Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою

Department of Landscaping, Geodesy and Land Management

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна характеристика кафедри

Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування (випускова кафедра за двома спеціальностями). Вона забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальностями 206 «Садово-паркове господарство», 193 «Геодезія і землеустрій» і відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних робіт (проектів), виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій з підключенням до мережі Internet. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 2 мультимедійних проектори та мультимедійний екран.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 • Геоінформаційні системи
 • Топографія
 • Основи сталого розвитку
 • Метрологія і стандартизація
 • Земельне право
 • Топографічне і землевпорядне креслення
 • Геодезія
 • Землеустрій
 • Державний земельний кадастр
 • Математична обробка геодезичних вимірів
 • Вища геодезія
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування
 • Землеустрій
 • Оцінка земель
 • Картографія
 • Рекультивація з основами маркшейдерії
 • Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
 • Кадастр населених пунктів
 • Проектування доріг
 • Землевпорядне проектування
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • ГІС і бази даних
 • Інженерна інфраструктура територій
 • Автоматизація ДЗК
 • Державна землевпорядна експертиза
 • Прогнозна оцінка використання земель з основами рекультивації
 • ГІС в кадастрових системах
 • Моніторинг та охорона земель
 • Формування агроландшафтів
 • Кадастрова реєстраційна система
 • Методологія та методика наукових досліджень у землеустрої
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
 • Організація використання земель
 • Муніципальні ГІС
 • Стандартизація та нормування в землеустрої
 • Лісова зоологія
 • Дендрологія
 • Історія садово-паркового мистецтва
 • Біометрія
 • Лісова селекція
 • Лісознавство
 • Ландшафтна таксація
 • Основи образотворчого мистецтва
 • Декоративне розсадництво і насінництво
 • Декоративна дендрологія
 • Гідротехнічні споруди садів
 • Лісовідновлення і лісорозведення
 • Захист зелених насаджень
 • Луківництво і газони
 • Квітникарство
 • Рекреаційне лісівництво
 • Озеленення населених місць
 • Ландшафтна архітектура
 • Основи містобудування
 • Декоративні рослини закритого ґрунту
 • Інвентаризація садово-паркових об'єктів
 • Основи аранжування
 • Садово-паркове будівництво
 • Топіарне мистецтво
 • Організація СПГ
 • Лісопаркове господарство
 • Заповідне паркознавство
 • Архітектоніка рослин
 • Тепличне господарство
 • Сучасні тенденції садово-паркового мистецтва
 • Дендропроектування
 • Декоративне садівництво
 • Дизайн ландшафту
 • Агротехніка зеленого будівництва
 • Фітодизайн закритого середовища
 • Вертикальне планування СПО
 • Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів
 • Експлуатація садово-паркових об'єктів
 • Зберігання садивного матеріалу і квітів
 • Світові технології в декоративному розсадництві
 • Планування зеленого будівництва

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.

Активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Викладачами кафедри видано більше 50 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  створено філії кафедри на виробництві, зокрема:

  1. ПП фірма «Земля» м. Кам'янець-Подільський
  2. ФОП «Артнаєв Петро Михайлович» м. Кам'янець-Подільський
  3. ТзОВ «Подільський земельний центр» м. Хмельницький
  4. ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» м. Хмельницький
  5. Національний природний парк «Подільські Товтри» м. Камянець-Подільський Хмельницької обл
  6. ДП «Камянець-Подільське лісове господарство» м. Камянець-Подільський Хмельницької обл.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «рослинництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснює доктор наук М'ялковський Р. О.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також розвитку земельних відносин та управління земельними ресурсами. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує три наукових гуртки: «Картографічне моделювання проблем природокористування», «ГІС в автоматизованих кадастрових системах», «Фітодизайн середовища».

Публікації студентів під керівництвом НПП

 • Деркач К.В Підвищення ефективності управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад: реалії та перспективи. Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція 21 березня 2019 року – Кам'янець-Подільський, 2019. 148с. (30-34).
 • Іваськів Н.О. Адаптація системи державного управління землями сільськогосподарського призначення відповідно до вимог угоди про асоціацію України та Європейського союзу. Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція 21 березня 2019 року – Кам'янець-Подільський, 2019. 148с. (40-44).
 • Чайковська Ю. В. Інтродукційна оцінка сортів чорнобривців (tagetes l.) Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 124-127.
 • Малевич О. Б. Особливості озеленення і благоустрою території біля православного храму Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 77-80.
 • Зозулюк В. В. Проект реконструкції присадибної ділянки у селі лісогірка городоцького району хмельницької області. Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 51-53.
 • Новіков П. О. Умови отримання екологічної продукції шпинату городнього. Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 88-91.

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;
 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі.

Кураторами студентів є доценти Безвіконний П. В., Потапський Ю. В., Кушнірук Т. М., асистенти: Петрище О. І., Лобунько Ю. В., Додурич В. В.