Економічний факультет

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
Декан факультету

Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники декана
Перший заступник

Бурлаков Олександр Сергійович
кандидат економічних наук, доцент

Заступник з наукової роботи та міжнародних зв'язків

Корженівська Наталія Леонідівна
кандидат економічних наук, доцент

Заступник з організаційної та виховної роботи

Гоголь Тетяна Василівна
кандидат економічних наук

Голова методичної комісії факультету

Кучер Олег Володимирович
кандидат економічних наук, доцент

Навчальний процес обслуговують:
 • Томаржевська Ніна Валентинівна
  методист економічного факультету
  : (03849) 6-83-81
 • Ратушняк Світлана Василівна
  секретар з напрямів «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

В 1972 році при агрономічному факультеті Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було відкрите економічне відділення і здійснено набір на перший курс двох груп: економістів-організаторів і економістів з бухгалтерського обліку загальною чисельністю 50 чоловік. В 1974 році на базі цього відділення організовано економічний факультет з набором 150 студентів на очну і 50 – на заочну форми навчання. Деканом факультету став доцент Лотоцький І.І.

1978 року деканом факультету обрали доцента Бабаніна В.В., який очолював факультет до 1996 року.

З 1996 до 2001 року деканом працював доцент Володимир Касянович Рудик, з 2001 до 2002 року виконував обов'язки декана Леонід Микитович Двойнос.

З 2002 до 2015 роки факультет очолював Рудик В.К., а в 2015 році деканом обрали доктора економічних наук, професора Місюка Миколу Васильовича.

Підготовка фахівців

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»

051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» 
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОС «Магістр»

073 «Менеджмент»
071 «Облік і оподаткування»
051 «Економіка»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Після отримання диплома фахівці можуть

 • навчатись в аспірантурі за спеціальностями:
 1. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 2. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • працювати викладачами у професійно-технічних закладах освіти, ВНЗ І-ІV рівнів акредитації аграрного спрямування (коледжах, технікумах, інститутах, університетах), наукових установах тощо.

 • працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем із зв'язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

 • працювати фінансовим директором, головним бухгалтером, бухгалтером-ревізором, керівником аудиторської фірми, економістом, судово-бухгалтерським експертом, викладачем облікових дисциплін, податковим інспектором, фінансовим аналітиком, консультантом з антикризових питань, спеціалістом з інвестиційного менеджменту, обліковим фахівцем страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістом з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції.

 • працювати фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних та муніципальних фінансів; в банківських установах, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей економіки, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; в науково-дослідних установах; керівниками функціональних підрозділів; викладачами вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

Виховна та спортивно-масова робота

Керівництво виховним процесом здійснюють декан факультету Микола Васильович Місюк, його заступник із виховної роботи Тетяна Василівна Гоголь, науково-педагогічний персонал факультету, академкерівники груп та рада студентського самоврядування, які у своїй діяльності дотримуються вимог науково-педагогічних принципів: науковості, гуманізму, демократизму, добровільності, патріотичності.

Реалізуючи концепцію освіти, як процес розвитку творчої особистості, науково-педагогічний колектив факультету постійно веде пошук нових педагогічних технологій, які сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує.

Щороку керівництвом факультету проводяться дні відкритих дверей, це дає змогу абітурієнтам дізнатись про правила вступу до університету, ознайомитися з матеріально-технічною базою, умовами навчання, поспілкуватися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, отримати консультацію профільних спеціалістів щодо вибору спеціальності та форми навчання.

Належна увага на факультеті приділяється організації дозвілля, а саме фізичному вихованню студентської молоді. Щороку проводиться спартакіада університету, де студенти факультету неодноразово виборювали призові місця.

Активну участь приймають студенти факультету і в культурному житті університету. Зокрема, вони є учасниками народного ансамблю танцю "Подільський колос". Студенти факультету неодноразово ставали лауреатами гран-прі у всеукраїнському огляді-конкурсі художньої самодіяльності "Софіївські зорі".

За підтримки керівництва університету ось уже протягом 3-х років економічний факультет Подільського ДАТУ радо приймає гостей – учасників економічного турніру.

В факультеті працює рада студентського самоврядування – комітет студентів та молоді. Студентське самоврядування стало тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок організаторських і управлінських здібностей, які стануть їм у нагоді в майбутньому.

Викладачі факультету щоденно чергують у гуртожитках, допомагаючи студентам у позаурочний час. Куратори академгруп проводять виховні та тематичні заняття із студентами, організовують різноманітні колективні відвідування музеїв, пам'ятних місць, виставок, підприємств, поїздки, прогулянки з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою. Постійно проводяться виховні заходи, що дає можливість диференціювати виховну роботу із студентами.

Міжнародні зв'язки

З метою засвоєння зарубіжного досвіду з оволодіння знаннями у галузях економіки, управління та вищої освіти, проведення фундаментальних наукових досліджень, набуття досвіду провадження науково-дослідної і педагогічної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, економічний факультет ПДАТУ підтримує численні міжнародні зв'язки.

Найбільш динамічно і продуктивно розвиваються міжнародні зв'язки з польськими університетами.

На підставі Договору про співпрацю між Подільським державним аграрно-технічним університетом і Краківським аграрним університетом співробітники економічного факультету доценти Корженівська Н. Л. і Кучер О. В. проходили наукове стажування, результати якого публіковано у колективній монографії.

Краківський аграрний університет, Польща Варшавський університет природничих наук (SGGW), Польща

У Варшавському Університеті природничих наук (SGGW) співробітники економічного факультету мають можливість виконувати спільні проекти програм ЮНЕСКО.

Так, доцент Кучер О. В. проходив двомісячне стажування за грантовою програмою Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО.

Викладачі економічного факультету проходили стажування за кордоном, зокрема доценти економічного факультету Кучер О.В. та Прокопчук Л. М. в Університеті Інформатики (WSInf), та Центрі Європейських Фондів (BFE) Лодзь, Польща.

Університет Інформатики (WSInf), Лодзь, Польща Пряшев, Словацька Республіка

Доценти Лаврук О.С., Славіна Н.А. і Балла І.В. проходили наукове зарубіжне стажування за напрямом «Економіка, менеджмент, маркетинг» (Словацька Республіка, Пряшевський університет (м.Пряшев).

У складі української делегації науково-педагогічних працівників доцент Тетяна Гоголь відвідала Європейський парламент та штаб-квартиру Ради Європи у Страсбурзі (Франція).

Страсбург, Франція

За програмами обміну частина студентів економічного факультету проходить практику за кордоном, зокрема у Польщі, Німеччини, Швеції, Нідерландах, Норвегії, США, Австралії тощо.

Нессоден, Норвегія Нюрнберг, Німеччина
Маямі, США
Маямі, США