879

Бучковська Віта Іванівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: +38 067 119 76 61
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-6574-8840
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
15 травня 1979 року в м. Харків.


Освіта:
Вища. У 2004 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю «Зооінженерія» та здобула кваліфікацію зооінженера та за спеціальністю «Облік і аудит» здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток зоотехнічної науки Центрального Поділля України у ХХ столітті» захистила у 2009 році.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Напрям наукового дослідження:
«Вивчення біотехнологічних і біохімічних аспектів використання енергії та поживних речовин кормів різними статево-віковими групами великої рогатої худоби»


Викладає навчальні дисципліни:
Виробництво та оцінка якості кормів; Годівля тварин і технологія кормів; Наукові основи формування поживності кормів


Діяльність:

 • З 2004 по 2007 рік аспірант на кафедрі годівлі тварин та технології кормів Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 01.11.2007 р. – асистент кафедри годівлі тварин та технології кормів Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 31.12.2010 р. – в. о. доцента кафедри годівлі та технології кормів Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 19.06.2013 р. –  доцент кафедри годівлі, розведення тварин і технології кормів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2019 р. - асистент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизаціії продукції тваринництва
 • З вересня 2020 асистент кафедри виробництва продукції тваринництва та кінології
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Бучковська, В.І. С. А. Плюйко – невідоме ім'я в українській науці про годівлю сільськогосподарських тварин / В.І. Бучковська В.І. // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ : Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Кам'янець–Подільський, 2011. – Вип. 19. – С. 28–29.
 2. Блюсюк С.М. Історія розвитку та напрямки досліджень в етології / С.М. Блюсюк, В.І. Бучковська // Науковий вісник Львівського НАУВМБ ім. С.З. Гжицького . – Львів, 2010. – Т. 12. – №4 (46). – С. 14–17.
 3. Бучковська В.І. Передумови створення та сучасні досягнення школи енергетичного живлення сільськогосподарських тварин / В.І. Бучковська // Збірник наукових праць Вінницького націанального аграрного університету : Серія «Сільськогосподарські науки». – Вінниця, 2010. – Вип. 4. – С. 20–23.
 4. Бучковская В.И. Проблемы теплового стресса в животноводстве и глобальное потепление / В.И. Бучковская, Ю.Н. Евстафиева, В.П. Саенко // Глобальное потепление и агробиоразнообразие материалы Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, (4-6 ноября). – Тбилиси, Грузия, 2015 – С. 386-388.
 5. Ефективність використання кормового концентрату «Живина» при вирощуванні курчат-бройлерів / Блюсюк С.М., Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М., Харкавлюк В.Є. // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. – Кам'янець–Подільський, 2016. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 12–17.
 6. Цвігун А.Т., Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До історії кінології. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. № 2 (84). С.   ISSN 2223-1609.
 7. Цвігун А.Т., Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До історії кінології. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. № 2 (84). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.02.016. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/14007
 8. Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Вплив щільності поголів'я свиней на дорощуванні на їх продуктивність – науково-дослідний. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. 2020. №124. С. 56-64. DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-124-56-64 http://animal.kharkov.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/551-stb124-8
 9. Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Теоретичні аспекти організації годівлі службових собак. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. Частина 1. С. 148-153. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.20 http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/116_2020/part_1/22.pdf
 10. Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Аналіз ефективності технології заготівлі сінажу в полімерних рукавах. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. №6 (88). С. 56-64. http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.06.013 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/14405

Методична робота

 1. Виробництво та оцінка якості кормів: Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва. – Кам'янець-Поділ.: Копі-центр, 2019. – 40 с.;
 2. Годівля тварин, технологія виробництва і оцінка якості кормів: Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська. – Кам'янець-Поділ.: Копі-центр, 2020. – 104 с.;
 3. Годівля тварин і технологія кормів: методичні рекомендації для виконання курсового проекту (напрям підготовки 204 –  технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) / [Бучковська В.І.]. – Кам'янець-Подільський: Копі-центр, 2020. – 26 с.;
 4. Виробництво та оцінка якості кормів: Робочий зошит для виконання лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності  204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська. – Кам'янець-Подільський.: Копі-центр, 2020. – 40 с.;
 5. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Наукові основи формування поживності кормів» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності  204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПП «Кінологія» / В.І. Бучковська. – Кам'янець-Подільський.: Копі-центр, 2021. – 36 с.;
 6. Виробництво та оцінка якості кормів: Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності  204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська. – Кам'янець-Подільський: Копі-центр, 2021. – 150 с.;

 Матеріали конференцій

 1. Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Цвігун А.Т. – фундатор школи енергетичного живлення тварин Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях» (25-26 червня 2020 р.). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020.
 2. Цвігун А.Т., Бучковьска В.І. Макар Петрович Іванов – перший директор Кам'янець Подільського сільськогосподарського інституту Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях» (25-26 червня 2020 р.). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020
 3. Цвігун А.Т., Бучковська В.І.  Видатний випускник нашого вузу Олексій Володимирович Квасницький Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях» (25-26 червня 2020 р.). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020
 4. Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Сучасне тваринництво: цікаве та перспективне для інвестування. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки». Дніпро, 2020. С. 430-434.
 5. Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До 120-річчя академіка О.В.Квасницького – вченого, практика, вчителя. Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів». Житомир, 2020. С.103-105.
 6. Бучковська В.І. Значення курсового проектування з дисципліни «Годівля тварин та технологія кормів» для успішної підготовки фахівців з спеціальності 204- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.- метод. конф. 02 жовтня. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020.  – С. 32-35. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7737
 7. Бучковська В.І. Вміст макроелементів в основних кормах, які використовуються в годівлі великої рогатої худоби / В.І. Бучковська, Ю.М.Євстафієва  // Матеріали  ХIX Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених «Молоді вчені у розв'язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» 3-4 грудня 2020 року Біологія тварин. 2020 № 22(4) . С. https://drive.google.com/file/d/1khXrNwIMf5h01QMqpwW3hqe63mzmeWFq/view