32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Анкетування

Анкетування проведене в період з 01.01.2023 по 31.01.2023р.

Освітньо-наукова програма Результати анкетування
Анкета №1 Анкета №2 Анкета №3
Професійна освіта icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Економіка icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Менеджмент icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Агрономія icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
ТВППТ icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Ветеринарна медицина icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2

 

Анкетування проведене в період з 01.01.2024 по 31.01.2024р.

Освітньо-наукова програма Результати анкетування
Анкета №1 Анкета №2 Анкета №3
Професійна освіта icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Економіка icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Менеджмент icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Агрономія icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
ТВППТ icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2
Ветеринарна медицина icon-doc2 icon-doc2 icon-doc2

Центр мовної підготовки

Центр мовної підготовки є структурним підрозділом, основними завданнями якого є надання експертної та консультаційної допомоги у питаннях міжмовної комунікації; надання додаткових консультаційних та освітніх
послуг, пов’язаних із вивченням та застосуванням іноземних мов та української мови; формування в закладі освіти середовища, що стимулює його працівників та здобувачів освіти до вивчення іноземних мов;
підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами науково-педагогічними працівниками ЗВО «ПДУ», здобувачами освіти, співробітниками університету та іншими фізичними особами.
Основними напрямами діяльності центру мовної підготовки є:
• організація курсів з інтенсивного вивчення англійської мови різних рівнів за Європейською шкалою CEFR;
• надання освітніх послуг із додаткового та поглибленого вивчення іноземної (англійської) мови науково-педагогічним працівникам університету задля забезпечення проведення ними занять із спеціальних дисциплін
іноземною мовою на належному рівні;
• підготовка до складання міжнародних мовних іспитів KET, B1 PRELIMINARY, B2 FIRST, CAE, TOEFL, IELTS, а також консультаційна діяльність, пов’язана зі складанням цих іспитів;
• підвищення рівня володіння українською мовою науково-педагогічними працівниками ЗВО «ПДУ», здобувачами освіти, співробітниками університету та іншими фізичними особами з України та іноземцями;
• проведення навчально-методичних заходів (лекцій, зустрічей, workshops, тестування та співбесід) із залучення нових слухачів на курси вивчення іноземних мов;
• підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної (англійської) мови.

kuzhelo

КУЖЕЛЬ Оксана Миколаївна –

керівник центру мовної підготовки, викладач англійської мови


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
096-468-70-68

   
maksymetso

МАКСИМЕЦЬ Оксана Миколаївна -

провідний фахівець центру мовної підготовки, викладач української мови


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

067-703-09-88

 

Лабораторія генофонду гречки

Лабораторія якісних показників продукції рослинництва

 

atestat Науково-дослідна лабораторія якісних показників продукції рослинництва – є науковим підрозділом, для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення освітнього процесу, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти до вирішення важливих наукових завдань.

Метою діяльності НДЛ  якісних показників продукції рослинництва – є проведення аналізів різних показників насіння і рослинницької продукції, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки і перепідготовки фахівців, зокрема фахівців з вищою освітою.

         Основними напрямами діяльності НДЛ є:

-   аналітичний супровід виробництва продукції рослинництва;

-  проведення лабораторних аналізів якості насіння і продукції рослинництва;

-  надання консультаційних послуг;

-  провадження інноваційної діяльності;

- комплексний аналіз зерна круп’яних, зернових, олійних та технічних культур;

-  визначення якості готової рослинної продукції;

-  визначення якісних показників насіння сільськогосподарських культур;

- сприяння підготовці здобувачів вищої освіти, вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з підприємствами, закладами вищої освіти, установами, компаніями.

 

 

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб інституту харчових технологій
Кафедри інституту
 

 

Дирекція інституту
Директор інституту

Димчук Анатолій Васильович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38(097) 609-65-83

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники директора
 ievstrafieva Заступник з навчальної роботи

Євстафієва Юлія Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38(097) 855-00-89

 dimchuk Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Крачан Тетяна Михайлівна

кандидат хімічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38(067) 968-08-37

 kostash

Відповідальний з виховної та організаційної роботи

Пустова Наталія Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(03849) 2-75-74

 pidlisnyy Голова методичної комісії інституту

 

Підлісний Віталій Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(03849) 68-3-36

Навчальний процес обслуговують:

 ЧЕРНИШОВА Олена Миколаївна
 секретар ННІХТ

  •  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    :+38 (068) 328-36-09 

 

Навчально-науковий інститут харчових технологій створено по ініціативі ректора Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» професора Володимира ІВАНИШИН та рішенням Вченої ради університету від 1 листопада 2022 року.

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом університету та проводить освітню діяльність згідно: Конституції України; Законів України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову, науково-технічну діяльність», а також згідно інших законів та підзаконних нормативно-правових актів України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку ЗВО «ПДУ», наказів та розпоряджень ректора університету, рішень Вченої ради університету, Положень про інститут та інших загальноуніверситетських актів.

Метою діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері виробництва та управління якістю і безпечністю харчових продуктів; виробництва і переробки продукції тваринництва та фахівців, здатних застосовувати науково-дослідний та професійний підхід до вирішення виробничих питань рентабельного, енергозберігаючого і екологічно-безпечного виробництва і переробки продукції тваринництва.

Навчально-науковий інститут харчових технологій здійснює підготовку здобувачів освіти за спеціальностями:

181 «Харчові технології» (за освітнім ступенем «Бакалавр») 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (за освітнім ступенем «Бакалавр»«Магістр»«Доктор філософії»).

В структуру інституту входять кафедри: харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції; технології виробництва і переробки продукції тваринництва; хімії.

Науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту харчових технологій мають високий науково-педагогічний потенціал, що акцентується на формуванні фахівця зі стратегічним і критичним мисленням, який здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у процесі професійної діяльності.