1705
 

Мушинський Андрій Броніславович

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (16.00.11 – паразитологія)
Вчене звання: доцент

: +38 03849 22276
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2850-2355
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
28 грудня 1961 року в м. Кам'янець – Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища У 1984 році Кам'янець – Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарія» та здобув кваліфікацію ветеринарного лікаря.

Кандидатську дисертацію на тему:  «Вольфартіоз овець в лісостеповій зоні України та заходи боротьби з ним» захистив у 1992 році


Напрям наукового дослідження:
ветеринарна паразитологія


Викладає навчальні дисципліни:
«Паразитологія та інвазійні хвороби»
«Глобальна паразитологія»
«Інвазійні хвороби непродуктивних тварин»


Діяльність:

 • З 1984 року по 1986 рік - ветеринарний лікар радгоспу "Кам'янець-Подільський" с. Сл.-Кульчиївецька.
 • З 1986 року по 1988 рік – старший лікар епізоотолог, начальник протиепізоотичного загону Кам'янець-Подільської районної  станції по боротьбі з хворобами тварин.
 • З 1989 року по 1992 рік аспірант Всезоюзного інституту ветеринарної санітарії (заочно)
 • З 1988 року по 1992 рік асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб.
 • З 1994 року по 2017 рік доцент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб.
 • З 2017 року по теперішній час завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Mustafa Alsarraf, Gad Baneth, Anna Bogucka-Kocka, Lavinia Ciuca, Dorota Dwużnik-Szarek, Hans-Peter Fuehrer, Agnieszka Kloch, Przemysław Kołodziej, Viktoria Levytska, Ewa Julia Mierzejewska, Andrii Mushynskyi, Andrei D. Mihalca, Yaarit Nachum-Biala, Mohammed Alsarraf, Anna Bajer. Haplotypes of Dirofilaria Repens from Poland and Selected Countries of Central, North-Eastern Europe and the Middle East: An Evaluation on the Relation between the Genetic Diversity and the Geographic Distribution of the Fast-Spreading Parasite. 10.          Veterinary Parasitology Volume 315, March 2023, 109882 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401723000134?via%3Dihub (Q3)

 2.  

  МушинськийА.Б. Рівень контамінації об’єктів довкілля у кролівничих господарствах пропагативними стадіями Passalurus ambiguus» /А. Б. Мушинський , А.А. Хорольський  // Вісник Полтавської державної аграрної академії.-(4).-2022.-С. 134-140. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.16
 3. Mushinsky А. Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine / V. Levytska, A. Mushinsky, D. Zubrikova [et al.]  // Ticks and Tick Borne Diseases. – 2021. – V. 12(1). https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586 (Q1)
 4. Мушинський А. Б. Мишовидні гризуни, як персистентне джерело трансмісивних хвороб [Текст] / В.А. Левицька, А.В. Березовський, А.Б. Мушинський // Наукові горизонти. - 2020. - 7(92). - С. 59-64. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118113430&origin=resultslist (Q3)
 5. Мушинський А. Б. Поширеність і моніторинг іксодових кліщів у західних областях України [Текст] / В.А. Левицька, А.В. Березовський, А.Б. Мушинський // Наукові горизонти. – 2020. – 8 (93). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118131692&origin=resultslist   (Q3)
 6. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А.Б., Тимошенко Н.В. Розробка комплексної схеми боротьби з іксодовими кліщами. Наукові доповіді НУБіП України. № 3 (85). 2020. https://doi.org/10.31548/dopovidi2020.03.013
 7. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А.Б. Діагностика анаплазмозу собак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. №2. 252-258. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.32
 8. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А.Б. Діагностика і лікування бабезіозу собак, особливості використання українських терапевтичних засобів. Аgrarian Bulletin of tte Black Sea Littoral. 2020, Issue 97, 24-32. https://doi.org/10.37000/abbsl.2020.97.03
 9. Левицька В. А.,  Мушинський А.Б. Діагностика та лікування деяких трансмісивних хвороб домашніх тварин. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2020. №32. С.175-183. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-20
 10. Левицька В. А., Мушинський А.Б., Березовський А. В. Особливості застосування специфічних хіміопрепаратів собакам, хворим на піроплазмозні інвазії, що переносять іксодові кліщі. Науково-технічний вісник Державного науково-експериментального контролю Інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок та Інституту біології тварин. Львів, 2020. Вип. 22, №2. С. 26–32 https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-2.03
 11. Левицька В. А., Мушинський А.Б., Березовський А. В. Визначення параметрів залишків дипропінату у молоці корів, після застосуванням їм терапевничних доз препарату «Імкар-120». Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2020. № 4. С. 170–175 https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.21

   

 12. Mushynskyi A.B., Tkachuk, S.A., Dukhnitsky, V.B., Yazenko, I.V., Lyasota, V.P., Zabarna, I.V., Savchuk, L.B., Holovko, N.P., Prosianyi, S.B., Usachenko, N.V. (2018). The evaluation of safety of broiler chickens' meat with organoliptic indicators and it's toxity after the use of fluoroquinolone antibiotics. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (3), 211−213. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000456291200033

 13.  

  Мушинський А.Б., Левицька В.А., Моніторинг і діагностика трансмісивних захворювань тварин.  Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. Ч.1. С. 338-339.
 14. Mushinsky A., LevytskaV., Mierzejewska E. J., Bajer A., Dwużnik D., Slivinska K., Karbowiak G. Comparison of three methods of DNA isolation for PCR study on Babesia spp., Rickettsia spp., Borrelia spp. The XXV Congress of the Polish Parasitological Society. Annals of Parasitology, 65, Warszawa, Poland, 2019. P. 116 https://annals-parasitology.eu/go.live.php/download_default/D1566/comparison-of-three-methods-of-dna-isolation-for-pcr-study-on-ibabesiai-spp-irickettsiai-spp-iborreliai-spp.html
 15. Мушинський А.Б., Левицька В.А., Кровосисні членистоногі як переносники трансмісивних захворювань тварин. Аграрна наука та освіта Поділля: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конфер. Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2018. С. 66-68.
 16. Mushynskyi A., Levytska V., Comparison of the efficiency of classical methods and express method for carbon marking of bovine babesiosis. XIIIth Slovak and czech parasitological days. Parasites in the Heart of Europe 2. Košice, Slovakia, 2018. P. 35.

Патенти:

1. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Спосіб дезінсекції та дезакаризації зовнішнього середовища. Патент на корисну модель No 146362 Україна, МПК (2021.01) А01N25/00, А01N25/06 (2006.01), А01Р 7/00. Заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет № u202003454 ; заявлено 09.06.2020 ; опубл. 17.02.2021. Бюл. No 7. 4 с.

Методична робота:

 1. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 1 (Методи діагностики гельмінтозів, Трематодози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 35 с.
 2. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 2 (Цестодози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 35 с.
 3. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 3 (Нематодози, Акантоцефальози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 48 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / ВікторіяЛевицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 30 с.
 5. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 1 (загальна паразитологія) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.
 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 2 (Вступ в гельмінтологію. Трематодози тварин. Цестодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - 51 с.
 7. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 3 (Нематодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - 40 с.
 8. Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Рекомендації з діагностики та заходів боротьби з трансмісивними хворобами. Суми, 2020. 20 с.
 9. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»/Подільський державний аграрно-технічний університет; – Кам'янець-Подільський, 2019.- 33 с.
 10. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 2 (Нематодози) для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»/Подільський державний аграрно-технічний університет; – Кам'янець-Подільський, 2019.- 16 с.
 11. Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2019.  36 с.
 12. Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні вказівки для лабораторних занять  з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 6 (Протозоози) для студентів факультету ветеринарної медицини та біотехнологій у тваринництві. Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр». Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2018.  39 с.