1145

Бетлінська Тамара Василівна

Науковий ступінь:
Вчене звання:

: (097) 132 40 11
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1070-0874
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
11 серпня 1967 року в с. Гуменці Кам'янець – Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1989 році закінчила Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарія»


Напрям наукового дослідження:
«Розроблення, удосконалення і впровадження раціональних способів діагностики, лікування і профілактики післяродових захворювань у корів»


Викладає навчальні дисципліни:
Внутрішні хвороби тварин Клінічна діагностика хвороб тварин  


Діяльність:

 • З 2004 року – асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб.
 • З вересня  2021 року – асистент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургіі
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Боднар О.О., Керничний С.П., Бетлінська Т.В. Оптимізація комплексного лікування корів з патологією статевих органів. Міжнародна науково-практична конференція «Репродуктологія тварин – виклик сьогодення» присвячена 70-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора Віталія Йосиповича Любецького (1949-2017): збірник матеріалів конференції 19 – 20 вересня 2019 р. (НУБІП, м. Київ). Київ, 2019. С.7-9.
 2. Zhelavskyi, M., Kernychnyi, S., Mizyk, V., Dmytriv, O., & Betlinska, T. (2020). The importance of metabolic processes and immune responses in the development of pathology of cows during pregnancy and postpartum periods. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(2), 36 - 41. https://doi.org/https://doi.org/10.32718/ujvas3-2.06
 3. Zhelavskyi M.М., Betlinska T.V.The curent treatmets for inflammatory diseases in veterinary medicine. //Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 15-16 жовтня 2020р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2020. С. 48-50.
 4. Боднар О. Стан факторів неспецифічного захисту організму корів при фізіологічному та ускладненому післяотельному періоді. [Текст] /   Боднар О., Керничний С., Бетлінська Т., Флорескул С.  «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. 30 жовтня Переяслав, 2020. С. 439-443.
 5. Zhelavskyi Mykola, NEW APPROACHES TO THE DIAGNOSIC OF PYOMETRA IN CATS AND DOGS[Текст] /   Zhelavskyi Mykola, Betlinska Tamara /Організація діяльності в агропромисловому комплексі та актуальні питання ветеринарії: матеріали міжнародної наукової конференції 5 березня 2021,  м. Хмельницький, Україна.
 6. Боднар О.О., Півторан Т.О., Бетлінська Т.В. Комплексне застосування енрофлоксацину та метронідазолу в схемах лікування корів за ендометриту. //Актуальні проблеми незаразної патології: матеріли Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22 квітня 2021р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2021. С. 6-8.
 7. Zhelavskyi M.М., Betlinska T.V. INNATE IMMUNITY JF THE COWS' MAMMARY GLAND. //Актуальні проблеми незаразної патології: матеріли Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22 квітня 2021р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2021. С. 74-76.
 8. Zhelavskyi, M., Kernychnyi, S., Dmytriv, O., & Betlinska, T. (2022).Cellular aging and immunity. // Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, Vol 5 No 1(02 ) P. 3 – 20.
 9. Керничний С.П., Бетлінська Т. В. Деякі аспекти  ультрасонографічної  діагностики вагітності корів. //Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.  20-21  жовтня 2021р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2021. С. 74-75.
 10. Бетлінська Т.В., Пахно М.О. Роль мікробного фактора при ММА – СИНДРОМІ свиней. //Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 20-21  жовтня 2021р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2021. С. 19-20.
 11. Боднар О.О., Бетлінська Т.В., Півторан Т.О., Косован А.В. Застосування біостимуляторів комплексній терапії інфертильних корів. //Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 20-21  жовтня 2021р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2021. С. 20-22.
 12. Zhelavskyi, M., Kernychnyi, S., Dmytriv, O., & Betlinska, T. (2022). Cellular aging and immunity. // Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, Vol 5 No 1(02 ) P. 3 – 20.
 13. Zhelavskyi M. M., Kernychnyi S. P., Betlinska T.V. / PANCREATITIS IN DOGS AND CATS: CAUSES AND TREATMENT // «Єдине здоров’я – 2022»: Міжнародна наукова конференція, м. Київ, Україна, 22-24 вересня 2022 року: Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, С. 35-37
 14. Zhelavskyi M. M., Kernychnyi S. P., Betlinska T.V. / The role metabolism at gravidarum pathology of cows // «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присв. 35-річчю заснування факультету вет.медицини 12-13 жовтня 2022 року. Житомир: Поліський національний університет, 2022. С. 159-162
 15. Zhelavskyi M. M., Kernychnyi S. P., Betlinska T. V. / Ultrasonographic diagnosis of reproductive pathology of cows // Матеріали ІХ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції НАУКОВİ ЧИТАННЯ 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини 17 листопада 2022 р., м. Житомир, С. 271-272
 16. Zhelavskyi M.M.,Kernychnyi S.P., Betlinska T.V. MANAGEMENT OF TREATMENT OF COWS AND SHEEP WITH PREECLAMPSIA // Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 23–24 листопада, 2022 р. Полтава,  С. 30 -32
 17. КрикливийН.О., Боднар О. О., Бетлінська Т. В. ЙОДОТЕРАПІЯ  У КОМПЛЕКСНИХ СХЕМАХ ТЕРАПІЇ  КОРІВ ЗА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ЕНДОМЕТРИТУ // Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 23–24 листопада, 2022 р. Полтава,  С. 86-88
 18. Керничний С.П., Бетлінська Т.В. КЛЮЧОВІ МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ І КЛІНІЧНОГО ПРОЯВУ ГЕСТОЗУ КОРІВ // «Проблеми репродуктології тварин. Шляхи вирішення.»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Науково- методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (20  жовтня 2022 р. м. Київ)

Методична робота:

 1. Діагностика, профілактика та заходи боротьби за сибірки: методичні рекомендації до лабораторних занять (для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр») спеціальності 211 Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / ПДАТУ: Просяний С.Б., Бетлінська Т.В. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2018. 38 С.
 2. Методи регуляції статевої функції у тварин: методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» на основі ПЗСО спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / ПДАТУ: м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. 31С.
 3. Методичні рекомендації «Курс лекцій з дисципліни акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / ПДАТУ: Керничний С.П., Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Захарова Т.В., Бетлінська Т.В. Кам'янець-Подільський, 2021. – 94с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна та спеціальна хірургія за темою:  «Травматичні ушкодження дрібних домашніх тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. / ПДАТУ: Боднар О.О., Бетлінська Т.В. – Кам'янець-Подільський, 2022. 54с.