1080

Степанов Олександр Дмитрович

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: +098 566 47 94
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2432-0490
Scholar

Місце і дата народження:
21 серпня  1969 року в м. Кам'янець-Подільський


Освіта:
Вища. У 1995 році закінчив Кам'янець-Подільський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування природної резистентності організму телят української чорно-рябої молочної породи залежно від середовищних та генетичних факторів» захистив у 2005 році. В 2008 році присвоєне почесне звання доцента.


Напрям наукового дослідження:

«Морфо-фізіологічне обґрунтування різних методів стерилізації сук та кішок»;

«Визначення впливу мережевих інтернет-технологій та соціальних мереж на якість підготовки ветеринарних хірургів».


Викладає навчальні дисципліни:

 • «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією»;
 • «Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією».

Діяльність:

 • з 1995 по 2008 рік асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії;
 • з 2008 року – по 2017 рік доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії;
 • з 2017 по теперішній час доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Олександр Степанов О.Д. Usage of the Educational Video by Stuydents-Veterinarians Who are Studying Operative Surgery (2021). Педагогічний дискурс. 30, 24-31. doi: 10.31475/ped.dys.2021.30.03.
 2. Олександр Степанов. Лікування папіломатозу великої рогатої худоби. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 76. С. 355-358.
 3. Олександр Степанов. Характеристика ропівакаїну. Матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 69. С. 417-420.
 4. Олександр Степанов. Використання соціальних мереж студентами-ветеринарами, що вивчають ветеринарну хірургію (2020). Педагогічний дискурс. 28, 32-38. doi: 10.31475/ped.dys.2020.28.04
 5. Stepanov, A.D. Comparison of the flank and ventral midline approach for ovariohysterectomy in bitches (2020). Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. 22, 98, 63-68. doi: 10.32718/nvlvet9811
 6. Степанов О.Д. AR-технології в освіті (2020). Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: збірник наукових праць Всеукр. наук.-практич. конф. 17 травня 2020 р. (136-138). Камянець-Подільський.: ПДАТУ
 7. Степанов О.Д. Соціальні мережі, як засіб комунікації та вивчення ветеринарної хірургії (2019). Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірн. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції 4 жовтня 2019 року Ч. 2. (156-158). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.
 8. Stepanov A.D. Determination of the surgical access by the cat's castration through the left flank cut / A.D. Stepanov // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля». Ч. 1. (20 – 22 березня м. Кам'янець- Подільський). Тернопіль.: Крок, 2018. – С. 363 – 365.
 9. Степанов О.Д. Використання навчального відео при підготовці ветеринарних хірургів / О.Д. Степанов // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал – Кам'янець-Подільський.: СМП «Тайп» м. Тернопіль, 2018. – Вип. 5. – С. 165– 172.
 10. Степанов О.Д. Використання інтернет-технологій і соціальних мереж студентами магістратури, що вивчають хірургічні хвороби тварин / О.Д. Степанов // Професійно- прикладні дидактики. – Кам'янець-Подільський.: СМП «Тайп» м. Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 239– 247.
 11. Степанов О.Д. Порівняння бокового та медіанного доступа за оваріогістеректомії у кішок/ О.Д. Степанов // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів.: ФОП Корпан Б.І., 2017. – Т. 19. - № 77 – С. 179 – 184.
 12. Степанов О.Д. Порівняння різних способів виконання оваріогістеректомії у кішок / О.Д. Степанов // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля». Ч. 1. (14 – 16 березня м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль.: Крок, 2017. – С. 363 – 365.
 13. Степанов О.Д. Використання інноваційних інформаційних технологій при підготовці ветеринарних хірургів /О.Д. Степанов // Професійно-прикладні дидактики. – Кам'янець - Подільський.: СМП «Тайп» м. Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 165– 172.
 14. Степанов // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів.: ФОП Корпан Б.І., 2015. – Т. – 17. - № 2 (62). – С. – 210 – 215.
 15. Степанов О.Д. Використання навчального відео у процесі викладання оперативної хірургії/ О.Д. Степанов // Збірник наукових праць «Аграрна освіта»/ За заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Дуганця. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – С. 256– 258.
 16. Stepanov A.D. Peculiarities of the cats' ovariectomy depending on the access/A.D. Stepanov//International Scientific Journal Euro-American Cooperation. – Hamilton, Canada: "Accent Graphics Communications". – 2015. – Vol. 9. – P. 65– 68.
 17. Степанов О.Д. Визначення оперативного доступу при кастрації кішок через боковий розріз / О.Д. Степанов // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів.: ФОП Корпан Б.І., 2015. – Т. 17. - № 1 (61). – Ч. – 1. – С. 185 – 190.
 18. Степанов О.Д. Визначення ефективності різних способів оваріоектомії у кішок/ О.Д. Степанов // Зб. наук. пр. ф-ту вет. мед. ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський.: ФОП Сисин О.В, 2006 – Випуск ІІ. – С. 67-73.
 19. Степанов О.Д. Зв'язок між вмістом імуноглобулінів класу G в сироватці крові та лейкоцитарними антигенами у телят української чорно-рябої молочної породи/ О.Д. Степанов, Т.М. Супрович // Науково-технічний бюлетень ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів. – Вип. 7, № 1, 2. – 2006. – С. – 138-143.
 20. Степанов О.Д.Зв'язок між умістом лізоциму в сироватці крові та лейкоцитарними антигенами у телят української чорно-рябої молочної породи/ О.Д. Степанов, Т.М. Супрович // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2006. – Вип. 36.– С. 214-220.
 21. Степанов О.Д. Зв'язок між вмістом імуноглобулінів класу М у сироватці крові та антигенами головного комплексу гістосумісності у телят української чорно-рябої молочної породи/ О.Д. Степанов, Т.М. Супрович // Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З. Гжицького. – Львів. – Т. 8, № 4 (31), Ч. 2. – 2006. – С. 192-198.
 22. Степанов О.Д. Зв'язок між рівнем бактерицидної активності сироватки крові та антигенами головного комплексу гістосумісності у телят української чорно-рябої молочної породи/ О.Д. Степанов, Т.М. Супрович // Науково-технічний бюлетень ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів. – Вип. 7, № 3, 4. – 2006. – С. – 87-93.
 23. Тихонов М.М. Зміни вмісту загального білка та його фракцій у сироватці крові телят вирощуваних в різних умовах/ М.М. Тихонов, О.Д. Степанов // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2004. – Вип. 28. – С. 233-241.
 24. Степанов О.Д. Неспецифічна резистентність телят вирощуваних в умовах тривалого впливу гіпертермії / О.Д. Степанов, М.М. Тихонов // Біологія тварин. – Львів, 2004. – Т. 6, № 1 – 2. – С. 191-195.
 25. Степанов О.Д. Зв'язок між вмістом гамма-глобулінів в сироватці крові та лейкоцитарними антигенами у телят чорно-рябої породи/ О.Д. Степанов, Т.М. Супрович // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2004. – Вип. 5, №3. – С. 293-298.
 26. Степанов О. Вивчення асоціативних зв'язків між вмістом деяких гуморальних факторів захисту та антигенами головного комплексу гістосумісності у телят чорно-рябої породи/ О.Степанов, Т.Супрович // Науковий збірник "Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи". – Вінниця, 2003. – С. 206-208.
 27. Степанов О.Д. Зв'язок між умістом загального білка в сироватці крові та лейкоцитарними антигенами в телят чорно-рябої породи/ О.Д. Степанов, Т.М. Супрович// Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2003. – Вип. 25, Ч. 3. – С. 106-113.
 28. Степанов О.Д. Природна резистентність організму телят при різних умовах утримання /О.Д. Степанов // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 230-234.
 29. Степанов О.Д. Імуногенетичні маркери та їх зв'язок з факторами природної резистентності у телят чорно-рябої породи /О.Д. Степанов,Т.М. Супрович // Науковий збірник "Аграрна наука – селу" Подільської державної аграрно-технічної академії / за ред. проф. О.В. Гончарука. – Кам'янець-Подільський, 1998. – Вип. 6. – С. 227-228.
 30. Тихонов М.М. Характер розповсюдження антигенів класу IBola-системи у телят чорно-рябої породи / М.М. Тихонов, Т.М.Супрович, О.Д.Степанов// Науковий збірник "Аграрна наука – селу" Подільської державної аграрно-технічної академії / за ред. проф. О.В. Гончарука. – Кам'янець-Подільський, 1998. – Вип. 6. – С. 200-201.

Методична робота

 1. Степанов О.Д. Хірургічні хвороби собак та котів: методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 "Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов.
 2. Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – 116 с.
 3. Степанов О.Д. Лікувальні новокаїнові блокади у тварин: метод. рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно- технічний університет, 2021.– 80 с.
 4. Степанов О.Д. Ветеринарна анестезіологія: метод. рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет,2021. – 100 с.
 5. Степанов О.Д. Десмургія: метод. рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – 96 с.
 6. Степанов О.Д. Методичні рекомендації з проведення навчальної практики з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно- технічний університет, 2021. – 76 с.
 7. Степанов О.Д. Внутрішній остеосинтез. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіології" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. – 152 с.
 8. Степанов О.Д. Асептика та антисептика: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія, з основами анестезіології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно- технічний університет, 2020. - 108 с.
 9. Степанов О.Д. Фармакологічні засоби для лікування хірургічних хвороб собак та котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 "Ветеринарна медицина"/О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. – 60 с.
 10. Степанов О.Д. Організація хірургічної роботи в операційній: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно- технічний університет, 2020. – 96 с.
 11. Степанов О.Д. Інтенсивна терапія за невідкладних станів у собак та котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно- технічний університет, 2020. – 96 с.
 12. Степанов О.Д. Зубна система собак та котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. – 76 с.
 13. Степанов О.Д. Хвороби зубощелепної системи собак. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019. – 136 с.
 14. Степанов О.Д. Регіонарна анестезія у домашніх тварин. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина"/ О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно- технічний університет, 2019. – 136 с.
 15. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи на лабораторно- практичних заняттях з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина"/ О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 60 с.
 16. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи на лабораторно- практичних заняттях з навчальної дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня освіти, спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 56 с.
 17. Степанов О.Д. Кесарів розтин у корів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 72 с.
 18. Степанов О.Д. Фармакологічні засоби для надання хірургічної допомоги собакам та котам. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Травматологія, офтальмологія та стоматологія собак і котів" для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 211 –"Ветеринарна медицина" /О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.– 60 с.
 19. Степанов О.Д. Реанімація та інтенсивна терапія у собак і котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Травматологія, офтальмологія та стоматологія собак і котів" для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 96 с.
 20. Степанов О.Д. КАСТРАЦІЯ САМОК: навчальний посібник з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології"для студентів спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – 228 с.
 21. Степанов О.Д. Методичні рекомендації з проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – 104 с.
 22. Степанов О.Д. Методичні рекомендації з проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 211 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – 140 с.
 23. Степанов О.Д. КАСТРАЦІЯ КІШОК: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр»/ О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 44 с.
 24. Степанов О.Д. КАСТРАЦІЯ СУК: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології"для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 56 с.
 25. Степанов О.Д. КАСТРАЦІЯ СВИНОК: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 64 с.
 26. Степанов О.Д. КАСТРАЦІЯ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 44 с.
 27. Степанов О.Д. КАСТРАЦІЯ КОБИЛ: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів факультету ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 44 с.
 28. Степанов О.Д. Робочий зошит проведення навчальної практики з дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для студентів магістратури за спеціальністю: 8.110101011 – «Ветеринарна медицина»/ О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 16 с.
 29. Степанов О.Д. Методичні рекомендації з проведення навчальної практики з дисципліни "Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією" для студентів магістратури за спеціальністю: 8.11010101 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 44 с.
 30. Степанов О.Д. Десмургія: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів напряму підготовки: 6.110101 "Ветеринарна медицина"/ О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 72 с.
 31. Степанов О.Д. Організація роботи в операційній: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів напряму підготовки: 6.110101 – "Ветеринарна медицина"/ О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 48 с.
 32. Степанов О.Д. Лікувальні новокаїнові блокади у тварин: методичні рекомендації з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів напряму підготовки: 6.110101 – "Ветеринарна медицина"/ О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 40 с.
 33. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи на лабораторно- практичних заняттях з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів напряму підготовки: 6.110101 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013. – 48 с.
 34. Степанов О.Д. Методичні рекомендації по проведенню навчальної практики з дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів напряму підготовки: 6.110101 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013. – 52 с.
 35. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології" для студентів напряму підготовки: 6.110101 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013. – 28 с.
 36. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійних занять з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" для студентів напряму підготовки: 6.110101 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013. – 28 с.
 37. Дидактичний матеріал для лабораторно-практичного заняття з дисципліни: «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія» на тему: «Інєкції, вливання, пункції, кровопускання» для студентів 2 СТН та 3 курсу спеціальності: 7.130501 – «Ветеринарна медицина» / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009. – 32 с.
 38. Методична розробка по проведенню лабораторно-практичного заняття з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" на тему: "Десмургія" для студентів 2 СТН та 3 курсу спеціальності: 7.130501 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009. – 28 с.
 39. Степанов О.Д. Комплект тестових завдань для рубіжного контролю з дисципліни: "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" для студентів 2 СТН та 4 курсів спеціальності: 7.130501 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008. – 40 с.
 40. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійних занять з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" для студентів 2 СТН, 3 та 4 курсів спеціальності: 7.130501 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008. – 28 с.
 41. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" для студентів 2 СТН та 3 курсу спеціальності: 7.130501 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2007. – 52 с.
 42. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи на лабораторно- практичних заняттях з дисципліни "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" для студентів спеціальності: 7.130501 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2007. – 44 с.
 43. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з курсу "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія" для студентів спеціальності: 7.130501 – "Ветеринарна медицина" / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 28 с.
 44. Степанов О.Д. Кастрація свинок: метод. рекомендації для студентів вет. медицини та лікарів вет. медицини / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 56 с.
 45. Степанов О.Д. Корекція та профілактика деформації копитець у великої рогатої худоби: метод. рекомендації для студентів фак. вет. медицини, лікарів вет. медицини та працівників тваринництва / О.Д. Степанов. – Кам'янець-Подільський.: ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 44 с.
 46. Степанов О.Д. Регіонарна анестезія у великої рогатої худоби: метод. рекомендації для студентів фак. вет. медицини та лікарів вет. медицини / О.Д. Степанов. – Кам'янець- Подільський.: ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 40 с.
 47. Степанов О.Д. Практика по кастрації свинок (198 МБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/8R1mqyK50PY;
 48. Степанов О.Д. Ампутація хвоста у ягня. 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/aNfV4EMGD8Q;
 49. Степанов О.Д. Грижесічення у кнурця (Ч. І) 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/IEJV5u7JPmk;
 50. Степанов О.Д. Грижесічення у кнурця (Ч. ІІ) 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/mVW4Fzy5ZaM;
 51. Степанов О.Д. Обстригання вівці (2,91ГБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/1AdxnFjFT4w;
 52. Степанов О.Д. Розчищення копита корови фрезою і ножем (2,04 ГБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/l2YOpl2MQSk;
 53. Степанов О.Д. Операція при пірометрі у кішки (3,2 Гб), 2016 / Режим доступу: https://youtu.be/7JyO0nLMOJ0;
 54. Степанов О.Д. Кастрація кішки через бік (2,99 Гб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/tcDoJc7plGM
 55. Степанов О.Д. Кастрація кішки через бік (2,9 Гб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/zDqvVOIPtuI
 56. Степанов О.Д. Кастрація барана (1,2 Гб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/5lHnZv7tXnY
 57. Степанов О.Д. Пункція черевної аорти корови (404 Мб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/8BT8_fvlFzA
 58. Степанов О.Д. Кастрація кнура 270 кг (1,74 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/dgll6CKyJ8Y
 59. Степанов О.Д. Кастрація свинки по білій лінії (3,72 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/elKSJOl1egk
 60. Степанов О.Д. Повал кнура 270 кг (163 Мб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/Ac0WOwazidM
 61. Степанов О.Д. Перкутанна кастрація бугая (1.08 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/amsmcF6V8Do
 62. Степанов О.Д. Кастрація бугая (2,06 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/UDQAqw6XdYI
 63. Степанов О.Д. Медіанна лапаротомія у свинки (1,2 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/W91g09l80VE
 64. Степанов О.Д. Кастрація свинки з видаленням матки (1,4 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/U-lkrB5J7xg
 65. Степанов О.Д. Надвимяна блокада задньої чверті у корови, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/YDFAvA_E0yQ
 66. Степанов О.Д. Пупкова герніотомія у кнурця, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/OZd5T_YaFdU
 67. Степанов О.Д. Кастрація пацюка, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/pdxeKeZiFjo
 68. Степанов О.Д. Надвимяна новокаїнова блокада у корови, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/72TCParelaw
 69. Степанов О.Д. Розчищення кривого копита коня, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/- Xf0ZNua10Q
 70. Степанов О.Д. Розчищення копита коня, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/-GMt0Zc5wl8
 71. Степанов О.Д. Епідуральна анестезія у корови. Ч. І., 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/63dHN0ii60M
 72. Степанов О.Д. Епідуральна анестезія у корови. Ч. ІІ., 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/GAWhy8ojPZ4
 73. Степанов О.Д. Кастрація семиденного кнурця., 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/fNBtGZTmW8w
 74. Степанов О.Д. Пахвинно-мошонкова герніотомія у кнурця. Ч. І., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/BXzSYVyZkLA
 75. Степанов О.Д. Пахвинно-мошонкова герніотомія у кнурця. Ч. ІІ., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/1R4f7RNr2A4
 76. Степанов О.Д. Пахвинно-мошонкова герніотомія у кнурця. Ч. ІІІ., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/22J_Rt29p9Q
 77. Степанов О.Д. Кишковий шов Ламбера., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/oiZQcMUuzBA
 78. Степанов О.Д. Кишковий шов Плахотіна-Садовського., 2013 /Режим доступу:https://youtu.be/9-ZruZ8IN88
 79. Степанов О.Д. Кишковий шов Шмідена., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ApiJtOVBLjY
 80. Степанов О.Д. Захисний чохол на копитце., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/1tmtyNxbkLg
 81. Степанов О.Д. Бинтова повязка на хвіст корови., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/lMlpGokLqOY
 82. Степанов О.Д. Бинтова і каркасна повязка на скакальний суглоб корові., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/maR3Rq-Bohc
 83. Степанов О.Д. Каркасна повязка на передпліччя корові., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/FOFYUYV2LnI
 84. Степанов О.Д. Бинтова повязка на п'ятку копитця., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/3Y0GiIygPM0
 85. Степанов О.Д. Бинтова повязка на роги., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/qyj1tf9eFts
 86. Степанов О.Д. Приготування перев'язувального матеріалу, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/DW6b97X5G_w
 87. Степанов О.Д. Зняття хірургічних швів, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ZEknjJT2bSY
 88. Степанов О.Д. Хірургічні переривчасті шви, 2013 /Режим доступу:https://youtu.be/ebqS8J3VAw8
 89. Степанов О.Д. Хірургічні безперервні шви, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/yEvEEKPafwM
 90. Степанов О.Д. Перевязування папіломи у жеребця, 2013 /Режим доступу:https://youtu.be/VOpo2JltujY
 91. Степанов О.Д. Герніотомія у свинки. Ч. І., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/mNNbKN7Q44E
 92. Степанов О.Д. Герніотомія у свинки. Ч. ІІ., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/z17PZcaWyEg
 93. Степанов О.Д. Жеребець крипторхід, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/XHMbgbANmo8Степанов О.Д. Кастрація кнурця на фермі, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ejao8xbdENs
 94. Степанов О.Д. Ампутація вушної раковини, 2013 /Режим доступу:https://youtu.be/nJRbzb_ia_M
 95. Степанов О.Д. Повал жеребця., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/5uXRYOl36eg
 96. Степанов О.Д. Паралюмбальна анестезія. Ч. І., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/4_nrqy2WxmQ
 97. Степанов О.Д. Паралюмбальна анестезія. Ч. ІІ.,2013 /Режим доступу: https://youtu.be/xy1Vm4_heCc
 98. Степанов О.Д. Практика по кастрації, 2012 /Режим доступу: https://youtu.be/Btc3_oh2tl0
 99. Степанов О.Д. Кастрація жеребця. Ч. І., 2012 /Режим доступу: https://youtu.be/rKLwabF3RV4
 100. Степанов О.Д. Кастрація жеребця. Ч. ІІ., 2012 /Режим доступу: https://youtu.be/S7- QoZk2D0Y
 101. Степанов О.Д. Оваріектомія свинки. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/j2pLTeVeOlY
 102. Степанов О.Д. Повал кобили. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/p KHsbmiWI
 103. Степанов О.Д. Накладання губної закрутки кобилі. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/7i_tokzxQXI
 104. Степанов О.Д. Кастрація свинки. Ч. І. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/jjRuRq-XCOs
 105. Степанов О.Д. Кастрація свинки. Ч. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/FFXWDv88AFM
 106. Степанов О.Д. Кастрація півня. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/js5e2Z8sAlc
 107. Степанов О.Д. Підшкірна інєкція собаці. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/kKk1YU_4-hA
 108. Степанов О.Д. Кастрація порося. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/A267GLRpAlc
 109. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. І. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/_XOx1zfDSKY
 110. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/ezaIrm0KeOk
 111. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. ІІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/lsNYphJgLXE
 112. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. ІV. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/Gzt66lu4yBU
 113. Степанов О.Д. Кастрація порося. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/R7Uct_4cXJA
 114. Степанов О.Д. Кастрація кішки. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/IrSNzTDIsX4
 115. Степанов О.Д. Кастрація кота. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/prY2cOktKdE
 116. Степанов О.Д. Зрізання іклів у поросят. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/e3_Px2s7DdM
 117. Степанов О.Д. Зрізання іклів у поросят ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/jxWS5smkwXw
 118. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. І. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/AshFQqHlGV4
 119. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/EPUgOlujGGU
 120. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. ІІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/xoGD80p5o0M
 121. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. ІV. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/f5WB6Qm-KvU
 122. Степанов О.Д. Кастрація кнура. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/AAcbuqIsAkg
 123. Степанов О.Д. Внутрішньовенна інєкція собаці. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/odA93Odv7qQ
 124. Степанов О.Д. Вливання в черевну аорту бичку. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/V5NE6GBPAAQ
 125. Степанов О.Д. Кастрація цапика. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/zPgtk2JOdIs
 126. Степанов О.Д. Внутрішньомязова інєкція собаці. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/intg7_k52Bw
 127. Степанов О.Д. Повязка після оваріогістеректомії у суки. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/rreXvcoQurQ
 128. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. І. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/6q2S1GPumFE
 129. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. ІІ. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/DmpmJw8b1Hs
 130. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. ІІІ. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/ROCwfBIiLMw
 131. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. ІV. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/t_lVp5juXa4
 132. Степанов О.Д. Руменотомія у корови. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/Ivh6mk785zo
 133. Степанов О.Д. Дія ксилазину на пса. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/aK0klKMOeSE
 134. Степанов О.Д. Підшкірні та внутрішньомязові інєкції. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/ohmiROrhrC8
 135. Степанов О.Д. Фіксація телиці. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/aZkrQlVGqjs
 136. Степанов О.Д. Фіксація телиці ІІ. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/eXpWjAYGlOE
 137. Степанов О.Д. Анестезія нижньощелепного нерва у бугая. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/tiI-j5V9tT0
 138. Степанов О.Д. Повал бугая після інєкції ксилазина. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/Lnj6kP6Eyhg
 139. Степанов О.Д. Повал бичка. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/9hMRlLe4L2Y
 140. Степанов О.Д. Вливання в яремну вену бику. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/IW6BmqhT3Cg
 141. Степанов О.Д. Анестезія підочноямкового нерва у бика. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/IhJETJmBFZk
 142. Степанов О.Д. Анестезія нерва рога у бика. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/UbvWbJ9RU4g
 143. Степанов О.Д. Бик нападає. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/9vuCJI9uGN8
 144. Степанов О.Д. Незвичне стадо. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/fISoptkgzoY