1104

Забарна Інна Василівна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук (16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза)
Вчене звання:

: (03849) 2-22-76
: 0000-0001-9341-4533
ORCID: 0000-0001-9341-4533
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
17 травня 1986 року в м. Кам'янець – Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2009 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

Кандидатська дисертація на тему: «Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів за застосування фармазину і тилоциклінвету».

Напрям наукового дослідження:
Розробка системи контролю безпечності і якості м'яса равликів, номер державної реєстрації 0118U004678.


Викладає навчальні дисципліни:
«Ветеринарно-санітарна експертиза»
«Якість і безпека продукції АПК»


Діяльність:

 • З 2009 року по 2011 рік навчалась в магістратурі Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), за спеціальністю ветеринарно-санітарна експертиза.
 • З 2011 року по 2015 рік аспірант Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ).
 • З 2009 року по 2017 рік працювала на посаді молодшого наукового співробітника, провідного фахівця − лікаря ветеринарної медицини в науково-дослідному відділі ветеринарно-санітарної експертизи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
 • З 2016 року асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Монографії:

 1. Науково-практичне обґрунтування впливу фармазину і тилоциклінвету на показники безпечності та якості м?яса курчат-бройлерів [Монографія] /
  О. М. Якубчак, І. В. Забарна, Т. В. Таран. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ». – 2016 – 154 с.

Наукові статті:

 1. Чорненька І. В. (Забарна І. В.) Аналіз контролю залишків ветеринарних препаратів у продукції тваринного походження в Україні / І. В. Чорненька (І. В. Забарна), О. М. Якубчак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – 2012. – Вип. 172. – Ч. 1. – С. 136–143.
 2. Забарна І. В. Визначення тилозину в продукції птахівництва методом ELISA / І. В. Забарна, О. М. Якубчак // Сучасне птахівництво. – 2013. – Вип. 7 (128). – С. 6–8.
 3. Забарна І. В. Мікробіологічні показники м'яса курчат-бройлерів у разі застосування антибактеріальних препаратів / І. В. Забарна, О. М. Якубчак // Ветеринарна біотехнологія. – 2015. – Бюлетень № 26. – С. 76–83.
 4. Забарна І. В. Удосконалення моніторингових досліджень в продукції птахівництва з кількісного визначення тилозину методом ELISA / І. В. Забарна, О. М. Якубчак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – 2013. – Вип. 188. – Ч. 3. – С. 41–46.
 5. Забарна І. В. Проблемні аспекти дослідження антибактеріальних препаратів в продуктах птахівництва / І. В. Забарна, О. М. Якубчак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – 2014. – Вип. 201. – Ч. 1. – С. 69–73.
 6. Забарна І. В. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету: [електронний ресурс] / І. В. Забарна, О. М. Якубчак // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – Вип. 5 (54). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_5/26.pdf.
 7. Забарна І. В. Оцінка токсичності м'яса курчат-бройлерів у разі застосування фармазину і тилоциклінвету / І. В. Забарна, О. М. Якубчак // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – Вип. 1 (49). – Т. 3. – С. 225–230.
 8. Головко Н. П., Забарна І. В. Забійні показники курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою добавкою «Пробікс» / Н. П. Головко, І. В. Забарна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів., 2016. –  Том 18, № 2 (67).  – С. 44?47.
 9. Забарна І. В., Головко Н. П. Ветеринарно-санітарний контроль залишкових кількостей тилозину і доксицикліну у продуктах забою курчат-бройлерів / І. В. Забарна, Н. П. Головко // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – Бюлетень № 30 . – С. 77?84.
 10. Влияние смешанных импульсных электромагнитных полей на качество мясной продукции кур кросса Тетра-Х / А. С. Памирский, С. Б. Просяный, И. В. Забарная // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов / гл. редактор М. В. Шалак. – Горки: БГСХА, 2017. – Вып. 20. – В 2 ч. – Ч. 2. – 78?84 с.
 11. Yakubchak, O.M., Zabarna, I.V., Taran, T.V., Prosaniy, S.B., Holovko N.P.
  (2018). Indicators of broiler chickens' slaughter after Pharmazin® and Tilotsiklinvet®. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 649–653. doi: 10.15421/2018_262
 12. Yakubchak, O.M., Zabarna, I.V., Taran, T.V., Prosaniy, S.B., Dzhmil, V.I.(2018). Use of iodine preparation in rabbit breeding. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 542–546. doi: 10.15421/2017_247
 13. Tkachuk, S.A., Dukhnitsky, V.B., Yazenko, I.V., Lyasota, V.P., Zabarna, I.V., Savchuk, L.B., Holovko, N.P., Prosianyi, S.B., Mushynskyi, A.B., Usachenko, N.V. (2018). The evaluation of safety of broiler chickens' meat with organoliptic indicators and it's toxity after the use of fluoroquinolone antibiotics. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 211−213.
 14. O.M. Yakubchak, O.A. Laposha, S.V. Midyk, T.V. Taran, I.V. Zabarna  Assessment of the Conformity of the Methods for Aflatoxin B1 and Deoxynivalenol Determination in Grain and Feeds by Method of High-Performance Liquid Chromatography. Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 3, 121−130
 15. I.V. Zabarna, O.N. Yakubchak, T.V. Taran, I.V. Jacenko, S.V. Midyk, and V.O. Ushkalov  (2019). Influence Of The "Probix" Food Additive And Antibacterial Preparations On The Morphology Of Internal Organs Of Broiler Chickens. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(3), 391-104. doi:
  https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.3.48
 16. O.N. Yakubchak, I.V. Zabarna, T.V. Taran, I.V. Jacenko, S.V. Midyk, Dzhmil V.I., and A.A. Antipov (2019). Toxico-Biological Estimation Of Meat Of Broiler Chickens After The Use Of Feed Additive And Antibacterial Preparations. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(4), 65−73. doi: https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.4.10
 17. Yatsenko I. V., Tkachuk S. A., Busol L. V., Bondarevsky M. M., Zabarna I. V., & Biben I. A. (2019). X-ray densitometric indices of proximal phalanx, medial phalanx and ungular pelvic limb bones as criteria for age diagnosis of cattle in forensic veterinary expertise. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 197−202. https://doi.org/10.15421/021929
 18. Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko, Leonid M. Bogatko, Tetiana I. Bakhur, Tetiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk (2019). Some indices' determination of raw and pasteurized cow milk by Ukrainian manufacturers using unique express methods. J Microbiol Biotech Food Sci: 9 (1) 9-14. doi: 10.15414/jmbfs.2019.9.1.9-14

Методична робота:

 1. Методичні вказівки «Ветеринарно-санітарна експертиза молока» для лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва» / Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини технологій у тваринництві / Подільський державний аграрно-технічний університет;
  І.В. Забарна, С.Б. Просяний, А.С. Памірський – Кам'янець-Подільський, 2016. – 56 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва» / Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини технологій у тваринництві / Подільський державний аграрно-технічний університет; І. В. Забарна, С. Б. Просяний  – Кам'янець-Подільський, 2017. –  24 с.
 3. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва» / Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини технологій у тваринництві / Подільський державний аграрно-технічний університет; І.В. Забарна, С.Б. Просяний, А.С. Памірський – Кам'янець-Подільський, 2017. – 24 с.
 4. Ветеринарно-санітарна експертиза риби та рибних продуктів: методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва» (для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» / І.В. Забарна, С.Б. Просяний. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 44 с.

Навчальні посібники:

 1. Гігієна виробництва, безпечність, якість та експертиза рибних пресервів: навчальний посібник / Яценко І.В., Бусол Л.В., Смілик Н.П., Дегтярьов М.О., Богатко Н.М., Забарна І.В. Харків: «Стиль Издат», 2019. 50 с.
 2. Гігієна виробництва, безпечність, якість та експертиза рибних консервів: навчальний посібник / Яценко І.В., Бусол Л.В., Смілик Н.П., Богатко Н.М., Радіонова К.О., Забарна І.В., Кириченко В.М. Харків: «Стиль Издат», 2019.  144 с.
 3. Гігієна виробництва, безпечність і якість охолодженої, підмороженої та замороженої риби: навчальний посібник / Яценко І.В., Бусол Л.В., Бібен І.А., Богатко Н.М., Радіонова К.О., Забарна І.В., Бінкевич В.Я. Харків: «Стиль Издат», 2019.  110 с.

Патенти:

 1. Спосіб визначення фальсифікації молока гідрокарбонатом натрію із застосуванням хромового темно-синього / Н.М. Богатко, Л.М. Богатко, Н.В. Букалова, В.П. Лясота, Т.І Бахур, І.В. Забарна // Патент України на корисну модель № 132360 від 25.02.2019 р.
 2. Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів бактеріоскопічним методом / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель №135100 від 10.06.2019 р.
 3. Спосіб визначення ферменту редуктази у м'ясі равликів / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135101 від 10.06.2019 р.
 4. Спосіб визначення безпечності м'яса равликів формольною реакцією / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135373 від 25.06.2019 р.
 5. Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів реакцією з міді сульфатом / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135102 від 10.06.2019 р.
 6. Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів за вмісту аміно-аміачного азоту / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135374 від 25.06.2019 р.
 7. Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів за вмісту аміаку та солей амонію / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135106 від 10.06.2019 р.
 8. Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів за числом Неслера / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель
  № 135375 від 25.06.2019 р.
 9. Спосіб визначення ступеня свіжості м'яса равликів фотометричним методом / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135107 від 10.06.2019 р.
 10. Спосіб визначення масової частки натрію хлориду у м'ясі равликів / І.В. Забарна, Н.М. Богатко, І.В. Яценко // Патент України на корисну модель № 135376 від 25.06.2019 р.