Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут дистанційної освіти

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ

 

Директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти

Волощук Юлія Олександрівна
кандидат економічних наук

: (097) 213-28-26
: nnido@pdatu.edu.ua, yuliya_kp@ukr.net

 

Заступник директора ННІДО

Підлісний Віталій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

: (067) 914-23-58
: nnido@pdatu.edu.ua, v.pidlisnyj37@gmail.com

 

Секретар спеціальностей факультету агротехнологій і природовикористання
Сидорак Надія Іванівна
: s.nadia.iv@gmail.com
Секретар спеціальностей інженерно-технічного факультету
Корольчук Олена Михайлівна
: korol4ukom@gmail.com
Секретар спеціальностей економічного факультету
Колісніченко Ірина Олександрівна
: nnido.ekonom1@gmail.com
Секретар спеціальностей факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Качан Діна Сергіївна
: dinok.kachan@gmail.com
Оператор
Пілець Надія Іванівна
: nadiiapilets1983@gmail.com

 

Електронна адреса:
nnido@pdatu.edu.ua

Навчально-науковий інститут дистанційної освіти є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Організація навчального процесу в навчально-науковому інституті дистанційної освіти проводиться згідно законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, положень та інших чинних нормативних документів.

Метою діяльності є наукова, теоретична і практична підготовка за заочною (дистанційною) формами навчання осіб на основі чинних стандартів освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм висококваліфікованих фахівців для здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі, а також інших галузях народного господарства.

Основними завданнями Інституту є:

  • організація навчальної роботи для підготовки фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікованих рівнів за ліцензованими та акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами і спеціальностями;
  • організація у співпраці з факультетами та кафедрами Подільського державного аграрно-технічного університету державної атестації студентів Інституту;
  • впровадження, у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету, інноваційних технологій в навчальний процес, в т. ч. щодо розробки і застосування дистанційних технологій навчання;
  • підтримка інформаційного середовища денної та заочної форм навчання;
  • інша діяльність.

Функціонування навчально-наукового інституту дистанційної освіти спрямоване на раціональне використання наявного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету, на підвищення рівня навчально-виховного процесу за заочною (дистанційною) формами навчання.

Студентами навчально-наукового інституту дистанційної освіти ПДАТУ можуть бути особи, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.

Здійснюючи свою діяльність Інститут взаємодіє з:

  • кафедрами і філіями кафедр;
  • факультетами (інститутами), структурними підрозділами Університету;
  • науково-дослідною та адміністративно-господарською частинами, відділом фінансування та бухгалтерського обліку, відділом кадрів та іншими підрозділами Університету.

 

Новини та подіїВідбувся плановий семінар на тему: «Створення web сторінки мовою програмування HTML»
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 09:00

 
«Ярмарок професій» у смт.Віньківці
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 08:00
 
Підвищення кваліфікації НПП кафедри іноземних мов
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
Четвер, 11 липня 2019, 10:08
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>