Силабуси - 211 Ветеринарна медицина - ОС «магістр» на базі «молодший спеціаліст» (4 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Фізіологія тварин
ОКФП 2 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія
ОКФП 3 Ветеринарна мікробіологія
ОКФП 4 Ветеринарна імунологія
ОКФП 5 Ветеринарна вірусологія
ОКФП 6 Патологічна фізіологія
ОКФП 7 Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин
ОКФП 8 Ветеринарно-санітарна експертиза
ОКФП 9 Епізоотологія та інфекційні хвороби
ОКФП 10 Загальна і спеціальна хірургія
ОКФП 11 Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією
ОКФП 12 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
ОКФП 13 Патологічна морфологія
ОКФП 14 Внутрішні хвороби тварин
ОКФП 15 Ветеринарна фармакологія
ОКФП 16 Клінічна діагностика хвороб тварин
ОКФП 17 Організація ветеринарної справи
ОКФП 18 Ветеринарна токсикологія
ОКФП 19 Годівля тварин
ОКФП 20 Основи генетики і розведення тварин
ОКФП 21 Ветеринарна радіобіологія
ОКФП 22 Національне і міжнародне ветеринарне право
ОКФП 23 Основи біобезпеки, біоетики та екології у ветеринарній медицині
ОКФП 24 Біотехнологія у ветеринарній медицині
ОКФП 25 Ветеринарна клінічна біохімія
ОКФП 26 Цифрові технології у діагностиці хвороб тварин
ОКФП 27 Виробнича практика