Силабуси

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)