1084

Керничний Сергій Петрович

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: +38 098 75-75-304
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2756-4079
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
16 березня 1979 року в с. Оринин Хмельницької області


Освіта:
Вища.

У 2001 році закінчив Камянець-Подільську державну аграрно-технічну академію (нині ПДУ) за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію «Лікаря ветеринарної медицини».

Кандидатську дисертацію на тему: 

«Патогенетичне обґрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит» (16.00.07. – ветеринарне акушерство) захистив у 2008 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.


Напрям наукового дослідження:
«Патологія вагітності корів, особливості імунобіологічного статусу, діагностика, профілактика та лікування»


Викладає навчальні дисципліни:
«Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин»; «Технологія відтворення  тварин».


Діяльність:

 • 2001-2002 р.р. ветеринарний лікар Жванецької ДЛВМ Кам'янець-Подільського р-ну;
 • 2002-2005 р.р. аспірант кафедри ветеринарного акушерства і хірургії ПДАТУ;
 • 2005-2008 р.р. асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2009-2011 р.р. в.о. доцента кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2011 р. доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2014-2018 р.р. заступник декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві з навчальної роботи;
 • з вересня 2018 р. завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Kukhtyn, K.Kravcheniuk, L.Beyko, Y.Horiuk, O.Skliar, S.Kernychnyi. Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 11 (98) 2019 р.р. 22-31.
 2. Kukhtyn, K.Kravcheniuk, L.Beyko, Y.Horiuk, O.Skliar, S.Kernychnyi. Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness. Study of the influence of savinase evity 16L enzyme on biofilms formation of staphylococcus aureus on stainless steel with different roughness. “EUREKA: Life Sciences” Number 2, (2019). С. 26-32.
 3. Characteristics of bacteriophages of the Staphylococcus aureus variant bovis / Y. Horiuk [Y. Horiuk, M. Kukhtyn,  V. Horiuk et al.]// Vet Med-Czech. – 2020. № 65. P. 421–426. https://doi.org/10.17221/55/2020-VETMED
 4. Characterization of lytic activity of Phage SAvB14 on Staphylococcus aureus variant bovis / [Y. Horiuk, V. Horiuk, M. Kukhtyn et al.] // Journal of advanced veterinary and animal research. 2020. № 7(3). P. 509–513. https://doi.org/10.5455/javar.2020.g447
 5. Порівняння впливу антибіотиків та бактеріофагу PHAGE SAVB14 на біоплівки, сформовані STAPHYLOCOCCUS AUREUS VARIANT BOVIS / Ю. В. Горюк, М. Д. Кухтин, В. В. Горюк, С. П. Керничний // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - 2020. - Вип. 32. - С. 166-174.
 6. Horiuk, Y., Kukhtyn, M., Kernychnyi, S., Laiter-Moskaliuk, S., Prosyanyi, S., & Boltyk, N. (2021). Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of different biological origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis, Veterinary World,14 (6): 1588-1593.
 7. Kukhtyn, M., Kozhyn, V., Horiuk, V., Malimon, Z., Horiuk, Y., Yashchuk, T., & amp; Kernychnyi, S. (2021). Activity of Disinfecting Biocides and Enzymes of Proteases and Amylases on Bacteria in Biofilms. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 27(4), 495-502.
 8. Zhelavskyi M. M., Kernychnyi S. P., Betlinska T. V. Ultrasonographic diagnosis of reproductive pathology  of cows. Наукові читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини : ІХ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. Житомир: Поліський національний університет, 2022. С. 273-281.
 9. Zhelavskyi M. M., Kernychnyi S. P., Betlinska T. V. MANAGEMENT OF TREATMENT OF COWS AND SHEEP WITH PREECLAMPSIA. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Полтава, 2022. С. 32-35 [електронне видання] 
 10. Боднар О. О., Керничний С. П. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ПРИ ГНІЙНОМУ ЕНДОМЕТРИТІ У КОРІВ. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Полтава, 2022. С. 13-15 [електронне видання]

Методичний доробок :

 1. Захарова Т. В.,Керничний С. П. Методичні рекомендації «Організація ветеринарної справи в районі та господарствах» до лабораторних занять з дисципліни «Організація і економіка ветеринарної справи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» розроблені доцентами кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології і хірургії ПДАТУ. м. Кам’янець-Подільський, 2019. – 45 с.
 2. В. В. Горюк, С. П. Керничний. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та проведення самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський, 2019. 33 с.
 3. С. П. Керничний Хвороби системи травлення. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та проведення самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з навчальної дисципліни «Внутрішня патологія собак і котів» / М. М. Желавський, С. П. Керничний. Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський, 2019. 38 с.
 4. С. П. Керничний Хвороби сечової системи. Хвороби нервової системи. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та проведення самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з навчальної дисципліни «Внутрішня патологія собак і котів». / М. М. Желавський, С. П. Керничний. Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам’янець-Подільський, 2019. 65 с.
 5. Желавський М.М., Горюк В.В., Керничний С.П. , Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни « Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Тема «Патологія молочної залози» / Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський, 2019. -78 с.
 6. Мізик В.П., Керничний С.П Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Ветеринарна андрологія» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019. 46 с.
 7. Мізик В.П., Керничний С.П Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Трансплантація ембріонів» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019. 50 с.
 8. Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О.,Керничний С.П., Мізик В.П. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Методи регуляції статевої функції у тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019.- 38 с