1216

Степанов Олександр Дмитрович

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: +098 566 47 94
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2432-0490
Scholar

Місце і дата народження:
21 серпня  1969 року в м. Кам'янець-Подільський


Освіта:
Вища. У 1995 році закінчив Кам'янець-Подільський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування природної резистентності організму телят української чорно-рябої молочної породи залежно від середовищних та генетичних факторів» захистив у 2005 році. В 2008 році присвоєне почесне звання доцента.


Напрям наукового дослідження:

«Морфо-фізіологічне обґрунтування різних методів стерилізації сук та кішок»;

«Визначення впливу мережевих інтернет-технологій та соціальних мереж на якість підготовки ветеринарних хірургів».


Викладає навчальні дисципліни:

 • «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією»;
 • «Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією».

Діяльність:

 • з 1995 по 2008 рік асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії;
 • з 2008 року – по 2017 рік доцент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії;
 • з 2017 по теперішній час доцент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Степанов, О.Д. Використання соціальних мереж студентами-ветеринарами, що вивчають ветеринарну хірургію (2020). Педагогічний дискурс. 28, 32-38. doi: 10.31475/ped.dys.2020.28.04

 2.  

  Stepanov, A.D. Comparison of the flank and ventral midline approach for ovariohysterectomy in bitches (2020). Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. 22, 98, 63-68. doi: 10.32718/nvlvet9811

 3. Степанов О.Д. AR-технології в освіті (2020). Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: збірник наукових праць Всеукр. наук.-практич. конф. 17 травня 2020 р. (136-138). Кам,янець-Подільський.: ПДАТУ
 4. Степанов О.Д. Соціальні мережі, як засіб комунікації та вивчення ветеринарної хірургії (2019). Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірн. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції 4 жовтня 2019 року Ч. 2. (156-158). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.
 5. Stepanov A.D. Determination of the surgical access by the cat’s castration through the left flank cut / A.D. Stepanov // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля». Ч. 1. (20 – 22 березня м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль.: Крок, 2018. С. 363 – 365.
 6. Степанов О.Д. Використання навчального відео при підготовці ветеринарних хірургів / О.Д. Степанов // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. Кам’янець-Подільський.: СМП «Тайп» м. Тернопіль, 2018. Вип. 5. С. 165– 172.

Методична робота

 1. Степанов О.Д. Ветеринарна анестезіологія: метод. рекомендації з дисципліни „Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” /О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет,2021. 100 с.
 2. Степанов О.Д. Десмургія: метод. рекомендації з дисципліни „Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” /О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. 96 с.
 3. Степанов О.Д. Методичні рекомендації з проведення навчальної практики з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. 76 с.
 4. Степанов О.Д. Внутрішній остеосинтез. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіології” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” /О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 152 с.
 5. Степанов О.Д. Асептика та антисептика: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна анатомія, з основами анестезіології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. – Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 108 с.
 6. Степанов О.Д. Фармакологічні засоби для лікування хірургічних хвороб собак та котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина”/О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 60 с.
 7. Степанов О.Д. Організація хірургічної роботи в операційній: методичні рекомендації з дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 96 с.
 8. Степанов О.Д. Інтенсивна терапія за невідкладних станів у собак та котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” /О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 96 с.
 9. Степанов О.Д. Зубна система собак та котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 76 с.
 10. Степанов О.Д. Хвороби зубощелепної системи собак. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019. 136 с.
 11. Степанов О.Д. Регіонарна анестезія у домашніх тварин. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології” для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина”/ О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019. 136 с.
 12. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи на лабораторно-практичних заняттях з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології” для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина”/ О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. 60 с.
 13. Степанов О.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи на лабораторно-практичних заняттях з навчальної дисципліни „Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією” для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня освіти, спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 56 с.
 14. Степанов О.Д. Кесарів розтин у корів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології” для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. 72 с.
 15. Степанов О.Д. Фармакологічні засоби для надання хірургічної допомоги собакам та котам. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Травматологія, офтальмологія та стоматологія собак і котів” для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” /О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. 60 с.
 16. Степанов О.Д. Реанімація та інтенсивна терапія у собак і котів. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Травматологія, офтальмологія та стоматологія собак і котів” для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” / О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. 96 с.
 17. Степанов О.Д. Лікувальні новокаїнові блокади у тварин: метод. рекомендації з дисципліни „Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина” /О.Д. Степанов. Кам’янець-Подільський.: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021.– 80 с.

 18. Навчальні відеофільми. Всього 104 відеофільми. Режим доступу: https://www.youtube.com/user/Astepanov69/videos

  1. Степанов О.Д. Кастрація цапа (540 МБ), 2020/ Режим доступу: https://youtu.be/E0aqCkmsXBI
  2. Степанов О.Д. Розчищення копитця вівці (320 МБ), 2018 / Режим доступу: https://youtu.be/BTFWRMQVFWs
  3. Степанов О.Д. Блокада грудних нутряних нервів у теля (540 МБ), 2018 / Режим доступу: https://youtu.be/vW3IP2F4vHM
  4. Степанов О.Д. Блокада зірчастого ганглія у теля (475 МБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/S3pIk-G2J-E.
  5. Степанов О.Д. Мастектомія у кішки  (2,74 ГБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/-cW8PCk4yNQ;
  6. Степанов О.Д. Практика по кастрації свинок (198 МБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/8R1mqyK50PY;
  7. Степанов О.Д. Ампутація хвоста у ягня. 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/aNfV4EMGD8Q;
  8. Степанов О.Д. Грижесічення у кнурця (Ч. І) 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/IEJV5u7JPmk;
  9. Степанов О.Д. Грижесічення у кнурця (Ч. ІІ) 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/mVW4Fzy5ZaM;
  10. Степанов О.Д. Обстригання вівці (2,91ГБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/1AdxnFjFT4w;
  11. Степанов О.Д. Розчищення копита корови фрезою і ножем (2,04 ГБ), 2017 / Режим доступу: https://youtu.be/l2YOpl2MQSk;
  12. Степанов О.Д. Операція при пірометрі у кішки (3,2 Гб), 2016 / Режим доступу: https://youtu.be/7JyO0nLMOJ0;
  13. Степанов О.Д. Кастрація кішки через бік (2,99 Гб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/tcDoJc7plGM
  14. Степанов О.Д. Кастрація кішки через бік (2,9 Гб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/zDqvVOIPtuI
  15. Степанов О.Д. Кастрація барана (1,2 Гб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/5lHnZv7tXnY
  16. Степанов О.Д. Пункція черевної аорти корови (404 Мб), 2016 /Режим доступу: https://youtu.be/8BT8_fvlFzA
  17. Степанов О.Д. Кастрація кнура 270 кг (1,74 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/dgll6CKyJ8Y
  18. Степанов О.Д. Кастрація свинки по білій лінії (3,72 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/elKSJOl1egk
  19. Степанов О.Д. Повал кнура 270 кг (163 Мб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/Ac0WOwazidM
  20. Степанов О.Д. Перкутанна кастрація бугая (1.08 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/amsmcF6V8Do
  21. Степанов О.Д. Кастрація бугая (2,06 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/UDQAqw6XdYI
  22. Степанов О.Д. Медіанна лапаротомія у свинки (1,2 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/W91g09l80VE
  23. Степанов О.Д. Кастрація свинки з видаленням матки (1,4 Гб), 2015 /Режим доступу: https://youtu.be/U-lkrB5J7xg
  24. Степанов О.Д. Надвимяна блокада задньої чверті у корови, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/YDFAvA_E0yQ
  25. Степанов О.Д. Пупкова герніотомія у кнурця, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/OZd5T_YaFdU
  26. Степанов О.Д. Кастрація пацюка, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/pdxeKeZiFjo
  27. Степанов О.Д. Надвимяна новокаїнова блокада у корови, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/72TCParelaw
  28. Степанов О.Д. Розчищення кривого копита коня, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/-Xf0ZNua10Q
  29. Степанов О.Д. Розчищення копита коня, 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/-GMt0Zc5wl8
  30. Степанов О.Д. Епідуральна анестезія у корови. Ч. І., 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/63dHN0ii60M
  31. Степанов О.Д. Епідуральна анестезія у корови. Ч. ІІ., 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/GAWhy8ojPZ4
  32. Степанов О.Д. Кастрація семиденного кнурця., 2014 /Режим доступу: https://youtu.be/fNBtGZTmW8w
  • Степанов О.Д. Пахвинно-мошонкова герніотомія у кнурця. Ч. І., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/BXzSYVyZkLA
  1. Степанов О.Д. Пахвинно-мошонкова герніотомія у кнурця. Ч. ІІ., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/1R4f7RNr2A4
  2. Степанов О.Д. Пахвинно-мошонкова герніотомія у кнурця. Ч. ІІІ., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/22J_Rt29p9Q
  3. Степанов О.Д. Кишковий шов Ламбера., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/oiZQcMUuzBA
  4. Степанов О.Д. Кишковий шов Плахотіна-Садовського., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/9-ZruZ8IN88
  5. Степанов О.Д. Кишковий шов Шмідена., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ApiJtOVBLjY
  6. Степанов О.Д. Захисний чохол на копитце., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/1tmtyNxbkLg
  7. Степанов О.Д. Бинтова повязка на хвіст корови., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/lMlpGokLqOY
  8. Степанов О.Д. Бинтова і каркасна повязка на скакальний суглоб корові., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/maR3Rq-Bohc
  9. Степанов О.Д. Каркасна повязка на передпліччя корові., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/FOFYUYV2LnI
  10. Степанов О.Д. Бинтова повязка на п’ятку копитця., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/3Y0GiIygPM0
  11. Степанов О.Д. Бинтова повязка на роги., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/qyj1tf9eFts
  12. Степанов О.Д. Приготування перев’язувального матеріалу, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/DW6b97X5G_w
  13. Степанов О.Д. Зняття хірургічних швів, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ZEknjJT2bSY
  14. Степанов О.Д. Хірургічні переривчасті шви, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ebqS8J3VAw8
  15. Степанов О.Д. Хірургічні безперервні шви, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/yEvEEKPafwM
  16. Степанов О.Д. Перевязування папіломи у жеребця, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/VOpo2JltujY
  17. Степанов О.Д. Герніотомія у свинки. Ч. І., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/mNNbKN7Q44E
  18. Степанов О.Д. Герніотомія у свинки. Ч. ІІ., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/z17PZcaWyEg
  19. Степанов О.Д. Жеребець крипторхід, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/XHMbgbANmo8
  20. Степанов О.Д. Кастрація кнурця на фермі, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/ejao8xbdENs
  21. Степанов О.Д. Ампутація вушної раковини, 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/nJRbzb_ia_M
  22. Степанов О.Д. Повал жеребця., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/5uXRYOl36eg
  23. Степанов О.Д. Паралюмбальна анестезія. Ч. І., 2013 /Режим доступу: https://youtu.be/4_nrqy2WxmQ
  24. Степанов О.Д. Паралюмбальна анестезія. Ч. ІІ.,2013 /Режим доступу: https://youtu.be/xy1Vm4_heCc
  25. Степанов О.Д. Практика по кастрації, 2012 /Режим доступу: https://youtu.be/Btc3_oh2tl0
  26. Степанов О.Д. Кастрація жеребця. Ч. І., 2012 /Режим доступу: https://youtu.be/rKLwabF3RV4
  27. Степанов О.Д. Кастрація жеребця. Ч. ІІ., 2012 /Режим доступу: https://youtu.be/S7-QoZk2D0Y
  28. Степанов О.Д. Оваріектомія свинки. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/j2pLTeVeOlY
  29. Степанов О.Д. Повал кобили. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/p__KHsbmiWI
  30. Степанов О.Д. Накладання губної закрутки кобилі. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/7i_tokzxQXI
  31. Степанов О.Д. Кастрація свинки. Ч. І. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/jjRuRq-XCOs
  32. Степанов О.Д. Кастрація свинки. Ч. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/FFXWDv88AFM
  33. Степанов О.Д. Кастрація півня. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/js5e2Z8sAlc
  34. Степанов О.Д. Підшкірна інєкція собаці. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/kKk1YU_4-hA
  35. Степанов О.Д. Кастрація порося. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/A267GLRpAlc
  36. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. І. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/_XOx1zfDSKY
  37. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/ezaIrm0KeOk
  38. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. ІІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/lsNYphJgLXE
  39. Степанов О.Д. Резекція ребра у телички. Ч. ІV. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/Gzt66lu4yBU
  40. Степанов О.Д. Кастрація порося. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/R7Uct_4cXJA
  41. Степанов О.Д. Кастрація кішки. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/IrSNzTDIsX4
  42. Степанов О.Д. Кастрація кота. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/prY2cOktKdE
  43. Степанов О.Д. Зрізання іклів у поросят. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/e3_Px2s7DdM
  44. Степанов О.Д. Зрізання іклів у поросят ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/jxWS5smkwXw
  45. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. І. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/AshFQqHlGV4
  46. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. ІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/EPUgOlujGGU
  47. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. ІІІ. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/xoGD80p5o0M
  48. Степанов О.Д. Ампутація рога у бугая. Ч. ІV. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/f5WB6Qm-KvU
  49. Степанов О.Д. Кастрація кнура. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/AAcbuqIsAkg
  50. Степанов О.Д. Внутрішньовенна інєкція собаці. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/odA93Odv7qQ
  51. Степанов О.Д. Вливання в черевну аорту бичку. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/V5NE6GBPAAQ
  52. Степанов О.Д. Кастрація цапика. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/zPgtk2JOdIs
  53. Степанов О.Д. Внутрішньомязова інєкція собаці. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/intg7_k52Bw
  54. Степанов О.Д. Повязка після оваріогістеректомії у суки. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/rreXvcoQurQ
  55. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. І. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/6q2S1GPumFE
  56. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. ІІ. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/DmpmJw8b1Hs
  57. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. ІІІ. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/ROCwfBIiLMw
  58. Степанов О.Д. Кастрація суки. Ч. ІV. 2012 / Режим доступу: https://youtu.be/t_lVp5juXa4
  59. Степанов О.Д. Руменотомія у корови. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/Ivh6mk785zo
  60. Степанов О.Д. Дія ксилазину на пса. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/aK0klKMOeSE
  61. Степанов О.Д. Підшкірні та внутрішньомязові інєкції. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/ohmiROrhrC8
  62. Степанов О.Д. Фіксація телиці. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/aZkrQlVGqjs
  63. Степанов О.Д. Фіксація телиці ІІ. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/eXpWjAYGlOE
  64. Степанов О.Д. Анестезія нижньощелепного нерва у бугая. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/tiI-j5V9tT0
  65. Степанов О.Д. Повал бугая після інєкції ксилазина. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/Lnj6kP6Eyhg
  66. Степанов О.Д. Повал бичка. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/9hMRlLe4L2Y
  67. Степанов О.Д. Вливання в яремну вену бику. 2012/ Режим доступу: https://youtu.be/IW6BmqhT3Cg
  68. Степанов О.Д. Анестезія підочноямкового нерва у бика. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/IhJETJmBFZk
  69. Степанов О.Д. Анестезія нерва рога у бика. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/UbvWbJ9RU4g
  70. Степанов О.Д. Бик нападає. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/9vuCJI9uGN8
  71. Степанов О.Д. Незвичне стадо. 2012/Режим доступу: https://youtu.be/fISoptkgzoY