802

Колінчук Руслан Васильович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук (03.00.15 – генетика)
Вчене звання:

: 0967573856
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5746-2837
Scholar

Місце і дата народження:
26 жовтня 1976 року в с. Крушанівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 2001 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (м. Кам'янець-Подільський) за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2006 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський) та здобув ступінь магістра ветеринарної медицини.

Кандидатська дисертація на тему: «Поліморфізм гена BOLA – DRB3 у зв'язку зі схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях корів української чорнорябою молочної породи».


Напрям наукового дослідження:
«Етіологічні, патогенетичні та імуногенетичні аспекти захворюваності ВРХ на некробактеріоз» номер державної реєстрації 01115u005804.


Викладає навчальні дисципліни:
«Внутрішні хвороби тварин», «Вступ до фаху», «Клінічна діагностика хвороб тварин».


Діяльність:

 • З 1991 року по 1992 рік працював різноробочим в СВК «Вікторія», с. Крушанівка Кам'янець – Подільського району Хмельницької області.
 • З 1992 року по 1996 рік навчався в Кам'янець – Подільському радгосп – технікумі, за спеціальністю ветеринарна медицина. 
 • З 1996 року по 2001 рік навчався в Подільській державній аграрно-технічній академії, за спеціальністю ветеринарна медицина.
 • З 2001 року по 2003 рік працював провідним лікарем ветеринарної медицини Жванецької дільничної лікарні ветеринарної медицини.
 • З 2005 року по 2006 рік магістр Подільського державного аграрно-технічного університету, за спеціальністю ветеринарна медицина.
 • З 2003 року по 2013 рік старший лікар ветеринарної медицини клініки факультету ветеринарної медицини Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2013 року по 2014 рік асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2014 року по 2017 року аспірант Подільського державного аграрно-технічного університету, за спеціальністю ветеринарна медицина.
 • З 2018 року асистент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2019 року асистент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Монографії:

1. T. Suprovych, M. Suprovych,R. Kolinchuk, V. Panevnyk, I. Chornyi, M. Ostafin, K. Bulski  Polymorphism of the gene BoLA-DRB3 Ukrainian breeds of cattle Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicin. Traicon Publishing House. Polish-Ukrainian Cooperation. Scientific Monograph. - 2017. - V.II. -№1. - С.44-64

Основні наукові статті:

1. Супрович Т. М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3.2 у здорових і хворих на некробактеріоз корів. Наук.-техн. бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок інституту біології тварин, Львів, 2015.  – Вип. 16. – № 2. – С.344 -350 

2. Супрович Т. М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Поліморфізм алелів гена BoLA-DRB3.2 української червоно-рябої молочної породи. Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам'янець-Подільський, 2015. Вип.23. С.300-309

3. Супрович Т. М., Супрович М.П., Колінчук Р.В., Мохначова Н.Б. Різноманітність і характер розподілу алелів гена BOLA-DRB3.2 серед порід великої рогатої худоби. Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т.17. – №4. –  С.121-129 

4. Супрович Т.М., Колінчук Р.В. Антигенний спектр класу I BоLA-системи у корів з різною етіологією маститів. Мат. Всеукр. наук.-пр. конф. «Сучасні технології: тенденції та інновації». – Вінниця. – 2015. – Т.3  – С.220-224

5. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Колінчук Р.В., Мізик В.П.  Виявлення алелів гена BoLA-DRB3.2 асоційованих з некробактеріозом у корів української чорно-рябої молочної породи. Розведення  і генетика тварин. – К., Чубинське. - 2016. – Вип.51. – С.205-213

6. Супрович Т.М., Колінчук Р.В. Визначення ДНК-маркерів асоційованих з некробактеріозом у корів української чорно-рябої молочної породи.  ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького.– 2016 т. 18.– № 3 (70).– С. 191-195.

7. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Колінчук Р.В. Дослідження генетичної спорідненості  української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном BОLA-DRB3.2. Матеріали IIV міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2017 року «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» – м. Кам'янець - Подільський, 2017.– С. 55 – 60.

8. Супрович Т.М., Супрович М.П., Копилов К.В, Колінчук Р.В. Генетична подібність української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном BОLA-DRB3.2. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Сільськогосподарські науки. - Кам'янець-Подільський. 2017. - Вип.26. -С.188-201

9. Супрович Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Наслідки «голштинізації» української чорно-рябої молочної породи за геном BоLA-DRB3.2. Розведення і генетика тварин. – К., Чубинське. - 2017. - Вип. 54. - С.146-156

10. Супрович Т.М., Колінчук Р.В. Розподіл алелів гена BoLA-DRB3.2 у корів у зв'язку із захворюванням на некробактеріоз. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції 14-16 березня 2017 р. «Аграрна наука та освіта Поділля». – м. Кам'янець - Подільський, 2017.– С. 332-334.

11. Супрович Т.М., Колинчук Р.В. Аллельный полиморфизм гена BOLA - DRB3.2 при некробактериозе коров украинской черно-пестрой молочной породы. Актуальные проблемы інтенсивного развития животноводства: сборник научных трудов / гл. редактор М. В. Шалак. – Горки: БГСХА, 2017. – Вып. 21. –  В 2 ч. – Ч. 1. –С. 79-86

12.Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П.,  Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на фузобактеріоз. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Ветеринарні науки.  № 1-2 (47).– 2018. – С.69-74

13. Колінчук Р.В. Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3 корів ТОВ НВА «Перлина Поділля» та філії «Рідний край» ПРАТ «Зернопродукт» Білогірського району Хмельницької області.  Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф. 20-22 березня 2018 р. «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». – Кам'янець-Подільський, 2018. – ч.1. – С.233-236

14. Супрович Т.М., Колінчук Р.В. Поширення та етіологія некробактеріозу корів у господарствах Хмельницької області. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч1. (20 – 21 березня 2019 р., м.  Кам'янець – Подільський). – Тернопіль: Крок, 2019. – С. 324 – 325

15. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні аспекти захворюваності великої рогатої худоби на некробактеріоз. Зб. наук. пр. наук.-практ. конф. 24 – 26 жовтня 2019 р. «Актуальні проблеми епізоотології та заразних хвороб тварин»  - м. Одеса, 2019 р. – с. 97 – 102

16. Suprovych T.M., Suprovych M.Р., Karchevska T.M., Kolinchuk R.V., Chornyi I.O., Kolodiy V.A. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020. №11(2).  doi: doi.org/10.15421/022037. P.249 -254

17. Супрович Т.М., Колінчук Р.В. Аграрний вісник Причорномор'я. – 2021. – №99. – С. 52–61. DOI: 10.37000/abbsl.2021.99.09

Основний методичний доробок:

 • Карчевська Т.М., Желавський С.П., Супрович Т.М., Колінчук Р.В. Хвороба Ньюкасла. Діагностика, профілактика та заходи боротьби. Методичні рекомендації для лабораторно – практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для студентів для студентів 4 та 3 СТН курсу факультету ветеринарної медицини. Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський. ‒ 2014. – 52 с
 • Керничний С.П., Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О., Мізик В.П., Захарова Т.В., Колінчук Р.В., Бетлінська Т.В. Методи регуляції статевої функції у тварин. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» на основі ПЗСО спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський. ‒ 2020. – 31 с
 • Керничний С.П., Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О., Мізик В.П., Захарова Т.В., Колінчук Р.В. Програма пісумкового контролю знань з дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський. ‒ 2020. – 145 с