1640

Боднар Олександр Олександрович

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент

: 098-941-41-41
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6161-6835
Scholar

Місце і дата народження:
14 березня 1961 року в  смт.  Нова Ушиця Хмельницької  області.


Освіта:
Вища. У 1985 році закінчив Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут (нині ПДАТУ) за спеціальністю «Ветеринарія» та здобув кваліфікацію «ветеринарний лікар».

Кандидатську дисертацію на тему: «Імунобіологічна реактивність організму корів при індукції поліовуляції та розладах у них статевої функції» (16.00.13. – фізіологія людини і тварин) захистив у 1993 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 1997 році.

Напрям наукового дослідження:
«Імунобіологічна реактивність організму корів під час родів та лікування».


Викладає навчальні дисципліни:
: «Загальна і спеціальна хірургія»


Діяльність:

 • 1987-1990 р.р. аспірант кафедри ветеринарного акушерства і хірургії КПСГІ;
 • 1990-1993 р.р. асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 1997 р. доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 1996-2016 р. завідувач кафедри ветеринарного акушерства і хірургії Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • з 2017 р. доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Боднар О. О., Керничний С. П., Захарова Т. В. Комплексний метод лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника. Конференція. Сучасні методи дігностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині (Львів, 29-30 листопада  2018р.) : Тези доповідей / В. В. Стибель (відп. ред.). – Львів, 2018. – С. 19-20.
 2. Желавський М.М., Боднар О.О., Керничний С.П., Мізик В.П. Актуальні проблеми гістозу корів (Львів, 29-30 листопада  2018р.) : Тези доповідей / В. В. Стибель (відп. ред.). – Львів, 2018. – С. 54.
 3. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П.Розробка комплексних схем терапії корів за ускладненого післяотельного періоду (Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. Камянець-Подільський, 2019- С. 291-293.
 4. Стадницька О. І., Седiло Г. М., Каплінський В. В., В. М. Братюк, Боднар О. О. Неспецифічна резистентність корів української чорно-рябої молочної породи у різні періоди лактації. Науково-технічний бюлетень ДНДКІВП та КД і ІБТ. Львів. 2019. Випуск 20.  №1. С. 163-168.
 5. Боднар О., Желавський М., Керничний С. Мікробіологічна характеристика та антибіотикочутливість збудників гнійного ендометриту у корів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2019. С. 293-295.
 6. Желавський М.М., Боднар О.О., Бетлінська Т.В., Малинник М.М. До етіології гнійно-катарального маститу у корів. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15–16 жовтня 2020 р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2020. С. 50 -51.
 7. Kovalenko V.L., Ponomarenko G.V., Kukhtyn M.D., Paliy A.P., Bodnar O.O., Rebenko H.I., Kozytska T.G., Makarevich T.V., Ponomarenko O.V., Palii A.P. Evaluation of acute toxicity of the "Orgasept" disinfectant. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(4). Р. 273–278.
 8. Боднар О. Аналіз взаємозв’язків показників клітинного імунітету організму корів за післяотельного ендометриту. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський, № 32. Кам’янець-Подільський, 2020. С. 166-171.
 9. Боднар О. Ефективність терапії корів за післяотельного гнійного ендометриту залежно від способу введення препаратів. - Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. - Одеса, 2021. -Issue 101. - Р. 40-43.
 10. Боднар О.О. Застосування біостимуляторів при дисфункції яєчників у корів / О. Боднар // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2022. – № 35. – С. 48–54.
 11. Боднар О. Комплексне застосування біостимуляторів при анафродизії у корів / О. Боднар // - Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. - Одеса, 2022. - Issue 102-103. - Р. 60-64. https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.102.11
 12. Боднар, О. (2023). Серотерапія корів з персистентним жовтим тілом яєчника. Аграрний вісник Причорномор’я, (105). https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.105.02

Методичний доробок:

 1. Патологія молочної залози. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з навчальної дисципліни «Внутрішня патологія собак і котів» / М.М. Желавський, С.П. Керничний, О.О. Боднар, В.В. Горюк, В.П. Мізик.- Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 65 с.
 2. Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О., Керничний С.П., Мізик В.П. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Методи регуляції статевої функції у тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019.- 38 с.
 3. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр» за темою: «Інтенсивна терапія з основами реанімації тварин» / О. О. Боднар. ПДАТУ. м. Кам’янець-Подільський, 2021. 49 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр» за темою: «Анатомічні, функціональні та фізіологічні особливості складових опорно-рухового апарату тварин» / О. О. Боднар. ПДАТУ. м. Кам’янець-Подільський, 2021. 30 с.
 5. Методичний посібник з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211– «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр» за темою: «Практичні аспекти та сучасні методи діагностики, лікування та профілактики хвороб очей у тварин» / О. О. Боднар. ПДАТУ. м. Кам’янець-Подільський, 2021. 93 с.
 6. Методичні рекомендації «Курс лекцій з дисципліни акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / ПДАТУ: Керничний С.П., Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Захарова Т.В., Бетлінська Т.В. Кам’янець-Подільський, 2020. 94 с.
 7. Боднар О.О. Методичний посібник з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за темою: «Термінальний стан та реанімація тварин». ЗВО «Подільський державний університет». - Кам’янець-Подільський, 2022. - 75 с.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / Керничний С.П., Боднар О.О., Горюк В.В. - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. - 183 с.
 9. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за темою: «Травматичні ушкодження дрібних домашніх тварин» / Боднар О.О., Бетлінська Т.В. - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. - 51 с.