Відділ міжнародної та виробничої практики і працевлаштування

Начальник відділу
Тимчук Анастасія Сергіївна 

: (03849) 6-84-16
: (097)0348168
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Завідувач виробничої практики
Галицька Галина Йосипівна

: (096)4854271
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ міжнародної практики та працевлаштування і відділ навчально-виробничої практики здобувачів вищої освіти університету функціонували, як окремі підрозділи, з 2000 року. У 2017 році відділи було реорганізовано у відділ міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування з метою поліпшення практичної підготовки і працевлаштування студентів як в Україні, так і за її межами.

 

 Графік проведення виробничих практик факультету агротехнологій і природокористування на 2022-2023н. р.

Графік проведення виробничих практик навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів на 2022-2023н. р.

Графік проведення виробничих практик факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві на 2022-2023 навчальний рік

Графік проведення виробничих практик інженерно-технічного факультету на 2022-2023 навчальний рік

Графік проведення виробничих практик навчально-наукового інституту енергетики на 2022-2023 навчальний рік

Графік проведення виробничих практик навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на 2022-2023 навчальний рік

Відділ діє на підставі чинного законодавства, в тому числі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення», Положення «Про порядок реалізації права на академічну мобільність», наказів Міністерства освіти i науки України; Статуту університету, «Положення про організацію навчального процесу», «Положення про відділ міжнародних зв'язків ЗВО «ПДУ», «Положення про проведення практик студентів ЗВО «ПДУ», «Положення про організацію закордонного стажування викладацького складу, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, слухачів інституту післядипломної освіти та дорадництва, наукових співробітників ЗВО «ПДУ» та інших нормативно-правових документів, що регламентують практичну підготовку в Україні та за її межами.
 
 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в Україні

Практична підготовка студентів є невід'ємний та обов'язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті студентами в університеті  та їх поглибленню.

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності.

Завданням практичної підготовки є:

 • змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
 • впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
 • підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
 • набуття професійних навичок;
 • співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися;
 • набуття відповідної робітничої професії.

На період практики і стажування в науковій установі на території України чи поза її межами, здобувачі вищої освіти мають право на збереження місця навчання. Вищезазначені особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти, а їм надається індивідуальний графік навчання чи академічна відпустка, згідно дат зазначених у запрошенні.

Впливовим важелем на процес формування практичної підготовки фахівця аграрного сектору є фактори, які управляють розвитком сільського господарства та його галузей, зокрема:

 • правила світової торгівлі;
 • розвиток міжнародної сільськогосподарської політики;
 • технічний прогрес та розвиток продуктивності;
 • соціально-економічне забезпечення фермерських господарств;
 • стан політики з охорони навколишнього середовища.

Нові вимоги, які висуває нинішня економічна ситуація в країні до спеціалістів, що зайняті у сфері агропромислового виробництва, не зводяться лише до рівня освіченості. Тому від майбутнього фахівця аграрного профілю вимагається поєднання, з одного боку, глибоких виробничо-технічних знань, з іншого, ґрунтовне володіння соціально-психологічними знаннями, які дозволяли б достатньо ефективно керувати виробничими підрозділами і успішно працювати у різних галузях аграрного сектору України.

Міжнародна практика здобувачів вищої освіти

У зв'язку з інтеграцією системи вищої освіти України в європейський освітній та науковий простір, надзвичайно гостро стає питання академічної мобільності здобувачів вищої освіти, яка надає їм можливість отримати сучасні знання у вищих навчальних закладах, установах та організаціях іноземних країн, а також пройти практику та стажування за кордоном на сучасних сільськогосподарських підприємствах. Міжнародне співробітництво надає змогу підвищувати освітні, наукові та професійні навики здобувачів вищої освіти та випускників університету.

Відділ успішно виконує свою функцію в напрямку міжнародного співробітництва з представництвами іноземних організацій в Україні. Укладені угоди щодо міжнародного співробітництва дають можливість вагомо збільшити кількість місць практичної підготовки для здобувачів вищої освіти на кращих господарствах зарубіжних країн. Дані переваги допоможуть запропонувати найпрестижніші вакансії, а набувши практичного досвіду в галузі сільського господарства, практиканти та стажери зможуть його втілити на вітчизняних підприємствах.

Під час проходження практики і стажування здобувачі вищої освіти отримують практичний досвід, досвід міжкультурної взаємодії, а також знання про організаційну структуру підприємств, сучасні системи менеджменту та проектну роботу. У такий спосіб суттєво підвищуються шанси на працевлаштування в Україні та за кордоном, відповідно до своєї кваліфікації.

Щорічно здобувачі вищої освіти можуть брати участь у державних програмах обміну, які реалізуються за рахунок уряду іноземних країн, як, наприклад, стипендіальна програма німецької економіки для України, замовником якої є Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) та впроваджується Німецьким товариством економічної співпраці (GIZ) і Торгово-промисловою палатою України. Досягнуто домовленостей щодо співпраці із представниками компаній «G's Fresh» та «Concordia UK-IIC» (Велика Британія) — всесвітньо відомих агрохолдингів, що забезпечує якісною сільськогосподарською продукцією Європу й мають широкий спектр партнерства з різними країнами світу, зокрема з Великою Британією, США, Іспанією, Республікою Сенегал, Польщею та Чехією.

Для навчання, проходження практик та стажування за кордоном передусім необхідне знання іноземних мов на відповідному рівні. Тому, на сьогодні значно зріс інтерес до вивчення іноземних мов, яке поліпшується на курсах іноземних мов, що діють при університеті. Нещодавно з'явилася можливість безкоштовно і дистанційно займатися на курсах «Lingva.ua» та досягнуто домовленостей щодо навчання наших здобувачів вищої освіти у даному навчанні.

Також, здобувачі вищої освіти нашого закладу постійно беруть участь у англомовних клубах «Agricultural English Club» і «English speaking club», організованим відділом міжнародних зв'язків університету, для покращення рівня знань англійської мови.

На даному етапі розвитку міжнародної співпраці відділ прикладає зусилля в напрямку реалізації спільних проектів із зарубіжними партнерами, грантових програм щодо практичної підготовки і працевлаштування, обміну статтями у наукових журналах, які зареєстровані у науково-метричних базах тощо.

Організації з якими укладено договори про співпрацю

 Наші здобувачі на практиках в 2023 році