1522

Шуплик Віктор Вікторович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (097) 755 75 40
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6518-5307
Scholar
Publons
Scopus
WoS

Місце і дата народження:
2 вересня 1964 року в селі Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області.


Освіта:
Закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія» у 1986 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Господарські і біологічні особливості помісей, одержаних від схрещування корів чорно-рябої породи з бугаями української м'ясної та абердин-ангуської порід в умовах Поділля» за спеціальністю 06.02.01 – розведення тварин, Національний аграрний університет. – Київ.

Напрям наукового дослідження:
Удосконалення технології виробництва продукції свинарства

Викладає навчальні дисципліни:
Вступ до фаху; Розведення тварин, Основи генетики і розведення тварин. Генетика та розведення тварин, Технологія виробництва продукції свинарства; Генетика популяцій;


Діяльність:

 • 1986 р. – зоотехнік-селекціонер Балинського міжрайплемоб'єднання з племінної справи в тваринництві. З 1988 року головний зоотехнік Балинського племпідприємства. В 1996 році був обраний головою правління СВАТ «Балинське племпідприємство».
 • з 1 вересня 2000 р. – асистент кафедри розведення, генетики сільськогосподарських тварин ПДАТУ.
 • 2003 р. – доцент кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва і заступник декана з наукової роботи.
 • з вересня 2012 по жовтень 2013 – виконуючий обов'язки завідувача кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва.
 • з червня 2014 по березень 2015 – заступник декана з навчальної роботи.
 • з 2015 року – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
 • з жовтня 2019 року - доцент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва
 • з вересня 2020 року виконуючий обов'язки завідувача кафедри технологія виробництва продукції тваринництва та кінології
 • з 26 лютого завідувач кафедри технологія виробництва продукції тваринництва та кінології
 • з 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • з  1 листопада 2022 р. і по теперішній час завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва навчально-наукового інституту харчових технологій Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

Опубліковано більше 160 наукових праць, з них: статей – понад 78 і навчально-методичних праць – 80, навчальні посібники 3 та 2 монографії.

Наукові статті:

 1. Шуплик В.В. Хімічний склад м’яса у бугайців української чорно-рябої молочної і абердин-ангуської порід./ В. Шуплик, Р. Каспров // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-22 березня 2019 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 226-227.
 2. Шуплик В.В. Біологічні особливості росту, розвитку і показників продуктивності тварин одержаних від схрещування великої рогатої худоби різного походження./ В.В. Шуплик,  А.Т. Цвігун,   Р.В. Каспров,  Н.В. Щербатюк //Кам'янець- Подільський вісник. – 2020. Випуск 32. С. 81-89.
 3. Шуплик В.В. Ріст і молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи./ В.В. Шуплик, А.Р. Пшибельська. Науково-практичне видання. ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІСНИК: сільське господарство, техніка, економіка. Міжнародний науковий журнал Вип. 35. 2021. С.76-81.
 4. Шуплик В.В. Комунікативна поведінка собак, особливості та форми./ В. Шуплик, Н. Щербатюк, І. Казакова. Наука  XXI  ст.:  виклики  та  перспективи :  колективна  монографія  в  2-х томах /  за  заг.  ред.  :  В.В. Іванишина.  –  Тернопіль :  Осадца  Ю.В.,  2021.  Т.2. Природничі науки. – С. 221-230. 
 5. Shuplyk, V. The influence of the denitrifying strain of Staphylococcus carnosus No. 5304 on the content of nitrates in the technology of yogurt production. / Kukhtyn, M., Salata, V., Horiuk, Y., Kovalenko, V., Ulko, L., Prosyanуi S., Shuplyk, V., & Kornienko, L. (2021). // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 66–73. https://doi.org/10.5219/1492
 6. Shuplyk, V. The influence of the castration method on meat cuts indicators of pig carcasses. Oleksandr MYKHALKO, Mykola POVOD, Viktoriia SOKOLENKO, Serhii VERBELCHUK, Victor SHUPLYK, Nataliya SHCHERBATIUK, Volodymyr MELNYK, Liudmyla ZASUKHA. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 22 Issue 3, PRINT ISSN 2284-7995, 451-458. https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_3/Art48.pdf
 7. Шуплик В.В. Продуктивне довголіття молочної худоби в Україні : Монографія  / Є.І. Федорович, Н.П. Мазур, В.В. Федорович, В.В. Шуплик, П.В. Боднар. За редакцією Є.І. Федорович та В.В. Федоровича. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2022. – 240 с.
 8. Shuplyk, V. EFFICIENCY OF USING HIGH-PROTEIN SUNFLOWER MEAL INSTEAD OF SOYBEAN MEAL IN FEEDING OF GROWING PIGLETS Mykola POVOD, Oleksandr MYKHALKO, Mykola POVOZNIKOV, Bogdan GUTYJ, Vira KOBERNIUK, Victor SHUPLYK, Yulia IEVSTAFIIEVA, Vita BUCHKOVSKA Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 4, 2022 PRINT ISSN 2284-7995, 595-602. E-ISSN 2285-3952

Методична робота:

 1. Шуплик В.В. Методичні рекомендації із проведення навчальної практики з дисципліни «Розведення тварин» - Кам’янець-Подільський ПДАТУ, 2021. 24 с.
 2. Шуплик В.В. Тестовів питання з дисципліни «Генетика популяцій» спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОПП «Кінологія» - Кам’янець-Подільський ПДАТУ, 2021. 20 с.
 3. Шуплик В.В. Методичні рекомендації і програма для проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»/ Шуплик В.В.,Н.В. Щербатюк// - Кам’янець-Подільський ЗВО «ПДУ», 2022.  32 с.
 4. Шуплик В.В. Методичні рекомендації і програма для проходження виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шуплик В.В.,Н.В. Щербатюк// - Кам’янець-Подільський ЗВО «ПДУ», 2022.  20 с.
 5. Шуплик В.В. Методичні рекомендації і програма для проходження виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шуплик В.В.,Н.В. Щербатюк// - Кам’янець-Подільський ЗВО «ПДУ», 2022. 20 с.
 6. Шуплик В.В. Методичні рекомендації для підготовки дипломного проекту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 ТВППТ /В.В. Шуплик, Ю.М. Євстафієва, А.В. Димчук // - Кам’янець-Подільський ПДАТУ, 2022. 58 с.
 7. Шуплик В.В. Методичні рекомендації для підготовки дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 ТВППТ /В.В. Шуплик, Ю.М. Євстафієва, А.В. Димчук // - Кам’янець-Подільський ПДАТУ, 2022. 54 с. 

Матеріали конференцій:

 1. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Оцінка росту бичків різних ліній абердин-ангуської породи до 12 місячного віку. Scientific Collection «InterConf», (36): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. S. 1219-1224
 2. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3. С.491-495
 3. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Морфофункціональні властивості вимені корів української чорно – рябої молочної породи. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Вплив пандемії covid-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості 9-10 вересня 2021 року м. Дніпро.
 4. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи великої рогатої худоби XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» м. Київ, 19 листопада 2021 року . www.openscilab. Org.
 5. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. ЗВ’ЯЗОК СЕРВІС, СУХОСТІЙНОГО І МІЖ ОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДІВ З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ КОРІВ. Scientific Collection «InterConf», (96): VI Міжнародна науково-практична конференція "SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH" (26-28 січня 2022 року в м. Гамбург, Німеччина) С 739-748. www.interconf.top      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  https://www.interconf.top