990

Просяний Сергій Борисович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність – розведення і генетика)
Вчене звання: доцент

: +380(67)1510584
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4464-2908
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
3 березня 1969 року в м. Кам'янець – Подільському Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1993 році закінчив Кам'янець – Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарія» та здобув кваліфікацію ветеринарного лікаря.

Кандидатську дисертація на тему: «Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи» захистив у 2003 році.

Вчене звання доцента присвоєно в 2004 році


Напрям наукового дослідження:
«Проведення моніторингових досліджень щодо заразних патологій тварин».


Викладає навчальні дисципліни:
«Епізоотологія та інфекційні хвороби».


Діяльність:

 • З 1993 року – 2005 рік асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб.
 • З 2005 року – по теперішній час доцент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:
Всього опубліковано 55 наукових праць, з них основні:

 • Просяний С.Б., Сірацький Й.З. Ембріональний ріст і розвиток тварин різних генотипів // Тваринництво України. – 2000. - № 3-4. – С. 17.
 • Просяний С.Б., Сірацький Й.З. Особенности роста и развития плодов разных генотипов черно-пестрого скота // Интенсификация производства продуктов животноводства. Материалы международной научно-производственной конференции. – Жодино, 2002.  –  С.  220.
 • Просяний С.Б., Сірацький Й.З. Особливості імунологічних взаємовідносин матері й плода // Тваринництво України, 2004. – № 12. – С. 26-27.
 • Yakubchak, O.M., Zabarna, I.V., Taran, T.V., Prosaniy, S.B.,  Holovko  N.P. (2018). Indicators of broiler chickens' slaughter after Pharmazin® and Tilotsiklinvet®. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 649–653. doi: 10.15421/2018_262.
 • Yakubchak, O.M., Zabarna, I.V., Taran, T.V., Prosaniy, S.B., Dzhmil, V.I.(2018). Use of iodine preparation in rabbit breeding. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 542–546. doi: 10.15421/2017_247.
 • Tkachuk, S.A., Dukhnitsky, V.B., Yazenko, I.V., Lyasota, V.P., Zabarna, I.V., Savchuk, L.B., Holovko, N.P., Prosianyi, S.B., Mushynskyi, A.B., Usachenko, N.V. (2018). The evaluation of safety of broiler chickens' meat with organoliptic indicators and it's toxity after the use of fluoroquinolone antibiotics. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 211-213.
 • Забарна І. В., Просяний С. Б. Мікроскопічні зміни у внутрішніх органах курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету / І. В. Забарна, С. Б. Просяний // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. Х. : РВВ ХДЗВА, 2017. Вип. 35, т. 1, ч. 2 «Ветеринарні науки».         С. 152−157.
 • Просяний С. Б. Терапевтична ефективність використаних схем лікування вароозу бджіл. Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні. Бджільництво України – як основа продовольчої безпеки і збереження довкілля: збірник наукових праць (2-4 листопада 2018 року, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – 2018. – С. 91–94.
 • Памірський А. С., Забарна І. В., Просяний С. Б. Вплив неіонізуючої радіації на інтенсивність масового росту та якість м'ясної продукції у курей. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(19), Issue: 171, 2018 https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-171VI19-12.
 • Просяний С. Б., Забарна І. В. Моніторингові дослідження демодекозу собак в умовах Буковинського регіону. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2019. С. 346-348.
 • Памірський А. С., Забарна І. В., Просяний С. Б.. Вплив змінного імпульсного електромагнітного поля наднизької частоти на рівень тиреоїдних гормонів курей кросу ТЕТРА-Х. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18–19 квітня 2019 року. Полтава: 2019. 35 с. 
 • Mykola Kukhtyn, Volodymyr Salata, Yulia Horiuk, Vyacheslav Kovalenko, Larisa Ulko, Sergiy Prosyanуi, Viktor Shuplyk, Leonid Kornienko. The influence of the denitrifying strain of Staphylococcus carnosus No. 5304 on the content of nitrates in the technology of yogurt production. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciencesvol. 15, 2021, p. 66-73. https://doi.org/10.5219/1492.
 • Horiuk Y, Kukhtyn M, Kernychnyi S, Laiter-Moskaliuk S, Prosyanyi S, Boltyk N (2021) Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of different biological origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis, Veterinary World, 14(6): 1588-1593. www.doi.org/10.14202/vetworld.2021.1588-1593.

Монографії:

 • Федорович Є.І., Просяний С.Б., Сірацький Й.З. Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби / За ред. докторів сільськогосподарських наук Є.І. Федорович і Й.З. Сірацького. К.: ПП "Люксар". – 2011. – 160 с.
 • Zabarna I.V., Holovko N.P., Prosaniy S.B., Dobrovolskyi V.А., Bulski K., Karbowniczak A. Influence of "probix" feed additive and antibacterial preparations of macrolide group on the amino-acid composition of meat of broiler chikens // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine, Scientific monograph 2017, Vol. II, No. 1, pp. 167−185.
 • Influence of pharmazin and tilotsiklinvet on the broiler chickens' productivity / I. V. Zabarna, S. B. Prosianyi // Scientific development and achievements, Scientific monograph: London, United Kingdom, 2018, Vol. 4, pp. 223−235.

Методична робота:

Всього видано 80 навчально-методичних розробок, в т.ч.:

 • Просяний С.Б., Забарна І.В. Біопрепарати і методи їх застосування / Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Розділ 1. Загальна епізоотологія. Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за ОС «Бакалавр». – Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам'янець-Подільський, 2017.  34 с.
 • Діагностика, профілактика та заходи боротьби за ящуру тварин : методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» (для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» / С.Б. Просяний. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 34 с.
 • Діагностика, профілактика та заходи боротьби за віспи тварин : методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» (для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» / С.Б. Просяний. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 41 с.
 • Інфекційні хвороби, спільні для кількох видів тварин : навчальнo-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» / С.Б. Просяний, Ю.В. Горюк. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 220 с.