1215

Пустова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 2 75 74
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3184-6378
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
5 липня 1979 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру зооінженерного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Зооінженерія» та здобула кваліфікацію магістра із зооінженерії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції» захистила у 2006 році.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Технологічні основи поліпшення кількісних і якісних показників яєчної продуктивності курей різної селекції».


Викладає навчальні дисципліни:
«Технологія виробництва продукції птахівництва», «Етологія та біоетика», «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва», «Методика наукових досліджень», «Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження»


Діяльність:

 

  • З 2003 по 2006 роки – асистент-стажист кафедри розведення і генетики тварин;
  • З 2003 по 2006 роки – навчання в аспірантурі Інституту розведення і генетики тварин УААН;
  • З 2007 року – доцент кафедри розведення і генетики тварин;
  • З 2011 року – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва.
  • З вересня 2011 року по березень 2017 року – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва.
  • Із березня 2017 року по вересень 2019 року – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.
  • З вересня 2019 по вересень 2020 року – доцент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.
  • З вересня 2020 року по вересень 2022 року - доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.
  • З вересня по листопад 2022 року – асистент кафедри технології виробництва продукції тваринництва та технологій факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.
  • Із 01 листопада 2022 року – кафедру перейменовано на – технології виробництва і переробки продукції тваринництва навчально-наукового інституту харчових технологій.

Наукові статті:

Опубліковано 156 наукових праць, з них: статей 76 і навчально-методичних праць 76, три навчальних посібника та одна монографія.

Пустова Н.В. Продуктивність цесарок за органічного ведення господарства / Наталія Володимирівна Пустова // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції ». - Частина 1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам'янець – Подільський). – Тернопіль: Крок, 2019. – С. 257-259. [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.sophus.at.ua

Zoya Pustova, Natalia Pustova, Serhii Komarnitskyi, Oleg Tkach, Stepan Zamoiskyi, Alexander Olenyuk. Influence of biopreparations on biomass yield and grain efficiency of energy corn / E3S Web of Conferences 154, 01008    Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_01008.pdf

Oleg  Kucher,   Zoia   Pustova, Natalia Pustova,  Oleh  Tkach, Veronika Butorina. THE ROLE OF BIOMASS IN THE BIOECONOMIC POLICY OF UKRAINE AND ITS LEGAL REGULATION. No 4, Warsaw, 21–22 September 2020, pp. 84–91. Proceedings of the 2020 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’  /  ISBN 978-83-8237-063-8   /   DOI: 10.22630/ESARE.2020.4.11    /  ISSN 2658-1930eISSN 2658-19651   /  Режим доступу: https://js.wne.sggw.pl/index.php/esare/article/view/5145/4598

Kucher, Z. Pustova, N. Pustova, N. Pokotylska. Organic market formation in Ukraine. 2021 - Turystyka i Rozwój Regionalny. - vol., nr 16. Crossre (SGGW) - P. 55-66. Режим доступу: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/TIRR_2021_n16.pdf

Pustova, N. Pustova. Obtaining biohydrogen from biomass in Ukraine. 2021 - Current Trends of Biohydrogen Production from Biomass–Green Hydrogen. - Libra-Print (SGGW) – P. 11 -34 Режим доступу: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8103

Пустова Н.В. Вирощування екологічної продукції цесарок у приватному господарстві. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. За ред. І. Я. КОЦЮМБАС, д. вет. н., проф., академік НААН. Львів, 2021 р. Випуск 22. №2. с. 290-300. Режим доступу: Doi: 10.36359/scivp.2021-22-2.34

Пустова Н.В., Потапенко Т. Є., Селеман К.В. Методики і техніки дресирування службових собак. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. За ред. І. Я. КОЦЮМБАС, д. вет. н., проф., академік НААН. Львів, 2021 р. Випуск 22. №2. с. 300-310. Режим доступу: Doi: 10.36359/scivp.2021-22-2.35 

Блащик Лідія, Новак Чеслав, Пустова З.В., Пустова Н.В., Ясинецкая І.А., Бялковская О.А., Кобернюк О.Т., 2022 г. Використання соломи проса в енергетичних цілях. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ЗВО «ПДУ». Камʼянець-Подільський, 2022. № 1 (36), 86 с (60-66 с.). Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2022-18

Методична робота:

Пустова Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції. Монографія, за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора Й. З. Сірацького та доктора сільськогосподарських наук Є. І. Федорович. К.: «Люксар», 2009. 152 с.

Приліпко Т. М., Сірацький Й. З., Федорович Є. І,, Кадиш В.О., Назаренко І. В., Букалова Н. В., Булатович О. М., Пустова Н. В. Товарознавство переробки продукції тваринництва. Навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, 2010. 237 с. Гриф Мін. Освіти і науки України (№1/12-3528 від 06.08.2010).

Пустова З.В., Пустова Н.В., Роговик Л.Й., Марек Остафін, Карол Бульскі. Мікробіологія. Навчально-методичний посібник для студентів факультету агротехнологій і природокористування. Кам'янець-Подільський, 2020. Частина 1. 147 с.; 2021. Частина 2. 147 с.

Наталія Пустова, Зоя Пустова. Птахівництво. Навчальний посібник (Частина 1) для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації за спеціальністю «204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам'янець-Подільський, 2022. Частина 1. 228 с.

Пустова Н.В. Робочий зошит з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».– Кам'янець-Подільський, 2020. – 80 с.

Пустова Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Кам’янець-Подільський, 2021 р. 72 с.

Пустова Н.В. Робочий зошит з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Кам’янець-Подільський, 2021 р. 128 с.

ПУСТОВА Наталія Володимирівна. «Етологія та біоетика». Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Камʼянець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 р. 64 с.