1584

Щербатюк Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (067) 715 58 08
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0877-4329
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
26 січня 1975 року в с. Ставище Дунаєвецького району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2002 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (нині Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Зооінженерія" та здобула кваліфікацію зооінженера.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин Подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи» захистила у 2009 році.

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення технології виробництва свинини»


Викладає навчальні дисципліни: Селекція сільськогосподарських тварин; Система технологій в галузі тваринництва; Технологія виробництва продукції аквакультури; Професійна адаптація; Породи та розведення тварин; Генетика з біометрією; Тваринництво, «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» .


Діяльність:

 1. З 21. 11. 1994 р по 1999р. зоотехнік - селекціонер в агрофірмі «Колос» Дунаєвецького району.
 2. З 1999р завідуюча фермою в агрофірмі «Колос» с. Ставище, Дунаєвецького району.
 3. З 2003 по 2005 рік головний зоотехнік ТОВ «Колос» с. Ставище, Дунаєвецького району.
 4. У 2002 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю «Зооінженерія».
 • З 2005 по 2008 роки – здобувач наукового ступеня в Інституті розведення і генетики тварин УААН.
 • З 01. 01. 2009 р. – науковий співробітник ГДТ ПДАТУ м. Кам'янець- Подільський.
 • З 01. 09. 2009р. – асистент кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва.
 • З 01. 09. 2014 р.– в. о. доцента кафедри годівлі, розведення тварин і технології кормів.
 • З жовтня 2019 р. - асистент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва.
 • З 01.09.2020 р. і по 31.09.22 – асистент кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • З 01.09.2022р і по теперішній час –доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Опубліковано більше 75 наукових праць, з них: статей – понад 40 і навчально-методичних праць – 43, 1 монографія. 

Наукові статті: 

 1. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В. IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – С. 664-668
 2. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3. С.491-495
 3. Щербатюк Н.В. Приліпко Т.М. Оptimization of diet recipes for young simmental breed when feeding a complex drug devit- selenium in Bukovina. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Шляхи розвитку в сучасних кризових умовах» м. Дніпро 2020р. 226-228
 4. Prylipko T., Shcherbatiuk N., Kazakova I., Kulik. L. Diagnosis and control of breast tumors in boughs and cats. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 22-24 March 2020р.
 5. Щербатюк Н.В, Шуплик В.В. Результати продуктивних якостей ремонтних телиць різних ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породиМіжнародна дистанційна наукова конференція 15 травня 2020. Хюстон с.236-239.
 6. Цвігун А. Т., Шуплик В. В., Каспров Р. В., Щербатюк Н. В.Біологічні особливості росту, розвитку і показників продуктивності тварин одержаних від схрещування великої рогатої худоби різного походження Подільський вісник:Сільське господарство, техніка, економіка Сільськогосподарські науки, технічні науки, економічні науки Кам'янець-Подільський. Подільський вісник. – 2020. Випуск 32. С. 81-89.,
 7. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В, Казакова І.В. Комунікативна поведінка собак, особливості та форми. Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С. 221-230.
 8. Щербатюк Н. В., Вирощування коропа в ставках Scientific Collection «InterConf», (86): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021p. – с 502-511. https://www.interconf.top
 9. Щербатюк Н. В., Нарощування обсягів виробництва коропа за умов інтенсифікації / Scientific Collection «interconf», (76): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2021) Doha, Qatar; pp. 21-27. Available 2021 p. – с. 233- 242.   https://www.interconf.top
 10. Shcherbatiuk N.V. GROWING CARP IN THE PONDS Scientific Collection «InterConf», (88): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (November 25-26, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. - С. 218-225. https://www.interconf.top
 11. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи великої рогатої худоби XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» м. Київ, 19 листопада 2021 року - С. openscilab.org
 12. Щербатюк Н.В. Вирощування товарних дволіток коропа у ставах ПрАТ «Хмельницькрибгосп» Водні біоресурси та аквакультура Науковий журнал 2(10)/2021 Видавничий дім «Гельветика» 2021- С. 187-197 (В) wra-journal.ksauniv.ks.ua
 13. Щербатюк Н.В.,  Шуплик В.В, Морфофункціональні властивості вимені корів української чорно – рябої молочної породи / I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Вплив пандемії covid-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості 9-10 вересня 2021 року м. Дніпро
 14. Щербатюк Н.В. Вирощування товарного коропа у ставах Водні біоресурси та аквакультура Науковий журнал 2(12) /2022 Видавничий дім «Гельветика» 2022. с 172-180 ( категорія «Б») www.wra-journal.ksauniv.ks.ua
 15. Щербатюк Н.В. Вплив генотипу на молочну продуктивність Таврійський науковий вісник Сільськогосподарські науки Випуск 128 Частина 1 Видавничий дім «Гельветика» 2022 Вип. 128. 448 с. с.121-128 (категорія «Б») www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua
 16. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В. Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 127. 422 с. 315-322. ( категорія «Б»)www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua
 17. Щербатюк Н.В. Вирощування товарних цьоголіток коропа... Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 127. 422 с. 409-419 ( категорія «Б») www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua
 18. Щербатюк Н.В. Вплив генотипу кнурів на відтворні якості свиноматок Вісник Сумського національного Аграрного університету Науковий журнал Серія «тваринництво» Випуск 3 (50), 2022 С.54-59 ( категорія «Б») https://snaubulletin.com.ua/index.php/ls
 19. 19. Oleksandr MYKHALKO, Mykola POVOD, Viktoriia SOKOLENKO, Serhii ERBELCHUK, Victor SHUPLYK, Nataliya SHCHERBATIUK, Volodymyr MELNYK, Liudmyla ZASUKHA THE INFLUENCE OF THE CASTRATION METHOD ON MEAT CUTS INDICATORS OF PIG CARCASSES Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 3, 2022 с.451-459 managusamv.ro Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методична робота:

 1. Щербатюк Н В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни система технологій СТВПТ для здобувачів вищої освіти (першого (бакалаврського)/на базі повної загальної середньої освіти студентів економічного факультету за спеціальністю 073 «Менеджмент» 2019. – 51 с.
 2. Щербатюк Н В. Робочий зошит до лабораторних занять до лабораторних занять з дисципліни система технологій СТВПТ для здобувачів вищої освіти (першого(бакалаврського)/на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 2019. – 35 с.
 3. Щербатюк Н В. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з дисципліни система технологій СТВПТ для здобувачів економічного факультету спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 2020. -34 с.
 4. Щербатюк Н.В., Косташ В.Б. Робочий зошит і методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Технологія виробництва продукції аквакультури"2020. – 99 с.
 5. Щербатюк Н.В. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни ок 5 – Система технологій СТВПТ для здобувачів економічного факультету спеціальність 072 «Фінанси, Банківська справа та страхування», 281«Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка», 071«Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво» 2020. – 40 с.
 6. Дисципліна «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» (метод. рек.) Мооdle
 7. Щербатюк Н.В. «Генетика з біометрією». Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти (першого бакалаврського) на базі повної загальної середньої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 204 - технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 2021. – 113с. 3. Щербатюк Н.В. «Породи та розведення тварин" Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (другого магістерського) ОПП «Кінологія» і за спеціальністю 204 - 2021. – 123с.
 8. Щербатюк Н.В. «Породи та розведення тварин" Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (другого магістерського) ОПП «Кінологія» і за спеціальністю 204 - 2021. –  123с.
 9. Щербатюк Н.В. «Професійна адаптація» Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (першого бакалаврського) на базі повної загальної середньої освіти навчально - наукового інституту харчових технологій за спеціальністю 204 - технології виробництва і переробки продукції тваринництва, Кам´янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. с.272
 10. Щербатюк Н.В. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти (першого бакалаврського) на базі повної загальної середньої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 204 - технології ви-робництва і переробки продукції тваринництва, ЗВО «ПДУ», 2022. С.72.

Матеріали конференцій:

 1. Шуплик В.В. Щербатюк Н.В. Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.3. – С. 491-494.
 2. Щербатюк Н.В, Шуплик В.В. Результати продуктивних якостей ремонтних телиць різних ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи Міжнародна дистанційна наукова конференція 15 травня 2020. Хюстон
 3. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – С. 664-669
 4. Щербатюк Н.В., Приліпко.Т.М. Optimization of diet recipes for young simmental breed when feeding a complex drug devit- selenium in bukovina. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Шляхи розвитку в сучасних кризових умовах» м. Дніпро 2020 р. 226-228.
 5. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В., Оцінка росту бичків різних ліній абердин-ангуської породи до 12 місячного віку. Scientific Collection «interconf», (36): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: endeavours Publisher, 2020. S. 1219-1224
 6. Щербатюк Н.В. Продуктивність корів різних ліній SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH №3(30) (September 26-28, 2020) 181-185.
 7. Щербатюк Н.В., Взаимосвязь между морфофункциональными свойствами вымени и молочной продуктивностью коров International forum: problems And scientific solutions Melbourne, australia 6-8.11.2020№ 1 (34) | November, 2020 с.583-593
 8. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В., Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок.Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3. С.491-495.
 9. Щербатюк Н. В., Вирощування коропа в ставках Scientific Collection «InterConf», (86): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021p. – с 502-511.
 10. Щербатюк Н. В., Нарощування обсягів виробництва коропа за умов інтенсифікації / Scientific Collection «interconf», (76): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2021) Doha, Qatar; pp. 21-27. Available 2021 p. – с. 233- 242.   https://www.interconf.top
 11. Shcherbatiuk N.V. GROWING CARP IN THE PONDS Scientific Collection «InterConf», (88): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (November 25-26, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. - С. 218-225. https://www.interconf.top
 12. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи великої рогатої худоби XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» м. Київ, 19 листопада 2021 року - С. openscilab.org
 13. Щербатюк Н.В.,  Шуплик В.В, Морфофункціональні властивості вимені корів української чорно – рябої молочної породи / I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Вплив пандемії covid-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості 9-10 вересня 2021 року м. Дніпро.
 14. Щербатюк Н.В. Вирощування товарних дволіток коропа Scientific Collection «InterConf» № 134 November, 2022 THE ISSUE CONTAINS: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference SOCIETY AND SCIENCE: INTERCONNECTION PORTO, PORTUGAL November 26-28, 2022 с.357-365 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. www.interconf.top
 15. Щербатюк Н.В. Продуктивні якості ремонтних телиць різних ліній. Збірник наукових публікацій «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.]; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 255 с. 216-219 www.economyconfer. com.ua
 16. Щербатюк Н.В. GROWING CARP Scientific Collection «InterConf», (130): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science and Education in Progress» (October 26-28, 2022; Dublin, Ireland) by the SPC «InterConf». JAPAGA, 2022. 303 p. 279-286 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. https://www.interconf.center