1186

Щербатюк Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (067) 715 58 08
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0877-4329
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
26 січня 1975 року в с. Ставище Дунаєвецького району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2002 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (нині Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Зооінженерія" та здобула кваліфікацію зооінженера.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин Подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи» захистила у 2009 році.

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення технології виробництва свинини»


Викладає навчальні дисципліни:
Селекція сільськогосподарських тварин; Система технологій галузей в сільському господарстві; Технологія виробництва продукції аквакультури; Професійна адаптація; Породи та розведення тварин; Генетика з біометрією; Тваринництво.


Діяльність:

 • З 2005 по 2008 роки – здобувач наукового ступеня в Інституті розведення і генетики тварин УААН.
 • З 01. 01. 2009 р. – науковий співробітник ГДТ ПДАТУ м. Кам'янець- Подільський.
 • З 01. 09. 2009 р. – асистент кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва.
 • З 01. 09. 2014 р.– в. о. доцента кафедри годівлі, розведення тварин і технології кормів.
 • З жовтня 2019 р. - асистент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва.
 • З 01.09.2020 р. і по теперішній час – асистент кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Щербатюк Н.В. Інтенсивний ріст і розвиток телиць є запорукою високої молочної продуктивності корів //Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 березня 2017 року, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2017. – Ч.1. – С.305-307. 
 2. Щербатюк Н.В. Ріст і розвиток телиць в умовах Поділля //Матеріали ХХХI Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Збірник наукових праць. Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди  (17 березня 2017). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 31. - С. 247-250.
 3. Щербатюк Н.В. Ріст і розвиток телиць  в умовах Поділля //зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2017 року, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2017. –С. 73-75. 
 4. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В, Каспров Р.В. Молочна продуктивність і морфофункціональні властивості вимені корів подільського заводського типу української чорно – рябої молочної породи Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 104. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 232 с.
 5. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В. IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – С. 664-668
 6. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3. С.491-495
 7. Щербатюк Н.В. Приліпко Т.М. Оptimization of diet recipes for young simmental breed when feeding a complex drug devit- selenium in Bukovina. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Шляхи розвитку в сучасних кризових умовах» м. Дніпро 2020р.226-228
 8. Prylipko T., Shcherbatiuk N., Kazakova I., Kulik. L. Diagnosis and control of breast tumors in boughs and cats. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 22-24 March 2020р.
 9. Щербатюк Н.В, Шуплик В.В. Результати продуктивних якостей ремонтних телиць різних ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи Міжнародна дистанційна наукова конференція 15 травня 2020. Хюстон с.236-239.
 10. Цвігун А. Т., Шуплик В. В., Каспров Р. В., Щербатюк Н. В.Біологічні особливості росту, розвитку і показників продуктивності тварин одержаних від схрещування великої рогатої худоби різного походження Подільський вісник:Сільське господарство, техніка, економіка Сільськогосподарські науки, технічні науки, економічні науки Кам'янець-Подільський. Подільський вісник. – 2020. Випуск 32. С. 81-89.,
 11. Шуплик В.В, Каспров Р.В. Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність і морфофункціональні властивості вимені корів подільського заводського типу української чорно – рябої молочної породи Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 104. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 232 с.
 12. Щербатюк Н.В. Інтенсивний ріст і розвиток телиць є запорукою високої молочної продуктивності корів //Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 березня 2017 року, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2017. – Ч.1. – С.305-307.
 13. Щербатюк Н.В. Прирости живої маси різних ліній ремонтних телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 19 квітня 2018 року Зб.наук. праць Переяслав-Хмельницький Вип. 42 - С. 160-163.
 14. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В, Казакова І.В. Комунікативна поведінка собак, особливості та форми. Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С. 221-230.
 15. Щербатюк Н. В., Вирощування коропа в ставках Scientific Collection «InterConf», (86): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021p. –с 502-511. https://www.interconf.top
 16. Щербатюк Н. В., Нарощування обсягів виробництва коропа за умов інтенсифікації / Scientific Collection «interconf», (76): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2021) Doha, Qatar; pp. 21-27. Available 2021 p. – с. 233- 242.   https://www.interconf.top
 17. Shcherbatiuk N.V. GROWING CARP IN THE PONDS Scientific Collection «InterConf», (88): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (November 25-26, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. - С. 218-225. https://www.interconf.top
 18. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи великої рогатої худоби XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» м. Київ, 19 листопада 2021 року - С. www.openscilab.org
 19. Щербатюк Н.В. Вирощування товарних дволіток коропа у ставах ПрАТ «Хмельницькрибгосп» Водні біоресурси та аквакультура Науковий журнал 2(10)/2021 Видавничий дім «Гельветика» 2021- С. 187-197 www.wra-journal.ksauniv.ks.ua
 20. Щербатюк Н.В.,  Шуплик В.В, Морфофункціональні властивості вимені корів української чорно – рябої молочної породи / I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Вплив пандемії covid-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості 9-10 вересня 2021 року м. Дніпро

Методична робота:

 1. Щербатюк Н В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни система технологій СТВПТ для здобувачів вищої освіти (першого (бакалаврського)/на базі повної загальної середньої освіти студентів економічного факультету за спеціальністю 073 «Менеджмент» 2019. – 51 с.
 2. Щербатюк Н В. Робочий зошит до лабораторних занять до лабораторних занять з дисципліни система технологій СТВПТ для здобувачів вищої освіти (першого(бакалаврського)/на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 2019. – 35 с.
 3. Щербатюк Н В. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з дисципліни система технологій СТВПТ для здобувачів економічного факультету спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 2020. -34 с.
 4. Щербатюк Н.В., Косташ В.Б. Робочий зошит і методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Технологія виробництва продукції аквакультури"2020. – 99 с.
 5. Щербатюк Н.В. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни ок 5 – Система технологій СТВПТ для здобувачів економічного факультету спеціальність 072 «Фінанси, Банківська справа та страхування», 281«Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка», 071«Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво» 2020. – 40 с.
 6. Дисципліна «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» (метод. рек.) Мооdle
 7. Щербатюк Н.В. «Генетика з біометрією». Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти (першого бакалаврського) на базі повної загальної середньої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 204 - технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 2021. – 113с. 3. Щербатюк Н.В. «Породи та розведення тварин" Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (другого магістерського) ОПП «Кінологія» і за спеціальністю 204 - 2021. – 123с.

Матеріали конференцій:

 1. Шуплик В.В. Щербатюк Н.В. Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.3. – С. 491-494.
 2. Щербатюк Н.В, Шуплик В.В. Результати продуктивних якостей ремонтних телиць різних ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи Міжнародна дистанційна наукова конференція 15 травня 2020. Хюстон
 3. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – С. 664-669
 4. Щербатюк Н.В., Приліпко.Т.М. Optimization of diet recipes for young simmental breed when feeding a complex drug devit- selenium in bukovina. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Шляхи розвитку в сучасних кризових умовах» м. Дніпро 2020 р. 226-228.
 5. Щербатюк Н.В. Ріст і розвиток телиць в умовах Поділля Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2017 року, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2017. –С. 73-75.
 6. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В., Оцінка росту бичків різних ліній абердин-ангуської породи до 12 місячного віку. Scientific Collection «interconf», (36): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: endeavours Publisher, 2020. S. 1219-1224
 7. Щербатюк Н.В. Продуктивність корів різних ліній SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH №3(30) (September 26-28, 2020) 181-185.
 8. Щербатюк Н.В., Взаимосвязь между морфофункциональными свойствами вымени и молочной продуктивностью коров International forum: problems And scientific solutions Melbourne, australia 6-8.11.2020№ 1 (34) | November, 2020 с.583-593
 9. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В., Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок.Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3. С.491-495.
 10. Щербатюк Н. В., Вирощування коропа в ставках Scientific Collection «InterConf», (86): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021p. –с 502-511.
 11. Щербатюк Н. В., Нарощування обсягів виробництва коропа за умов інтенсифікації / Scientific Collection «interconf», (76): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2021) Doha, Qatar; pp. 21-27. Available 2021 p. – с. 233- 242.   https://www.interconf.top
 12. Shcherbatiuk N.V. GROWING CARP IN THE PONDS Scientific Collection «InterConf», (88): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (November 25-26, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. - С. 218-225. https://www.interconf.top
 13. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи великої рогатої худоби XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» м. Київ, 19 листопада 2021 року - С. www.openscilab.org
 14. Щербатюк Н.В.,  Шуплик В.В, Морфофункціональні властивості вимені корів української чорно – рябої молочної породи / I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Вплив пандемії covid-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості 9-10 вересня 2021 року м. Дніпро.