32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Унікальний досвід для здобувачів вищої освіти: акція «Я студент туристичного міста» у Кам'янці-Подільському

Процеси науково-дослідної роботи аспірантів кафедри економіки, підприємницва, торгівлі та біржової діяльності

Звітування аспіранта кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

18 вересня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем відбулося звітування за перший рік навчання аспіранта  спеціальності 051 «Економіка» СТАНГРЕТА Юрія Олеговича (науковий керівник - д.е.н., професор РУДИК Володимир Касянович) про результати наукової діяльності за 2022-2023 н.р. Аспірант повністю  виконав показники освітньої та наукової діяльності, які були зазначені в індивідуальному плані. За результатами звітування усі члени кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем одноголосно проголосували за те, щоб затвердити звіт аспіранта, атестувати за перший рік та перевести на другий рік навчання.

                                                       Завідувач кафедри фінансів, банківської справи,

страхування та електронних платіжних систем

                                                                                                       Володимир РУДИК

Атестація і звітування аспірантів і докторантів навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів

Навчання здобувачів в аспірантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент»: особливості, переваги, атестація і перспективи покращення

Ліси для громадського здоров’я

ЗАХИСТ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Семінар «Академічна доброчесність: поєднання теорії і практики» для молодих науковців

«Підтримка співпраці між SGGW та українськими університетами в рамках альянсу Європейський університет UNIgreen – UA» за фінансування Національного агентства академічних обмінів.

20 вересня 2023 року відбулася атестація аспірантів всіх років та форм навчання на розширеному міжкафедральному семінарі факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.