Науково-дослідний центр «Поділля»

Директор НДЦ «Поділля»
 

 

Історична довідка

Центр розпочав свою діяльність, коли відповідно до рішення Вченої ради університету від 03.12.2015 року було створено Науково-виробничий центр «Поділля» університету.

З 14 грудня 2017 року, наказ ректора № 237 науково-виробничий центр «Поділля» перейменовано в науково-дослідний центр «Поділля».

На теперішній час науково-дослідний центр «Поділля» є виробничим підрозділом і основною базою університету для проведення виробничого навчання, виробничої практики, впровадження прогресивних технологій вирощування сільськогосподарської продукції, механізації трудомістких процесів в тваринництві, переробки сільськогосподарської продукції.

Основними завданням центру є забезпечення необхідних умов для проведення виробничого навчання та, вразі необхідності проходження виробничої і переддипломної практики студентів спеціальностей і професій сільськогосподарського напрямку відповідно до робочих навчальних планів і програм на основі високої культури землеробства, тваринництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, застосування світових досягнень науки і передової практики сільськогосподарського виробництва.

Щорічно на базі центру проходить «День поля», метою якого є демонстрація науково-виробничих досягнень, обміну досвідом, професійного спілкування, перевірка стану науково-дослідної роботи та її відповідності методиці дослідної справи

В структуру НДЦ «Поділля» входять такі підрозділи:

1. Навчально-дослідне поле

Навчально-дослідне поле є базою для проведення наукових досліджень науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами факультету агротехнологій і природокористування, а також є базою для проведення навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки «Агрономія».

2. Лабораторія «Навчально-науковий сад»

Лабораторія «Навчально-науковий сад» є базою для проведення навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки «Садівництво і виноградарство».

3. Зооветеринарна клініка

Зооветеринарна клініка НДЦ «Поділля» є базою  для проведення виробничих та навчальних практик студентами факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.

4. Навчально-наукова пасіка

Пасіка використовується для проведення лабораторних та практичних занять по бджільництву студентами факультету агротехнологій та природокористування та  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. 

Працівники Науково-дослідного центру «Поділля» щорічно до Дня працівника сільського господарства отримують подяки та грамоти від керівництва університету, міської, районної та обласної адміністрацій.

Нагородження працівників центру з нагоди Дня працівників сільського господарства України