Факультет агротехнологій і природокористування

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
 
Декан

Лапчинський Віталій Васильович
кандидат сільськогосподарських наук

: +380677354247
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Заступник декана з навчальної роботи

Хмелянчишин Юрій Володимирович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

: (03849) 6-83-39
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності

Григор'єв Василь Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 
Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Падалко Тетяна Олександрівна
доктор філософії

 
Секретар денної форми навчання

Пасяк Олена Василівна

: (03849) 6-83-39

 

Історія розвитку

Історія факультету агротехнологій і природокористування почала свій відлік у 1919 році після відкриття сільськогосподарського факультету при Кам'янець-Подільському державному українському університеті. Факультет вперше на Правобережній Україні розпочав підготовку фахівців з вищою агрономічною освітою для села.

У 1921 році на базі цього факультету створено сільськогосподарський інститут, який готував агрономів і зоотехніків. Після трьох років навчання випускники отримували диплом агронома. В 1930 році був створений інститут технічних культур для підготовки агрономів. З 1933 року інститут технічних культур переведено до Житомира, а в 1955 році у відновленому Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті продовжено підготовку агрономів.

Гордість факультету

Протягом усього періоду функціонування цього структурного підрозділу Подільського ДАТУ, в ньому підготовлено понад 11 тис. кваліфікованих фахівців для народного господарства України.

Серед випускників факультету державні і політичні діячі, відомі науковці, знані виробничники – видатний генетик, автор світового відкриття мутагенної дії екзогенних ДНК Тарнавський М.Д.; доктор сільськогосподарських наук Лехнович В.С., який у блокадному Ленінграді зберіг всесвітньовідому колекцію картоплі Всесоюзного інституту рослинництва ім. М.І. Вавілова; Мізін В.Г. – учасник гідрографічної експедиції 1913-1915 рр. на криголамах «Таймир» і «Вайгач», яка відкрила перший арктичний шлях від Владивостока до Архангельська; директор науково-дослідного інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Роїк М.В.; академік НААН України Дзюбецький Б.В.; два двічі Герої Соціалістичної Праці – Ткачук Г.І. і Долинюк Є.О.; вісім Героїв Соціалістичної Праці – Вакарюк М.П., Глуханюк З.Д., Кравчук-Сафонова Р.О., Лендюк Ю.В., Ліщук В.Д., Лятавський А.В., Середа М.С., Стецько В.І.; Герой України Іващук П.В.; заслужені агрономи України Савков В.О., Плескачова З.В., Сірик В.Г., Мовченко В.П.; народні депутати України різних скликань Мельничук М.В., Тимчук С.А., Томич І.Ф., Рудик І.Л., Ядуха В.С.; доктори сільськогосподарських наук, професори, заслужені діячі науки і техніки України Бахмат М.І., Овчарук В.І., Шерепітко В.В., Гончарук В.О., Гораш О.С.; заслужений працівник сільського господарства України Строяновський В.С.; доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, генерал-майор СБУ Стрельбицький М.П. та багато інших.

На факультеті працювали такі відомі вчені-аграрники: професори, доктори наук Алексєєва О.С., Блажевський В.К., Горєв Л.М., Гулай В.І., Макрушин М.М., Іжик М.К., Назаренко І.І., Ермантраут Е.Р., Оліневич В.О., Перепечко М.П., Ройченко Г.І., Ступаков В.П., Слободян С.М., Сербін С.С., Хоменко О.Д., Усик Г.Є., Якименко А.С., Топольний Ф.П., Тягни-Рядно М.Г., Шевчук В.К., Ковтуник І.М., Марковський В.С. та ін.

Серед випускників – понад 40 заслужених агрономів заслужених працівників сільського господарства, більше 170 докторів і кандидатів наук.

Науково-педагогічний персонал

Науково-педагогічний персонал факультету налічує 11 докторів наук, професорів, 32 кандидатів наук, доцентів. З них, 3 – заслужені діячі науки і техніки України, 1 – заслужений працівник освіти України, 1 – заслужений працівник сільського господарства України, 5 – відмінників освіти України, 9 – відмінників аграрної освіти і науки України.

Напрями підготовки (спеціальності) факультету

В даний час факультет агротехнологій і природокористування здійснює підготовку фахівців з 6 спеціальностей ( 201 «Агрономія», 203 «Садівництво і виноградарство», 101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 206 «Садово-паркове господарство», 202 «Захист і карантин рослин») із загальним ліцензованим обсягом підготовки бакалаврів – 650, і магістрів – 158 осіб за денною і заочною формами навчання (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги прийому

Спеціальність Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
бакалавр магістр
ліцензований обсяг за формами навчання, осіб
денна заочна денна заочна
201 «Агрономія» 100 100 45 30
203 «Садівництво і виноградарство» 25 25 10 10
206 «Садово-паркове господарство» 30 30 10 10
193 «Геодезія та землеустрій» 30 30 15 15
101 «Екологія» 50 30 8 5
202 «Захист і карантин рослин» 200 200 - -
Всього: 435 415 88 70
Разом за освітніми рівнями 650 158
В цілому по факультету: 808

Після отримання диплома випускники можуть займати наступні посади:

201 «Агрономія»: керівник наукової установи НААН та НАН України; керівник, головний агроном, агроном обласного департаменту агропромислового розвитку; керівник, головний агроном, агроном районного відділу агропромислового розвитку; керівник сільськогосподарського підприємства, компанії, холдингу, фермерського господарства; управляючий підприємством; викладач вищих навчальних закладів; агроном-інспектор насіннєвої інспекції, інспекції з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби фітосанітарного контролю на митниці; науковий співробітник у науково-дослідних установах галузі; агроном-дослідник в науково-дослідних установах; менеджер (регіональний представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин; менеджер-консультант з агрономії; аграрний експерт; експерт з моніторингу якості ґрунтів; ґрунтознавець; завідувач лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва; агроном-технолог з переробки продукції рослинництва; технолог з агрономії; агроном цукрового, насіннєвого заводів; агроном виробничої галузі підприємства; помічник агронома.

203 «Садівництво і виноградарство»: керівник наукової установи НААН та НАН України; керівник, головний агроном, агроном обласного департаменту агропромислового розвитку; керівник, головний агроном, агроном районного відділу агропромислового розвитку; керівник сільськогосподарського підприємства, компанії, холдингу, тепличного комбінату, оранжереї, фермерського господарства; управляючий підприємством; викладач вищих навчальних закладів; головний агроном; агроном; агроном-плодівник; агроном-овочівник; агроном-інспектор сільськогосподарської інспекції, інспекції з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби фітосанітарного контролю на митниці; науковий співробітник у науково-дослідних установах галузі; агроном-дослідник в науково-дослідних установах; менеджер (регіональний представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин; менеджер-консультант з садівництва, овочівництва і виноградарства; аграрний експерт з садівництва, овочівництва і виноградарства; фахівець із захисту плодових, овочевих рослин та винограду; агроном-технолог; агроном-технолог споруд закритого ґрунту; фахівець тепличного господарства; агроном-технолог з переробки продукції плодів, овочів та винограду; помічник агронома.

206 «Садово-паркове господарство»: керівник наукової установи НААН та НАН України; директор ботанічного саду, природного парку, дендропарку, заповіднику; керівник підприємства, компанії, тепличного комбінату, оранжереї, фермерського господарства з вирощування декоративного садивного матеріалу, ландшафтного дизайну, фітодизайну та оздоблення інтер'єрів;; ландшафтний дизайнер; ландшафтний архітектор; фітодизайнер; інженер садово-паркового господарства; фахівець садово-паркового господарства та озеленення; фахівець інспекції з карантину рослин, станції захисту рослин; інспектор служби фітосанітарного контролю на митниці; науковий співробітник у науково-дослідних установах галузі; менеджер (регіональний представник) компаній-виробників насіння, добрив, засобів захисту декоративних рослин; менеджер-консультант з ландшафтного дизайну, фітодизайну та оздоблення інтер'єрів; експерт з ландшафтного дизайну, фітодизайну та оздоблення інтер'єрів; фахівець із захисту декоративних рослин; технік ландшафтного дизайну; технік-ландшафтний таксатор; технік-проектувальник; фахівець з квітникарства; майстер зеленого господарства; директор декоративного розсадника; інспектор з контролю якості та використання садивного матеріалу; завідувач оранжереї.

101 «Екологія»: державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природи, громадський інспектор з використання та охорони земель, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технолог, технік-еколог, консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, стажист-дослідник в галузі природничих наук, громадський інспектор з охорони довкілля; консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справи; фахівець з організації охорони довкілля; інженер з техногенної і екологічної безпеки установ Держтехнагляду, надзвичайних ситуацій; експерт служби державної екологічної експертизи; державний інспектор територіальних управлінь екобезпеки; інспектор екологічного контролю митної служби; інженер-інспектор будівельних і комунальних підприємств; інспектор із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів; інженер з охорони праці; викладач вищого навчального закладу.

193 «Геодезія та землеустрій»: землевпорядник та фахівець з геоінформаційних систем і технологій: інженер-землевпорядник; інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування населених пунктів); інженер з розробки, управління та обслуговування автоматизованих інформаційних кадастрових систем; фахівець з маркетингу (ринок земель); викладач професійно-технічного навчального закладу; геодезист; аерофотогеодезист; інженер-системотехнік; консультант з маркетингу на ринку землі; співробітник земельного відділу держадміністрації; співробітник бюро технічної інвентаризації; інженер і керівник групи в науково-дослідному інституті.

202 «Захист і карантин рослин»: дослідник із захисту рослин; інспектор з карантину рослин; державний інспектор із захисту рослин; державний інспектор з карантину; науковий співробітник (біологія, ботаніка, зоологія та ін.); головний агроном, агроном обласного департаменту агропромислового розвитку; керівник, головний агроном, агроном районного відділу агропромислового розвитку; керівник сільськогосподарського підприємства, компанії, холдингу, фермерського господарства; управляючий підприємством; викладач вищих навчальних закладів.

Навчальна лабораторія «Ботанічний сад»

Завідувач саду – Хомовий Михайло Миколайович (контактний тел. (03849) 7-40-86).

В лабораторії студенти університету мають можливість проходити навчальну практику та лабораторні заняття з ботаніки, дендрології, екології, фізіології рослин, кормовиробництва, садівництва, квітникарства.

Загальна площа ботанічного саду – 17,5 га,  а площа закритого ґрунту –1,5 тис. м2, куди входять оранжерея тропічних і субтропічних рослин та теплиці.

В структурі ботанічного саду функціонують:

 • лабораторія дендрології;
 • лабораторія флори і рослинності;
 • лабораторія декоративного квітникарства.

Колекційний фонд нараховує 1347 таксонів рослин місцевої і світової флори. Серед цього розмаїття 12 видів занесено в Міжнародну Червону книгу, 23 види - у Червону книгу України і 36 видів - до Списку рослин Червоної книги Хмельницької області.

Співробітники саду приймають активну участь в міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, використання і розвитку  ботанічних  садів, в обміні рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експозицій, видавничій діяльності. Встановлено зв'язки з 126 ботанічними садами України та з 37 країн світу.

Співробітники ботанічного саду проводять роботу по збереженню та вивченню генофонду природної і культурної флори на основі унікальних рослинних колекцій.

Наукові дослідження ведуться в таких  напрямках:

 • інтродукція лікарських рослин – керівник доцент Хоміна В.Я.;
 • інтродукція нових нетрадиційних малопоширених кормових культур – керівник професор М.І. Бахмат.

Лабораторія «Навчально-науковий сад»

Навчально-науковий сад закладено 1998 р. на площі 14 га (плодові дерева, ягідники та овочеві культури).

Площа під багаторічними плодовими і ягідними культурами – 10 га. Сортимент насаджень нараховує 10 порід рослин і понад 40 сортів.

У саду проводяться практичні заняття студентів, науково-практичні семінари.

Проблемна науково-дослідна лабораторія екосистемних досліджень

Лабораторія створена у 2008 році. Керівник лабораторії – доктор сільськогосподарських наук, професор Бахмат Олег Миколайович (контактний тел. 6-83-14)

Напрямки наукової діяльності:

 • фундаментальні дослідження з реології екоструктур та фрактально-інваріантне моделювання динаміки природно-антропогенних геоекологічних систем;
 • розробка принципів збалансованого природокористування та оцінка природно-ресурсного потенціалу;
 • еколандшафтна організація антропогенно-змінених територій;
 • оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних ресурсів;
 • розробка екологічно-безпечних технологій утилізації та рекуперації відходів спиртового виробництва;
 • обґрунтування та розробка автоматизованих систем екологічного моніторингу, управління станом навколишнього середовища та екологічної безпеки;
 • агроекологічне обґрунтування технологій виробництва та переробки продукції рослинництва;
 • методичне обґрунтування та розробка структури навчальних планів екотехнологічної підготовки.

Наукова робота

В університеті діє спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво» і 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво».

На дослідному полі, площею близько 150 га, та в лабораторіях факультету проводяться наукові дослідження, які активно впроваджуються у виробництво в південно-західному регіоні України.

Основні напрями наукових досліджень:

 • вдосконалення зональних інтенсивних технологій вирощування зернових культур, картоплі, цукрових буряків, ріпаку, тютюну, кукурудзи, сої, овочевих і плодових культур;
 • розробка технології вирощування, селекції і насінництва гречки;
 • інтенсифікація зеленого конвеєру;
 • розробка системи удобрення культур у сівозмінах;
 • інтродукція нових культур (топінамбуру, обліпихи та інших);
 • використання біогумусу в органічному землеробстві;
 • проблеми моніторингу ґрунтів і сучасні технології відтворення їх родючості;
 • захист ґрунтів від ерозії і рекультивація земель;
 • проблеми екології навколишнього середовища і збалансованого природокористування;
 • захист рослин від шкідників і збудників хвороб.

Міжнародні зв'язки факультету агротехнологій і природокористування

Міжнародні зв'язки факультету направлені на закріплення діяльності в галузі міжнародного співробітництва з представництвами іноземних організацій в Україні і закордонними навчальними закладами.

Це сприяє підвищенню наукової та професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів, молодих фахівців, студентів, виробничників зони діяльності факультету.

Разом із відділом міжнародних зв'язків університету підписані контракти щодо міжнародного співробітництва і збільшено кількість місць для студентів факультету, що проходитимуть практику в 13 зарубіжних країнах, де вони здобувають практичний досвід в галузі сільського господарства і лісництва, який стане їм у пригоді для втілення своїх знань і навичок на вітчизняних підприємствах.

Практика та стажування студентів за кордоном є однією з форм здійснення практичної підготовки, що є важливою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття відповідної кваліфікації. Проводиться практика на сучасних підприємствах і в установах провідних країн світу.

Згідно Болонської угоди, метою практики і стажування є сприяння інтеграції національної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

До практики за кордоном допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. В окремих випадках за умови успішного навчання та виконання графіку навчального процесу студенту може встановлюватися індивідуальний графік навчання.

Факультет тісно співпрацює на підставі відповідних угод і підтримує науково-технічні зв'язки з:

 • Варшавським університетом природничих наук (м. Варшава, Республіка Польща);
 • Люблінською сільськогосподарською академією (м. Люблін, Республіка Польща);
 • Люблінська політехнікою (м. Люблін, Республіка Польща);
 • Краківським сільськогосподарським університетом (м. Краків, Республіка Польща);
 • Державною вищою професійною школою (м. Хелм, республіка Польща);
 • Державним аграрним університетом Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова);
 • Казахським аграрно-технічним університетом ім. С. Сейфуліна (м. Нур-Султан, Республіка Казахстан);
 • Університетом Шаньсі (м. Тайюань, Китайська народна республіка).

Науково-педагогічні працівники факультету беруть участь у міжнародних конференціях в Польщі, Німеччині, Австрії, Румунії, Молдові, Словаччині.

Спортивно-масова робота

Спортивно-масова робота займає значне місце у житті студентів факультету і спрямована на широке залучення студентської молоді до самостійних систематичних занять фізичною культурою, виховання у студентів потреби у здоровому способі життя, зміцнення здоров'я, формуванню фізичних і духовних цінностей особистості, підвищення рівня фізичної підготовки, навчальної та трудової активності.

Щорічно студенти та викладачі факультету беруть активну участь у спартакіаді "Здоров'я" серед студентів та професорсько-викладацького складу університету з 5 видів спорту, де неодмінно завойовують призові місця.

Доброю традицію на факультеті стало проведення щорічних змагань на Кубок факультету із різних видів спорту: міні-футболу, баскетболу та волейболу.

Студенти факультету входять до складу збірних команд університету, Хмельницької області та районів з легкої атлетики, футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу.

Гордістю факультету агротехнологій і природокористування є аспірант спеціальності «Агрономія», майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу Головатюк Роман, золотий призер Чемпіонату світу Championship Word WAKO Senior kickboxing 2019.

Результати спортивно-масової роботи висвітлюються в університетських, міських та обласних засобах масової інформації.

Кращі спортсмени факультету агротехнологій і природокористування:

 1. Головатюк Роман – майстер спорту України міжнародного класу, кікбоксинг;
 2. Маслій Володимир – майстер спорту України, важка атлетика;
 3. Ковальчук Микола – кандидат у майстри спорту України, волейбол;
 4. Когут Олександр – кандидат у майстри спорту України, волейбол;
 5. Хоминюк Руслана – 1 розряд, настільний теніс;
 6. Шостецька Каріна – 1 розряд, настільний теніс;
 7. Побережна Іннеса – волейбол;
 8. Бевз Денис – футбол;
 9. Горбуль Дмитро – футбол;