежом: РЖ ИНИОН АН СССР. – Москва: ПИК ВИНИТИ, 1981, № 6 (серия: «Философия и социология»). –  С. 112-113.
 3. Roşca I. Filozofia limbii a lui Moris Merlo-Ponti. (Рошка И. Философия языка Мориса Мерло-Понти). [реферат] [Текст] / М. Д. Попович // РЖ ИНИОН АН СССР. – Москва: ПИК ВИНИТИ, 1983. № 1 (серия: «Философия и социология»). – С. 95-97.

Участь у закордонних науково-технічних заходах:

 1. Higher Education Sustainable Development Promotion: International Potential and Its Elaboration in Ukraine / M. D. Popovych, V. V. Zincenco, M. I. Boicenco // The 7 th TEHNIUM International Conference New decadeon Social Science. Vol. 7, 2020 (16-18 October 2020, Bucharest, Romania) (Abstract, Certificate, Scopus Conference).
 2. Critical thinking Education Sustainable Development of AI Risks Open Science based Sustainable Development / Mykola Popovych, Victor Zincenco, Mykhailo Boicenco, Oleksander Polishchuk, Victoria Levculych // Vol. 8, 2021 (27-28 Mars 2021, Bucharest, Romania) (Abstract, Certificate, Scopus Conference).
 3. Introducing the Concepts and Methods of Humanism into Education for Ensuring Quality Sustainable Development [Текст] / Mykola Popovych, Vasyl Levkulych, Yuri Khodanych, Tereziia Popovych // The International Conference on Environmental and Energy Sustainable (INCES 2021) (21 May, Seoul, Republic of Korea) (Abstract, Certificate, Scopus Conference).
 4. Философское осмысление антропологического измерения культуры / Николай Попович // Perspecrivele şi Problemele Întegrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Conferinţă Internaţională. Ediţia VII, 5 iunie 2020 (USC, Cahul, Republica Moldova) (Certificat).
 5. Социально-философское осмысление феномена политического / Николай Попович // Perspectivele şi problemele Întegrării în Spsţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Conferintă Internaţională. Ediţia VIII-a, 4 iunie 2021 (USC, Cahul, Republica Moldova) (Certificat).

Участь в атестації наукових працівників у якості офіційного опонента:

 1. Старовойт О. В. Філософські засади формування інноваційної культури особистості в умовах сталого розвитку суспільства. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Спеціалізована вчена рада Д. 26.053. 16.
 2. Харченко Ю. В. Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Спеціалізована вчена рада Д. 26.053.16.
 3. Ковтун Н. М. Воля як основа соціальної активності. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Спеціалізована вчена рада Д. 26.053.16.
 4. Чорна Л. В. Ідеал як соціокультурний феномен у дискурсі Модерну та Постмодерну. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Спеціалізована вчена рада Д.
 5. Ємельяненко Є. О. Маргіналізація сучасного українського суспільства в умовах соціокультурних трансформації (безпековий вимір). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Спеціалізована вчена рада Д. 26.053.16.
 6. Качмар О.  В. Соціально-філософська рефлексія феномену агресії в умовах соціокультурних трансформацій. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.Спеціалізована вчена рада Д. 26.05.16.
 7. Завальнюк О. В. Спорт як феномен культури (досвід філософської рефлексії). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософії та філософія історії. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Спеціалізована вчена рада Д.26.053.16.
 8. Кириченко М. О. Ідеологія інформаційного суспільства як чинник сталого розвитку сучасної України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Спеціалізована вчена рада Д. 26.053.16.
 9. Захаріна М. І. Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В. В. Зеньковського (соціальний вимір). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. Спеціалізована вчена рада Д. 26.053.16.