Загальна документація

Статут Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія поліпшення якості навчання і викладання
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ МОН України №610 від 02.06.2021 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про Вчену раду Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про науково-методичну раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про ректорат Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про Вчену раду факультету/інституту Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Типове положення про факультет/навчально-науковий інститут Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Типове положення про кафедру Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про порядок заміщення вакантних посад у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про конкурсний відбір на заміщення посади директора фахового коледжу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
Положення про преміювання працівників ПДАТУ
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Подільським державним аграрно-технічним університетом
Положення про організацію дуальної форми освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про академічну доброчесність
Положення про комісію з етики та управління конфліктами у ПДАТУ
Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Порядок видачі дублікату диплому про освіту та додатка до нього при їх втраті або пошкодженні у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про процедуру визнання іноземних документів про вищу освіту (наукові ступені)
Положення про комісію з визнання іноземних документів про вищу освіту (наукові ступені)
Порядок визнання іноземних документів про вищу освіту (наукові ступені)
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Меценат Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Доцент кафедри «Фізичного виховання» Подільського державного аграрно-технічного університету»