997

Пустова Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 2 75 74
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3184-6378
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
5 липня 1979 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру зооінженерного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Зооінженерія» та здобула кваліфікацію магістра із зооінженерії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції» захистила у 2006 році.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Технологічні основи поліпшення кількісних і якісних показників яєчної продуктивності курей різної селекції».


Викладає навчальні дисципліни:
«Технологія виробництва продукції птахівництва», «Етологія та біоетика», «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва», «Основи зоопсихології, етології та вищої нервової діяльності собак», «Методики і техніки дресирування собак»


Діяльність:

 • З 2003 по 2006 роки – асистент-стажист кафедри розведення і генетики тварин;
 • З 2003 по 2006 роки – навчання в аспірантурі Інституту розведення і генетики тварин УААН;
 • З 2007 року – доцент кафедри розведення і генетики тварин;
 • З 2011 року – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва.
 • З вересня 2011 року по березень 2017 року – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва.
 • Із березня 2017 року по вересень 2019 року – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.
 • З вересня 2019 по вересень 2020 року – доцент кафедри технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва.
 • З вересня 2020 року – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва та кінології
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

Опубліковано 146 наукових праць, з них: статей 71 і 69 навчально-методичних праць, два навчальних посібника та одна монографія.

 1. Пустова Н.В. Породи і кроси цесарок для утримання в приватному господарстві / Наталія Володимирівна Пустова // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції». (31 жовтня 2018, м. Кам'янець - Подільський). Тернопіль: Крок, 2018. С. 72-74. [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.sophus.at.ua
 2. Пустова Н.В. Продуктивність цесарок за органічного ведення господарства / Наталія Володимирівна Пустова // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції ». - Частина 1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам'янець – Подільський). – Тернопіль: Крок, 2019. – С. 257-259. [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.sophus.at.ua
 3. Zoya Pustova, Natalia Pustova, Serhii Komarnitskyi, Oleg Tkach, Stepan Zamoiskyi, Alexander Olenyuk. Influence of biopreparations on biomass yield and grain efficiency of energy corn / E3S Web of Conferences 154, 01008    https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_01008.pdf
 4. Пустова Наталія Володимирівна. Вирощування екологічної продукції цесарок у приватному господарстві. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. За ред. І. Я. КОЦЮМБАС, д. вет. н., проф., академік НААН.  Львів, 2021 р. Випуск 22. №2. с. 290-300. Doi: 10.36359/scivp.2021-22-2.34
 5. Пустова Наталія Володимирівна, Потапенко Тимофій Євгенович, Селеман Костянтин Васильович. Методики і техніки дресирування службових собак. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. За ред. І. Я. КОЦЮМБАС, д. вет. н., проф., академік НААН.  Львів, 2021 р. Випуск 22. №2. с. 300-310. Doi: 10.36359/scivp.2021-22-2.35

Методична робота:

 1. Пустова Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції. Монографія, за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора Й. З. Сірацького та доктора сільськогосподарських наук Є. І. Федорович. – К.: «Люксар», 2009. – 152 с.
 2. Приліпко Т. М., Сірацький Й. З., Федорович Є. І,, Кадиш В.О., Назаренко І. В., Букалова Н. В., Булатович О. М., Пустова Н. В. Товарознавство переробки продукції тваринництва. Навчальний посібник. – Кам'янець-Подільський, – 2010. – 237 с. Гриф Мін. Освіти і науки України (№1/12-3528 від 06.08.2010).
 3. Пустова Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» для студентів денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Напрям підготовки 6.090102 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 116 с.
 4. Пустова Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Методики і техніки дресирування собак» для здобувачів вищої освіти заочної форм навчання другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС бакалавр закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (ОПП «Кінологія»). – Кам'янець-Подільський, 2021 р. – 56 с.
 5. Пустова Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Основи зоопсихології, етології та вищої нервової діяльності собак» для здобувачів вищої освіти заочної форм навчання другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС бакалавр закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (ОПП «Кінологія»). – Кам'янець-Подільський, 2021 р. – 52 с.
 6. Пустова Н. В. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Кам'янець-Подільський, 2021 р. – 72 с.
 7. Пустова З.В., Пустова Н.В., Роговик Л.Й., Марек Остафін, Карол Бульскі. Мікробіологія. Навчально-методичний посібник для студентів факультету агротехнологій і природокористування. (Частина 1.) – Кам'янець-Подільський, 2020. – 147 с. (Частина 2.) – Кам'янець-Подільський, 2021. – 147 с.
 8. Пустова Н. В. Робочий зошит з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».– Кам'янець-Подільський, 2020. – 80 с.
 9. Пустова Н. В. Робочий зошит з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».– Кам'янець-Подільський, 2021. – 128 с.