Факультет енергетики та інформаційних технологій

Кафедри факультету

 

 Деканат факультету
В.о. декана факультету енергетики та інформаційних технологій
Думанський Олександр Васильович кандидат технічних наук , доцент
.
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 374-01-58
Заступник декана з навчальної роботи
Думанський Олександр Васильович кандидат технічних наук , доц
.
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: Роб. (03849) 6-38-55, моб. 0987240187
Відповідальний з виховної та організаційної роботи
Вусатий Микола Вікторович
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 118-60-86
Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності
Козак Олександр Володимирович кандидат технічних наук , доц
.
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (096) 458-84-51
Навчальний процес обслуговують:
 • Вільчинська Анжела Борисівна
  секретар факультету
  : (067) 943-38-73

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факультет енергетики та інформаційних технологій як структурний підрозділ університету створений для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі енергетики для забезпечення державного та недержавного секторів економіки.

Методом діяльності факультету є підготовка високоякісних фахівців та розробка новітніх енергозберігальних технологій, електроенергетичних засобів, електротехнологій, систем автоматики, робототехніки, альтернативних систем електроживлення та їх впровадження в народне господарство.

Факультет енергетики та інформаційних технологій виробництва підготовку:

- бакалаврів і магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою «Енергетичний менеджмент», а також за спеціальністю 053 «Психологія» освітня програма «Реабілітаційна психологія»

- бакалаврів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» та спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

Освітні галузеві програми розроблені з урахуванням сучасних тенденцій, з урахуванням досвіду закордонних ЗВО.

 

Після отримання диплома фахівці можуть працювати на посадах:

 1.       Головного енергетика, диспетчера електропідстанції, електрика дільниці, електрика цеху, електродиспетчера, електромеханіка дільниці, електромеханіка зв'язку, енергетика, енергоспетчера, техніка-електрика, техніка-енергетика, техніка-конструктора (електромеханіка), техніка-технолога (електротехніка).

   141.05. Фахівця з енергетичного менеджменту, експерта з енергозбереження та енергоефективності, консультанта із енергозбереження в будівлях, консультанта із енергозбереження енергоефективності, експерта енергоізоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії, менеджера з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), менеджера у виробництві та розподіленні електроенергії.

   053. ОП «Реабілітаційна психологія». Психолога у закладах охорони здоров'я; в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службах довіри, дитячих будинках, школах-інтернатах, геронтологічних центрах; у сферах діяльності, пов'язаних з екстремальною та кризовою психологією; у закладах системи освіти.

   163. Фахівець з медичної фізики, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з підготовки технічної документації, техніка з налагоджування та випробовування, фахівця з інформаційних технологій (біологія і медицина), оператора медичного устаткування, техніка з діагностичного устаткування.

   126. Адміністратора бази даних, адміністратора даних, адміністратора (доступу), адміністратора систем, інженера з програмного забезпечення комп'ютерів, інженера-програміста, програміста бази даних, аналітики програмного забезпечення та мультимедіа, інженера із застосування комп'ютерів, фахівця з інформаційних технологій. , фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з розробки комп'ютерних програм, фахівця з комп'ютерної графіки (дизайну).

В структурі факультету 3 кафедри: електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту; інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін; науково-дослідна лабораторія «DAK GPS» та галузева науково-дослідна електротехнічна лабораторія в якій проводяться електротехнічні вимірювання в електроустановках та електрообладнанні до 1000 В при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Лабораторія електротехнічних вимірювань надає послуги:

 • вимірювання опори заземлювальних пристроїв;
 • вимірювання питомого опору ґрунту;
 • вимірювання опори контактних з'єднань заземлювальних пристроїв;
 • вимірювання опору ізоляції кабелів до 1000 В;
 • вимірювання опору ізоляції електропроводки, електрообладнання та окремих апаратів до 1000 В;
 • вимірювання струму однофазного короткого замикання в мережі до 1000 В;
 • вимірювання опору ізоляції зварювальних трансформаторів;
 • оформлення паспорта заземлюючого пристрою.

Інститут енергетики має високий науковий потенціал, що зосереджений на дослідженні і визначені шляхи зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження.

Основні напрямки наукової роботи:

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • новітні методи енергозбереження в аграрному виробництві;
 • розроблення методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
 • розроблення системи контролю параметрів технологічних процесів;
 • розроблення та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Наукові праці співробітників навчально-наукового інституту енергетики щорічно публікуються в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

У наукометричній базі Scopus:

 1. Андрій Березюк, Олексій Карлов, Роман Крищук, Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Микола Вусатий. Енергетичні параметри індукційного теплогенератора з розгалуженим теплообмінником для виробництва екологічно чистого теплоносія / PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 97 NR 7/2021.
 2. Коваленко В., Коковіхін С., Добровольська Є., Корженівська Н., Козак О. Значення фотосинтезу при вирощуванні конюшини лучної залежно від елементів технології. Інженерія для сільського розвитку. Єлгава, 26.-28.05.2021. стор.1638-1641 DOI: 10.22616/ERDev.2021.20.TF351.
 3. Шегеда К., Шокарєв О., Кюрчев С., Данченко М., Михайлова Л. Результати дослідження жатки зернозбирального комбайна. Інженерія для сільського розвитку це посилання вимкнено, 2021, 20, стор. 1632–1637.
 4. Результати експериментальних досліджень каналу діелектричної аспірації сепаратора. Шокарєв О., Кюрчев С., Шокарєв О., Рудь А., Горбовий О. Інженерія для сільського розвитку, 2021, 20, С. 1611-1616.
 5. Назаренко, Іван та Міщук, Євген та Міщук, Дмитро та Ручинський, Микола та Роговський, Іван та Михайлова, Людмила та Титова, Людмила та Березовий, Микола та Шатров, Руслан, Визначення енергетичних характеристик руйнування матеріалу в дробильній камері вібрації. дробарка (31 серпня 2021). Східно-Європейський журнал підприємницьких технологій, 4 (7 (112)), 41–49.
 6. Кухарець С., Гуцол Т., Гловацький С., Сукманюк О., Розкош А., Ткач О. Концепція виробництва біоводню сільськогосподарськими підприємствами. Аграрна інженерія, 2021, 63-72.
 7. Аналіз виробництва водню: перспективи для України / Наталія Коваленко, Тарас Гуцол, Віталій Коваленко, Шимон Гловацький, Сергій Коковіхін, Віктор Дубік, Олександр Мудрагель, Мацей Кубонь, Віолетта Томашевська-Горецька // Аграрна інженерія – 2021, вип. 25, № 1, стор. 99-114.
 8. Леся ЗБАРАВСЬКА, Станіслав НІКОЛАЄНКО, Оксана БУЛГАКОВА, Валентина ВАСИЛЬЄВА. Вивчення можливостей впровадження методології принципу професійної спрямованості у підготовку фахівців аграрно-технічних ВНЗ. 21 Міжнародна науково-практична конференція Інженерія для сільського розвитку 25.-27.05.2022. Єлгава, ЛАТВІЯ.
 9. Оцінка стану проектного середовища для реалізації технологічно інтегрованих проектів «Європейської зеленої угоди» з використанням відходів кукурудзи . Анатолій Тригуба, Тарас Гуцол, Інна Тригуба, Кшиштоф Мудрик, Валентина Кухарець, Шимон Гловацький, Лариса Діброва, Олександр Козак та Кристина Павленко-Дідур Енергія 2022, 15 (21), 8220.
 10. Генетичний поліморфізм локусу BoLA-DRB3.2 в українських порід великої рогатої худоби / Т.М. Супрович, Ю.Т. Салига, М.П. СУПРОВИЧ [та ін.] // Цитологія і генетика. –2022. –№56. –С.319-330.
 11. Boris Kotov, Seghii Stepanenko, Oleh Tsurkan, Volodymyr Hryshchenko, Yurii Pantsyr, Ihor GARASYMCHUK, Anatolii Spirin, Ihor Kupchuk. Fractioning of grain materials in the vertical ring air channel during electric field imposition / PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 99 NR 1/2023. Р 100-105. http://pe.org.pl/articles/2023/1/19.pdf 
 12. Zhuravel D., Samoichuk K., Petrychenko S., Bondar A., Hutsol T., Kuboń M., Niemiec M., Mykhailova L., Gródek-Szostak Z., Sorokin D. Modeling of Diesel Engine Fuel Systems Reliability When Operating on Biofuels. Energies. 2022; 15(5):1795. https://doi.org/10.3390/en15051795 2022-2023
 13. Lysenko O., Kuznietsov M., Hutsol T., Mudryk K., Herbut P., Vieira FMC., Mykhailova L., Sorokin D., Shevtsova A. Modeling a Hybrid Power System with Intermediate Energy Storage. Energies. 2023; 16(3):1461. https://doi.org/10.3390/en16031461

 

У наукометричній базі Web of Science:

 1. Т. Супрович, М. Супрович, Н. Мохначова, О. Бірюкова, Л. Строяновська, В. Чепурна. Генетична мінливість та біорізноманіття сірої української великої рогатої худоби за геном BoLA-DRB3. Регуляторні механізми в біосистемах. 12(1), 33-41.
 2. Генетична специфіка білоголової української породи за геном BоLA-DRB3 / Т. Супрович, М. СУПРОВИЧ, О. Бірюкова [та ін.] // Вісті НАН Білорусі. Аграрний серіал. –2022. –Т.60. –No1. –Р. 69-78.

Договори про створення філій кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій і протоколи робочої та проектної груп

Кам'янець-Подільський РЕМ
Дунаєвецький РЕМ
Новоушицький РЕМ
Кам'янець-Подільський ЦОК
ПП ВКФ «Будмонтажсервіс»
ДП «Контакт-Електро»
КП «Міськтепловоденергія»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
Витяг з протоколу круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої проектної групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 12 квітня 2017 року
Витяг з протоколу круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої проектної групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 12 березня 2019 року
Протокол круглого столу студентського самоврядування, роботодавців, студентів, робочої проектної групи ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 04 березня 2020 року
Протокол круглого столу студентського самоврядування, роботодавців, студентів, робочої проектної групи ОПП першого (бакалаврського) рівня спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» від 11 березня 2020 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам'янець-Подільський
Фізична особа – підприємець Горбатюк Руслан Володимирович. Стоматологія «КА-ДЕНТ»
Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» м. Кам'янець-Подільський.
Кам'янець-Подільський центр обслуговування клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»
Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам'янець-Подільської міської ради
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСАЛ МАНУФАКТУРИНГ УКРАЇНА» м. Кам'янець-Подільський
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Дунаєвецький РЕМ
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Городоцький РЕМ
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Кам'янець-Подільський РЕМ
Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній «VITAGRO»
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець-Подільський
Приватне підприємство «Авант-Агро» Кам'янець-Подільський район село Ходорівці

Договори про створення філій кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту і протоколи робочої та проектної груп

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам'янець-Подільський
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСАЛ МАНУФАКТУРИНГ УКРАЇНА» м. Кам'янець-Подільський
Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам'янець-Подільської міської ради
Кам'янець-Подільський центр обслуговування клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Дунаєвецький РЕМ
Фізична особа – підприємець Горбатюк Руслан Володимирович. Стоматологія «КА-ДЕНТ»
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Кам'янець-Подільський РЕМ
Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній «VITAGRO»
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець-Подільський
Приватне підприємство «Авант-Агро» Кам'янець-Подільський район село Ходорівці
Протоколи проектної групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 12.10.21
Протоколи робочої групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 18.02.22
Протоколи проектної групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 26.10.22
Протоколи робочої групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 16.02.23
Протоколи робочої групи спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОП Енергетичний менеджмент. 16.10.23

Договори про спільну діяльність

Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам'янець-Подільської міської ради
Кам'янець-Подільський центр обслуговування клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»
Фізична особа – підприємець Горбатюк Руслан Володимирович. Стоматологія «КА-ДЕНТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМАГНЕТІК» м. Кам'янець-Подільський
Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» м. Кам'янець-Подільський.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСАЛ МАНУФАКТУРИНГ УКРАЇНА» м. Кам'янець-Подільський
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Городоцький РЕМ
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Дунаєвецький РЕМ
Приватне підприємство «Авант-Агро» Кам'янець-Подільський район село Ходорівці
Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» Кам'янець-Подільський РЕМ
Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній «VITAGRO»
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець-Подільський

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ФЕІТ

АНКЕТА ОБГОВОРЕННЯ ОПП "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" ДРУГОГО  (Магістерського) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2024 р.)

БУДНІ ФАКУЛЬТЕТУ