Вчена рада

СКЛАД
вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
(від 25 серпня 2021 р.)

 1. Іванишин Володимир Васильович – ректор університету, доктор економічних наук, професор (голова);
 2. Ясінецька Ірина Анатоліївна – проректор з навчальної роботи, доктор економічних наук, професор (заступник голови);
 3. Кобернюк Олена Тарасівна – учений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент (секретар ради);
 4. Бахмат Микола Іванович – зав. кафедри рослинництва і кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 5. Бахмат Олег Миколайович – зав. кафедри екології, карантину і захисту рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 6. Білянський Юрій Олександрович – директор ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ПДАТУ», кандидат економічних наук;
 7. Бурлаков Олександр Сергійович – доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, заступник декана економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;
 8. Бялковська Оксана Антонівна – завідувач аспірантури, докторантури університету, доктор економічних наук, доцент;
 9. Волощук Катерина Богданівна – зав. кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор;
 10. Волощук Юлія Олександрівна – директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти, доктор економічних наук, доцент;
 11. Боднарук Богдана Юріївна – студентка 4-го курсу факультету агротехнологій і природокористування, голова студентської ради факультету;
 12. Гарасимчук Ігор Дмитрович – зав. кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій, кандидат технічних наук, доцент;
 13. Гораш Олександр Савич – професор кафедри рослинництва і кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 14. Громик Андрій Петрович – зав. кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання, кандидат технічних наук, доцент;
 15. Громик Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер університету;
 16. Гуменюк Ірина Іллівна – зав. кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;
 17. Дишкант Ангеліна Володимирівна – студентка 4-го курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, член студентської ради факультету;
 18. Дмитрик Валентина Володимирівна – директор ВСП «Шепетівський фаховий коледж ПДАТУ»;
 19. Дуганець Василь Іванович – зав. кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент;
 20. Дуганець Віктор Іванович - зав. кафедри професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 21. Збаравська Леся Юріївна – зав. кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища, кандидат педагогічних наук, доцент;
 22. Івасик Мирослава Володимирівна – директор ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»;
 23. Іпатій Антоніна Степанівна – студентка 4-го курсу інженерно-технічного факультету, голова студентської ради факультету;
 24. Калитчук Іван Васильович – директор ВСП «Снятинський фаховий коледж ПДАТУ», кандидат фізико-математичних наук;
 25. Каспров Роман Васильович – доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 26. Керничний Сергій Петрович – зав. кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, кандидат ветеринарних наук, доцент;
 27. Кобилецька Марія Миколаївна – студентка 4-го курсу економічного факультету, в.о. президента студентського парламенту університету;
 28. Комарніцький Сергій Петрович – зав. кафедри транспортних технологій та засобів АПК, кандидат технічних наук, доцент;
 29. Корольков Олександр Сергійович – студент 3-го СТН курсу навчально-наукового інституту енергетики, голова студентської ради інституту;
 30. Коруняк Ольга Петрівна – декан факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук;
 31. Курочка Іван Юрійович – студент 3-го курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, голова студентської ради факультету;
 32. Леськів Ігор Юрійович – директор ВСП «Бучацький фаховий коледж ПДАТУ», кандидат економічних наук;
 33. Ліщук Світлана Георгіївна – голова ППО співробітників та студентів ПДАТУ, кандидат сільськогосподарських наук;
 34. М'ялковський Руслан Олександрович – зав. кафедри садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 35. Михайлик Артур Олександрович – директор наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент;
 36. Михайлова Людмила Миколаївна – директор навчально-наукового інституту енергетики, кандидат технічних наук, професор;
 37. Місюк Микола Васильович –декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор;
 38. Мушинський Андрій Броніславович – зав. кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, кандидат біологічних наук, доцент;
 39. Овчарук Василь Іванович – професор кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 40. Панцир Юрій Іванович – декан інженерно-технічного факультету, кандидат технічних наук, доцент;
 41. Півторан Тетяна Олександрівна – директор ВСП «Кіцманський фаховий коледж ПДАТУ»;
 42. Попович Микола Дмитрович – професор кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор;
 43. Приліпко Тетяна Миколаївна – зав. кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 44. Роговик Леон Йосипович – зав. кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін, кандидат хімічних наук, доцент;
 45. Рудик Володимир Касянович – зав. кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, доктор економічних наук, професор;
 46. Рудь Анатолій Володимирович – зав. кафедри агроінженерії і системотехніки, кандидат технічних наук, доцент;
 47. Савчук Любов Броніславівна – зав. кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 48. Слободян Сергій Борисович – доцент кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища, заступник декана інженерно-технічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 49. Строяновський Василь Станіславович – проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності, кандидат сільськогосподарських наук;
 50. Супрович Тетяна Михайлівна – зав. кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 51. Ткач Олег Васильович – зав. кафедри енергетичного менеджменту, кандидат технічних наук, доктор сільськогосподарських наук, доцент;
 52. Федірко Павло Петрович – директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації, кандидат технічних наук, доцент;
 53. Хоміна Вероніка Ярославівна – зав. кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 54. Цвігун Інна Анатоліївна – зав. кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, доктор економічних наук, професор;
 55. Цвігун Олег Анатолійович – декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент;
 56. Чикуркова Алла Дмитрівна – зав. кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор;
 57. Юзько Володимир Іванович – директор ВСП «Хотинський фаховий коледж ПДАТУ»;
 58. Яжук Ірина Семенівна – начальник відділу кадрів університету.

 

 

План роботи

План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2017-2018 навчальний рік
План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2018-2019 навчальний рік
План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2019-2020 навчальний рік
План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2020-2021 навчальний рік
План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2021-2022 навчальний рік

Рішення вченої ради за 2015 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 12.03.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.03.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.04.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.05.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.06.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.09.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 20.10.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 03.12.2015 року

Рішення вченої ради за 2016 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 03.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 31.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 21.04.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 25.05.2016 року
Проект рішення по питанню «Стан і завдання колективу університету по роботі з підвищення кваліфікації (стажування, післядипломна освіта) НПП і фахівців» виступ Дудзяк О.А.
Проект рішення «Підсумки наукової діяльності НДІКК ім. О. Алексеєвої і перспективи розвитку» доповідає Бурдига В. М.

Рішення вченої ради за 2017 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 02.03.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.04.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.05.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 15.06.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.06.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.08.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 4.09.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.09.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.10.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 15.11.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.11.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 14.12.2017 року

Рішення вченої ради за 2018 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 01.03.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.04.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 31.05.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.06.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.08.2018 року

Рішення вченої ради за 2019 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 07.03.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.03.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 25.04.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.05.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.06.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.08.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.09.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.10.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.11.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.12.2019 року

Рішення вченої ради за 2020 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.02.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 19.05.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 01.06.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 17.06.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 02.07.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.09.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.10.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.11.2020 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 23.12.2020 року