Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
Директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти

Волощук Юлія Олександрівна
кандидат економічних наук

: (097) 213-28-26
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Заступник директора ННІДО

Підлісний Віталій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

: (067) 914-23-58
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Секретар спеціальностей факультету агротехнологій і природовикористання
Сидорак Надія Іванівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Секретар спеціальностей інженерно-технічного факультету
Корольчук Олена Михайлівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Секретар спеціальностей економічного факультету
Колісніченко Ірина Олександрівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Секретар спеціальностей факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Качан Діна Сергіївна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Оператор
Волкова Тетяна Іванівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Навчально-науковий інститут дистанційної освіти є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Організація навчального процесу в навчально-науковому інституті дистанційної освіти проводиться згідно законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, положень та інших чинних нормативних документів.

Метою діяльності є наукова, теоретична і практична підготовка за заочною (дистанційною) формами навчання осіб на основі чинних стандартів освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм висококваліфікованих фахівців для здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі, а також інших галузях народного господарства.

Основними завданнями Інституту є:

  • організація навчальної роботи для підготовки фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікованих рівнів за ліцензованими та акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами і спеціальностями;
  • організація у співпраці з факультетами та кафедрами Подільського державного аграрно-технічного університету державної атестації студентів Інституту;
  • впровадження, у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету, інноваційних технологій в навчальний процес, в т. ч. щодо розробки і застосування дистанційних технологій навчання;
  • підтримка інформаційного середовища денної та заочної форм навчання;
  • інша діяльність.

Функціонування навчально-наукового інституту дистанційної освіти спрямоване на раціональне використання наявного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету, на підвищення рівня навчально-виховного процесу за заочною (дистанційною) формами навчання.

Студентами навчально-наукового інституту дистанційної освіти ПДАТУ можуть бути особи, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.

Здійснюючи свою діяльність Інститут взаємодіє з:

  • кафедрами і філіями кафедр;
  • факультетами (інститутами), структурними підрозділами Університету;
  • науково-дослідною та адміністративно-господарською частинами, відділом фінансування та бухгалтерського обліку, відділом кадрів та іншими підрозділами Університету.