1979

Левицька Вікторія Андріївна

Науковий ступінь: докторка ветеринарних наук (16.00.11 – паразитологія)
Вчене звання: доцентка

: (067) 381 20 12
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3100-009Х
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
28 грудня 1984 року в м. Староконстянтинів Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 2008 році закінчила з відзнакою Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини», а також кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

За період з 2011 до 2014 рр. навчалася в аспірантурі Сумського національного аграрного університету та одночасно працювала ветеринарним лікарем у приватній ветеринарній клініці Фауна-Сервіс м. Кам'янець-Подільський. У 2015 році у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького успішно захистила дисертацію на тему «Енцефалітозооноз кролів (епізоотологія та методи діагностики)» (16.00.11 - паразитологія) з присвоєнням наукового ступеню «кандидат ветеринарних наук». У 2021 році присвоєно вчене звання доцент.

У 2021 році у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Зональні особливості іксодових кліщів Dermacentor reticulatus і Ixodes ricinus та вдосконалення системи захисту тварин за трансмісивних хвороб» (16.00.11 - паразитологія) з присвоєнням наукового ступеню «доктор ветеринарних наук».

З 2015 по 2018 рік обіймала посаду заступника декана з наукової роботи, а в період з січня 2020 по серпень 2020 року виконувала обов'язки проректора з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної роботи Подільського державного аграрно-технічного університету.

На сьогоднішній день є Членом Європейської наукової ради з паразитозів тварин-компаньйонів (ESCCAP), членом Всеукраїнської Гільдії Ветеринарів.

Активно приймає участь у міжнародній науковій діяльності у тому числі за механізмами реалізації академічної мобільності, грантової діяльності. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру, бере безпосередню участь у їх виконанні. Дослідження здійснювались за отриманими грантами спільно із Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США відповідно до умов Угоди про виконання «Програми зменшення біологічної загрози в Україні» (2019 р.), а також у співпраці з Техаським університетом, Варшавським університетом природничих наук та Аграрним університетом у Кракові (2016-2019 рр.), Інститутом паразитології Словацької академії наук (2019 р.), Інститутом біології розвитку та біомедичних наук Варшавського університету (2018–2019 рр.), Інститутом паразитології імені Вітольда Стефанського Польської академії наук (м. Варшава,  Польща, 2018-2019 рр.) у сфері ветеринарної паразитології.

Пройшла закордонні міжнародні науково-педагогічні стажування на базі Краківського аграрного університету з організації навчального процесу, інноваційних методів та технологій навчання у закладах вищої освіти (м. Краків, Республіка Польща, 2017 р.); Варшавського університету природничих наук, Центр біомедичних досліджень  з інноваційних методів та технологій досліджень у ветеринарній медицині (м. Варшава, Республіка Польща, 2018-2019 рр.), курс «Ветеринарна онкологія» (2018 р.); курс «Методи візуалізації в діагностиці дрібних тварин» (2018 р.).

Приймає постійно участь у закордонних конференціях та конгресах.

Отримала сертифікат Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2), який підтверджує високий рівень володіння англійською мовою, у 2019 році.


Напрям наукового дослідження:
Інвазійні хвороби тварин, трансмісивні хвороби, молекулярно-генетичні дослідження в галузі паразитології, ПЛР-діагностика


Викладає навчальні дисципліни:
Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
Інвазійні хвороби непродуктивних тварин
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині
Основи ветеринарного бізнесу
Управління у ветеринарній медицині


Діяльність:

 • З 2006 по 2015 рік – асистент лікаря, а згодом лікар ветеринарної медицини; менеджер ветеринарної аптеки і клініки «Фауна-Сервіс».
 • З 2011 по 2015 рік – аспірант Сумського національного аграрного університету.
 • З вересня 2015 року по серпень 2021 року – асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2015 року по 2018 рік – заступник декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Подільського державного аграрно-технічного університету з наукової роботи.
 • З жовтня 2017 року – докторант Сумського національного аграрного університету.
 • З травня 2019 року – Член Європейської наукової ради з паразитозів тварин-компаньйонів (ESCCAP).
 • З січня 2020 року по серпень 2020 року – в.о. проректора з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2021 року – доцент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Патенти:

Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Спосіб дезінсекції та дезакаризації зовнішнього середовища. Патент на корисну модель № 146362 Україна, МПК (2021.01) А01N 25/00, A01N 25/06 (2006.01), A01P 7/00. Заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет № u 2020 03454 ; заявлено 09.06.2020 ; опубл. 17.02.2021. Бюл. № 7. 4 с.

Одержано технічні умови України:

 Березовський А. В., Левицька В.А. Технічні умови ТУ У 21.2–14332579-103:2020. Препарат ветеринарний Імкар-120. Київ : Укрметртестстандарт України, 2020. 20 с.

Наукові статті:

 1. Alsarraf, M., Baneth, G., Bogucka-Kocka, A., Ciuca, L., Dwużnik-Szarek, D., Fuehrer, H. P., Kloch, A., Kołodziej, P., Levytska, V., Mierzejewska, E. J., Mihalca, A. D., Ionică, A. M., Mushynskyi, A., Nachum-Biala, Y., Alsarraf, M., & Bajer, A. (2023). Haplotypes of Dirofilaria repens from Poland and selected countries of Central, North-Eastern Europe and the Middle East: An evaluation on the relation between the genetic diversity and the geographic distribution of the fast-spreading parasite. Veterinary parasitology315, 109882. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2023.109882
 2. Shkromada, O., Fotina, T., Dudnyk, Y., Petrov, R., Levytska, V., Chivanov, V., Bogatko, N., Pikhtirova, A., & Bordun, O. (2022). Reducing the biogenic corrosion of concrete in a pigsty by using disinfectants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(6(118), 57–66. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263310
 3. Bajer, A., Kowalec, M., Levytska, V. A., Mierzejewska, E. J., Alsarraf, M., Poliukhovych, V., Rodo, A., Wężyk, D., & Dwużnik-Szarek, D. (2022). Tick-Borne Pathogens, Babesia and Borrelia burgdorferis.l., in Sled and Companion Dogs from Central and North-Eastern Europe. Pathogens (Basel, Switzerland)11(5), 499. https://doi.org/10.3390/pathogens11050499.
 4. Alsarraf M., Levytska V., Mierzejewska E. J., Poliukhovych V., Rodo A., Alsarraf M., Kavalevich D., Dwużnik-Szarek D., Behnke, J. M., & Bajer A. (2021). Emerging risk of Dirofilaria infection in Northeastern Europe: high prevalence of Dirofilaria repens in sled dog kennels from the Baltic countries. Scientific reports, 11(1), 1068. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80208-1.
 5. Levytska V. A., Mushinsky A. B., Zubrikova D., Blanarova L., Długosz E., Vichova B., Slivinska K. A., Gajewski Z., Gizinski S., Liu S., Zhou L., & Rogovskyy A. S. (2021). Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine. Ticks and tick-borne diseases12(1), 101586. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586.
 6. Basiaga M., Levytska V., Kowal J., Nosal P., Wyrobisz-Papiewska A. Coccidiosis – a problem in backyard rabbitries. Ann Parasitol. 2020. 66(1):97–99. doi: 10.17420/ap6601.242.
 7. Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter - Moskaliuk S .,  Levytska V., Reshetnyk A.Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling. Eastern-European journal of Enterprise Technologies.  2018. №1/11, V.91. P. 69−75. DOI: 10.10.15587/1729-4061.2018.120548.
 8. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б., Тимошенко Н. В. Розробка комплексної схеми боротьби з іксодовими кліщами. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2020. № 3 (85).
 9. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Діагностика та лікування анаплазмозу собак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2. С. 252–258.
 10. Левицька В. А. Порівняльна ефективність окремих акарицидів. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 99. С. 3–7.
 11. Левицька В. А., Мушинський А. Б. Діагностика та лікування деяких трансмісивних хвороб домашніх тварин. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам'янець-Подільський, 2020. № 32. С. 175–183.
 12. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Мишовидні гризуни, як персистентне джерело трансмісивних хвороб. Наукові горизонти. Житомир, 2020. 7 (92). С. 59–64.
 13. Левицька В. А. Біологічні та морфологічні особливості іксодових кліщів західного регіону України. Наукові доповіді НУБіПУ. Київ, 2020. № 5 (87).
 14. Левицька В. А., Мушинський А.Б., Двужник Д., Міжеєвська Е. Ю., Байєр А. Порівняння трьох методів ізоляції ДНК із іксодових кліщів. Вісник СНАУ. Суми, 2020. Вип. 1 (48). С. 9–15.
 15. Левицька В. А. Комплексна система заходів боротьби з іксодовими кліщами в західному регіоні України. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. Харків, 2020. № 6. С. 46–51.
 16. Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Поширеність і моніторинг іксодових кліщів у західних областях України. Наукові горизонти. Житомир, 2020. Т. 23 (9). С. 38–45.
 17. Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Визначення параметрів залишків дипропінату у молоці корів, після застосуванням їм терапевничних доз препарату Імкар-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  Полтава, 2020. № 4. С. 170–175.
 18. Левицька В. А. Сезонна активність іксодових кліщів в Подільському регіоні. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. 2020. Т. 22, № 100. С.65–69.
 19. Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Діагностика і лікування бабезіозу собак, особливості використання українських терапевтичних засобів. Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки. 2020. № 97. С. 24–32.
 20. Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Особливості застосування специфічних хіміопрепаратів собакам, хворим на піроплазмозні інвазії, що переносять іксодові кліщі. Науково-технічний вісник Державного науково-експериментального контролю Інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок та Інституту біології тварин. Львів, 2020. Вип. 22, №2. С. 26–32.
 21. Фотіна А.А., Левицька В.А. Визначення параметрів гострої токсичності Імкар-120. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2019, т. 21, № 93, с. 10-14, DOI: 10.32718/nvlvet9301.
 22. Левицька В. А., Березовський А. В. Фармакологічні дослідження експериментального препарату Імкар-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  2019. №2. C. 119-125. doi: 10.31210/visnyk2019.02.15
 23. Ievstafiieva I.M., Levytska V.A., Terenov D.B. Biogas producrion as a component of green energy generation. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, 2018, Vol. V, No 1, pp. 755-764. doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_74
 24. Kozina T., Trach I., Levytska V., Ovcharuk O., Hutsol T., Mudryk K., Jewiarz M., Wrobel M., Dziedzic K. Spread Mustard and Prospects for Biofuels. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, 2018, Vol. V, No 1, pp. 791-799. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_77
 25. Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A. Monitoring the content of nitrates in vegetables and the influence of the pickling technology on the denitrification process. EUREKA: Life Sciences, 2018. Vol. 1, No. 1, pp. 3-10. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00528
 26. Методичні розробки:

Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 1 (Методи діагностики гельмінтозів, Трематодози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 35 с.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 2 (Цестодози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 35 с.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 3 (Нематодози, Акантоцефальози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 48 с.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / ВікторіяЛевицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. - 30 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 1 (загальна паразитологія) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 2 (Вступ в гельмінтологію. Трематодози тварин. Цестодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - 51 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 3 (Нематодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» / Вікторія Левицька, Андрій Мушинський, Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - 40 с.

Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Рекомендації з діагностики та заходів боротьби з трансмісивними хворобами. Суми, 2020. 20 с.

Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»/Подільський державний аграрно-технічний університет; – Кам'янець-Подільський, 2019.- 33 с.

Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 2 (Нематодози) для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»/Подільський державний аграрно-технічний університет; – Кам'янець-Подільський, 2019.- 16 с.

Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2019.  36 с.

Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні вказівки для лабораторних занять  з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 6 (Протозоози) для студентів факультету ветеринарної медицини та біотехнологій у тваринництві. Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр». Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2018.  39 с.