921

Керничний Сергій Петрович

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: +38 098 75-75-304
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2756-4079
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
16 березня 1979 року в с. Оринин Хмельницької області


Освіта:
Вища.У 2001 році закінчив Камянець-Подільську державну аграрно-технічну академію (нині ПДАТУ) за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію «Лікаря ветеринарної медицини».

Кандидатську дисертацію на тему:  «Патогенетичне обгрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит» (16.00.07. – ветеринарне акушерство) захистив у 2008 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.


Напрям наукового дослідження:
«Патологія вагітності корів, особливості імунобіологічного статусу, діагностика, профілактика та лікування»


Викладає навчальні дисципліни:
«Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин»; «Технологія відтворення  тварин».


Діяльність:

 • 2001-2002 р.р. ветеринарний лікар Жванецької ДЛВМ Кам'янець-Подільського р-н
 • 2002-2005 р.р. аспірант кафедри ветеринарного акушерства і хірургії ПДАТУ;
 • 2005-2008 р.р. асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2009-2011 р.р. в.о. доцента кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічногоуніверситету;
 • 2011 р. доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2014-2018 р.р. заступник декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві з навчальної роботи;
 • з вересня 2018 р. завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Боднар А А., Желавский Н. Н., Захарова Т. В., Керничный С. П., Боднар А. А., Борусевич К. В. Рациональная терапія коров с персистентнымжелтымтеломяичника. Актуальные проблемы інтенсивного развития животноводства : материалы ХХІ Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Ч. 1 /редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2018.  С. 19– 23.
 2. Боднар О. О., Керничний С. П., Захарова Т. В. Комплексний метод лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника. Конференція. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині (Львів,  29-30 листопада  2018р.) : Тези доповідей / В. В. Стибель (відп. ред.). – Львів, 2018. – С. 19-20.
 3. Желавський М. М., Боднар О.О., Керничний С.П., Мізик В.П.  Актуальні проблеми гестозу корів. Конференція сучасні методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині (Львів, 29-30 листопада 2018 р.) : Тези доповідей. ‒ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, 2018. С. 54-55.
 4. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П. Єфективність комплексної антисептичної терапії корів загнійного ендометриту (Львів,  29-30 листопада  2018р.) : Тези доповідей / В. В. Стибель (відп. ред.). – Львів, 2018. – С. 21.
 5. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П.Розробка комплексних схем терапії корів за ускладненого післяотельного періоду (Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 291
 6. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П. Мікробіологічна характеристика та антибіотикочутливість збудників гнійного ендометриту у корів(Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 293)
 7. Боднар О. О., Керничний С. П., Бетлінська Т.В. Застосування біостимуляторів при акушерській патології у корів(Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 295
 8. Боднар О. О., Керничний С. П. Кореляційний аналіз імунологічних показників організму корів за післяотельного ендометриту(Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 297 )
 9. Боднар А А., Желавский Н. Н., Захарова Т. В., Керничный С. П., Боднар А. А., Борусевич К. В. Рациональнаятерапиякоров с персистентнымжелтымтеломяичника. Актуальныепроблемыинтенсивногоразвитияживотноводства : материалы ХХІ Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Ч. 1 /редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА,2018.  С. 19 – 23. ІSВN 978-985-467-865-8
 10. Боднар А А., Желавский Н. Н., Захарова Т. В., Керничный С. П., Боднар А. А., Борусевич К. В. Рациональная терапия коров с персистентным желтым телом яичника. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы ХХІ Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Ч. 1 /редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА,2018.  С. 19 – 23. ІSВN 978-985-467-865-8
 11. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П.Розробка комплексних схем терапії корів за ускладненого післяотельного періоду (Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 291
 12. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П. Мікробіологічна характеристика та антибіотикочутливість збудників гнійного ендометриту у корів (Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 293)
 13. Боднар О. О., Керничний С. П., Бетлінська Т.В. Застосування біостимуляторів при акушерській патології у корів(Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 295
 14. Боднар О. О., Керничний С. П. Кореляційний аналіз імунологічних показників організму корів за післяотельного ендометриту (Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1.Камянець-Подільський, 2019.- С. 297 )
 15. M.Kukhtyn, K.Kravcheniuk, L.Beyko, Y.Horiuk, O.Skliar, S.Kernychnyi. Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 11 (98)  2019 р.р. 22-31.
 16. M.Kukhtyn, K.Kravcheniuk, L.Beyko, Y.Horiuk, O.Skliar, S.Kernychnyi. Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness. Study of the influence of savinase evity 16L enzyme on biofilms formation of staphylococcus aureus on stainless steel with different roughness. "EUREKA: Life Sciences" Number 2, (2019). С. 26-32.
 17. Characteristics of bacteriophages of the Staphylococcus aureus variant bovis / Y. Horiuk [Y. Horiuk, M. Kukhtyn,  V. Horiuk et al.]   // Vet Med-Czech. – 2020. –  № 65. – P. 421–426. https://doi.org/10.17221/55/2020-VETMED
 18. Characterization of lytic activity of Phage SAvB14 on Staphylococcus aureus variant bovis / [Y. Horiuk, V. Horiuk, M. Kukhtyn et al.]  // Journal of advanced veterinary and animal research. – 2020. – № 7(3). – P. 509–513. https://doi.org/10.5455/javar.2020.g447
 19. Порівняння впливу антибіотиків та бактеріофагу PHAGE SAVB14 на біоплівки, сформовані STAPHYLOCOCCUS AUREUS VARIANT BOVIS / Ю. В. Горюк, М. Д. Кухтин, В. В. Горюк, С. П. Керничний // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - 2020. - Вип. 32. - С. 166-174.
 20. Значение энергетического обмена в организме коров при обеспечении их репродуктивной функции / Актуальные проблемы лечения и профилактики болезней молодняка : [Электронный ресурс] / Н.Н. Желавский, С.П.Керничный, А.А. Боднар, В.П. Мизык //  материалы Международной научно-практической конференции, Витебск, 2–4 ноября 2020 г. / УО ВГАВМ – Витебск : ВГАВМ, 2020. С. 35-40. https://www.vsavm.by/wp-content/uploads/2019/12/Sbornik-materialov-konferentcii-Voronezhskaia-konferentciia-2020.pdf

Основний методичний доробок :

 1. Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Керничний С.П., Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин».  Тема: «Ветеринарне акушерство», для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. -63с.
 2. Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Керничний С.П., Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин».  Тема: «Оперативне акушерство, післяродові ускладнення та неонатальна патологія», для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. 52 с.
 3. Мізик В.П., Керничний С.П. Методичні вказівки до проведення лабора-торних занять з навчальної дисципліни "Біотехнологія відтворення про-дуктивних тварин" для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеці-альність  211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і біотехнологій у тваринництві. Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. -52с.
 4. Боднар О. О. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» / О. О. Боднар, С. П. Керничний, В.С. Чухно, Т. В. Захарова // Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» за темою: «Лікарські препарати та їх застосування у ветеринарній офтальмології» /  ПДАТУ. - м. Кам'янець-Подільський, 2017. -38 с.
 5. Боднар О. О. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія». О. О. Боднар, С. П. Керничний, В. С. Чухно, Т. В. Захарова // Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» / ПДАТУ. - м. Кам'янець-Подільський, 2017. - 38 с.
 6. Захарова Т. В.,Керничний С. П. Методичні рекомендації «Організація ветеринарної справи в районі та господарствах» до лабораторних занять з дисципліни «Організація і економіка  ветеринарної справи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»розроблені доцентами кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології і хірургії ПДАТУ. – м. Кам'янець-Подільський, 2019. – 45 с.
 7. В. В. Горюк, С. П. Керничний Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та проведення самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» – Подільський державний аграрно-технічний університет. –  Кам'янець-Подільський, 2019. –  33 с.
 8. С. П. Керничний Хвороби системи травлення. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та проведення самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з навчальної дисципліни «Внутрішня патологія собак і котів» / М. М. Желавський, С. П. Керничний. – Подільський державний аграрно-технічний університет. –  Кам'янець-Подільський, 2019. – 38 с.
 9. С. П. Керничний Хвороби сечової системи. Хвороби нервової системи. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та проведення самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з навчальної дисципліни «Внутрішня патологія собак і котів». – Подільський державний аграрно-технічний університет. –  Кам'янець-Подільський, 2019. – 65 с.
 10. Желавський М.М., Горюк В.В., Керничний С.П. , Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни « Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Тема «Патологія молочної залози» / Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам'янець-Подільський, 2019. -78 с.
 11. Мізик В.П., Керничний С.П Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Ветеринарна андрологія» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019. -46 с.
 12. Мізик В.П., Керничний С.П Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Трансплантація ембріонів» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019. -50 с.
 13. Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О.,Керничний С.П. , Мізик В.П Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Методи регуляції статевої функції у тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019.- 38 с.