2445

Волощук Юлія Олександрівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

: (097) 213-28-26
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5629-9502
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
6 квітня 1981 року в м. Хотин Чернівецької області


Освіта:
Повна вища. В 2003 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Менеджмент організацій», ОС спеціаліст.

В 2004 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Менеджмент організацій», ОС магістр.

Кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм розвитку виробництва та ринку продукції садівництва» захистила у 2012 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році.

Докторську дисертацію на тему «Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика» захистила у 2019 році.


Напрям наукового дослідження:
«Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації»


Викладає навчальні дисципліни:
«Економіка і підприємництво, менеджмент», «Міжнародна економіка», «Стратегії економічного розвитку», «Економіка».


Діяльність:

 • З вересня 2004 року по листопад 2004 року – асистент кафедри економіки підприємств Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З листопада 2003 року по листопад 2007 року – аспірант кафедри економіки підприємств Подільської державної аграрно-технічної академії (заочна форма)
 • З листопада 2004 року по вересень 2007 року – викладач кафедри економіки підприємств Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2007 року по лютий 2013 року – асистент кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З лютого 2013 року по жовтень 2015 року – в.о. доцента кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2015 року по грудень 2018 року – докторант кафедри економіки підприємства Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2015 року по серпень 2016 року – доцент кафедри економіки підприємства Подільського державного аграрно-технічного університету (за сумісництвом).
 • З вересня 2016 року – доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2018 року і по теперішній час – директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 Монографії:

 1. Ієрархія рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств [Текст] : [колективна монографія] / Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук. – Умань, 2017. – 220 с. (С. 128-134).
 2. Модернізація агропромислових підприємств в контексті неоіндустріалізації [Текст] : монографія / Ю.О. Волощук. – Житомир : Видавництво ЖНЕУ, 2019. – 364 с.

Публікації в наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях:

 1. Ефективність заходів по створенню плодоовочеконсервного об'єднання на базі ВАТ «Адамс» - Кам'янець-Подільський консервний завод [Текст] / Ю.О. Бурденюк // Зб. наук. праць Подільської державної аграрно-технічної академії. – Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2004. – Вип. 12. Т.2. –  С. 40-42.
 2. Особливості створення плодоовочеконсервних кластерів [Текст] / К.Б. Волощук, Ю.О. Бурденюк // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2005. – Вип. 13. – С. 235-240.
 3. Особливості управління агропромисловими кластерами [Текст] / Ю.О.  Бурденюк // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2006. – Вип. 14. Т. 2. – С. 207-209.
 4. Класифікація та формування агропромислових кластерів [Текст] / Ю.О. Бурденюк // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2006. – Вип. 14. – С. 325-328.
 5. Особливості формування інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств [Текст] / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 449-453.
 6. Перспективи розвитку ринку плодоовочевої продукції [Текст] / Ю.О. Волощук // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2008. – Вип. 16. Т. 2. – С. 72-75.
 7. Фактори формування та ефективного розвитку регіонального плодоовочевого підкомплексу [Текст] / Ю.О. Волощук // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету [Текст] – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2008. – Вип. 16. – С. 302-304.
 8. Нанотехнології та інновації в аграрній сфері [Текст]/ К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2009. – Вип. 17.Т. 3. – С. 122-126.
 9. Основні чинники розвитку регіонального плодоовочевого підкомплексу [Текст] / Ю.О. Волощук // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009 р. (Ч.1). – Умань: Видавець «Сочинський», 2009. – С. 86-87.
 10.  Вплив стратегічного менеджменту та маркетингу на підвищення конкурентоспроможності підприємств плодоовочевого підкомплексу [Текст] / Ю.О. Волощук // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2009. – Вип. 17. – С. 220-224.
 11. Моніторинг і оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислових підприємств [Текст] / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук, І.О. Колісніченко, О.О. Чернієнко  // Зб. наук. праць Економічні науки. Серія Облік і фінанси.  Вип..7[25] Ч1.- Луцьк: 2010. – С. 270-277.
 12. Формування та функціонування регіонального ринку плодоовочевої продукції [Текст] / Ю.О. Волощук // Економіка АПК. – 2011 р. . – № 11. – С. 40-45.
 13. Фінансове забезпечення стратегічних напрямків регіонального розвитку підприємств АПК [Текст] / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук, І.О. Колісніченко, О.О. Чернієнко // // Зб. наук. праць Наукові записки. Серія «Економіка». Вип.. 16. –  Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011 .– С. 129-139. 
 14. Особливості регіонального розвитку виробництва плодоягідної продукції  [Текст] / Ю.О. Волощук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. (Економічні науки). №2 (18). Т. 1. – Мелітополь, 2012. – С. 74-80.
 15. Особливості економічного та організаційного механізмів функціонування підприємств садівництва [Текст] / Ю.О. Волощук //  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ґжицького. – Львів, 2012. – С.71-76.
 16. Сучасні тенденції функціонування регіонального ринку продукції садівництва [Текст] / Ю.О. Волощук //  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1(6). – Т. 1. – Полтава: ПДАА. -  2013. – С. 45-49.
 17. Економічний механізм інноваційного розвитку виробництва продукції садівництва [Електронний ресурс] / Ю.О. Волощук // Матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Наукові оріентири розвитку України в умовах євроінтеграції», 12 грудня 2013 р. – Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність»; Хмельницький економічний університет; ПДАТУ : Режим доступу до ресурсу : http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference.html
 18. Методичні основи оцінки ефективності виробництва продукції садівництва [Текст] / Ю.О. Волощук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. – Вип. 137. – Харків: ХНТУСГ. –  2013. – С. 69-75.
 19. Обґрунтування стратегії ринкової діяльності садівничих підприємств відносно попиту та пропозиції продукції [Текст] / Ю.О. Волощук //  Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2013. – Вип. 21. – С. 227-232.
 20. Моделювання ефективності галузі садівництва [Текст] / Ю.О. Волощук // Вісник Хмельницького національного університету . – Хмельницький, 2014. – №2. – Т. 1 (210). – С. 231-235.
 21. Кластеризація ефективності розвитку садівництва регіону [Текст] / Ю.О. Волощук // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – Вип. 22. – С. 257-260.
 22. Оцінка споживання плодоягідної продукції як індикатора продовольчої безпеки регіону [Текст] / Ю.О. Волощук // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – Вип. 23. – С. 218-228.
 23. Сучасний стан виробництва та ринку плодоягідної продукції [Електронний ресурс] / Ю.О. Волощук //  Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи». 14-15 травня 2015 р., м. Хмельницький. – Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет. – Режим доступу до ресурсу :  : http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/
 24. Напрямки підвищення продуктивності промислового садівництва [Текст] / Ю.О. Волощук // Conferința științifică internațională ″Perspectivele și problemele integrării оn spațiul european al cercetării și educației″, 5 iunie 2015 : [оn 2 vol.] / com. șt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. Cahul, 2015. – 478 р. – Р. 349-356
 25. Оцінка інноваційного розвитку [Текст] / Ю.О. Волощук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 р. м. Херсон.
 26. Пріоритети стратегічного розвитку аграрного сектора економіки [Текст] / Ю.О. Волощук //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. 21. – Ч.2. – С. 22-26.
 27. Економічний механізм інноваційного розвитку [Текст] / Ю.О. Волощук //  «Наука та інновації  як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 листопада 2016 р. – м. Львів. – С. 15-19.
 28. Стратегії формування і використання інноваційно-інвестиційного потенціалу [Текст] / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук //  International Scientific Conference The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, Deember 16, 2016. Lisbon, Portugal:  Baltija Publishing. – 200 pages. – Р. 175-178.
 29. Механізми реалізації інноваційної моделі розвитку національної економіки [Текст] / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук //  Актуальні питання сучасної економіки: матеріали VIII Всеукраїнської заочної наукової конференції. 24 грудня 2016 р.–  м. Умань.
 30. Основні напрямки неоіндустріалізації розвитку агарних підприємств [Текст] / Ю.О. Волощук // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».  – №.5-6. – 2017. – (69). – С.102-107.
 31. Чинники економічного зростання як основа стратегії розвитку [Текст] / Ю.О. Волощук //  Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. – Ч.2. – 14-16 березня 2017 р. – м. Кам'янець-Подільський. – Тернопіль : Крок, 2017. – 405 с.  121-124.
 32. Активізація інноваційного розвитку агробізнесу [Електронний ресурс] / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук // «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку агробізнесу : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29-30 березня 2017 року) Київ, КНЕУ. – Режим доступу до ресурсу : https://drive.google.com/open?id=0B-iMu6tnPaxyNVFjUVZwWC0tVzQ
 33. Основні напрямки модернізації галузей АПК [Текст] / Ю.О. Волощук //  Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. 12-13 жовтня  2017 р. – м. Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський  : Аксіома, 2017. – 384 с. – С. 22-26.
 34. Нова парадигма освіти і формування навичок в контексті неоідустріалізації економіки [Текст] / Ю.О. Волощук // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».  – 2018. – Вип. 3-4 (74). – С. 17-23.
 35. Концептуальні засади неоіндустріалізації в Україні [Текст] / Ю.О. Волощук // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2018. – №2 (39). – С. 51-57.
 36. Соціально-економічна ефективність розвитку конвергенції технологій агропромислового комплексу [Текст] / Ю.О. Волощук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. (Економічні науки). – №2. – Т. 1. – Мелітополь, 2018. – С. 95-102.
 37. Діалектична сутність поняття «ефективний розвиток» [Текст] / Ю.О. Волощук // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці». – 2018. – Вип. 3 (65). – С. 13-19.
 38. Сталий розвиток з позиції неоіндустріальної економіки [Текст] / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. Подільського державного аграрно-технічного університету. 20-22 березня  2018 р. –Кам'янець-Подільський  : Аксіома, 2018. – С. 25-27.
 39. Ефективність інвестування розвитку агропромислових підприємств [Електронний ресурс]  / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук, А.М. Кацан // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – № 4. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7282.
 40. Innovative development of Ukraine [Текст] / K. Voloshchuk, Y. Voloshchuk,  V. Voloshchuk // Proceedings of the 2018 International Scientific Conference 'Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy'. 7-8 June 2018. – Warsaw University of Life Sciences – SGGW.  – No 1. – Р. 62-68.
 41. Тенденції розвитку підприємницького потенціалу агробізнесу [Текст] / Ю.О. Волощук // Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». – Випуск 36. – 2018. – С. 99-104
 42. Стратегічні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств аграрної сфери [Текст] / Ю.О. Волощук // Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». – Том 23. – Випуск 7 (72). – 2018. – С. 91-96.
 43. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку агропромислових підприємств  [Текст] / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – №7-8. – 2018 (76). – С. 56-63.
 44. Стан та перспективи інноваційного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – № 9. – 2018. – С. 84-89. – Режим доступу до ресурсу :   http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7283
 45. Лізинг як механізм оновлення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.О. Волощук // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – № 9-10. –  2018 (77). – С. 56-63.
 46. Формування та відтворення матеріально-технічної бази аграрної сфери [Текст] / Ю.О. Волощук // Міжнародний науковий журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка». – Випуск 29. – 2018. – С. 135-146.
 47. Напрямки цифровізації аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Ю.О. Волощук // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – № 2. – 2019. – Режим доступу до ресурсу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7284
 48. Стратегічна платформа стабілізації виробництва за видами економічної діяльності [Текст] / Ю.О. Волощук, М.В. Заходим // Фінансово-економічний  розвиток  України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 березня  2019 р. – (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2019. – 192 с. – С. 14-17.

Навчально-методичні роботи:

 1. Методичні рекомендації по проходженню стажування з фахової діяльності і науково-педагогічної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Волощук Ю.О., Добровольська Е.В., Заходим М.В., Корженівська Н.Л., Цвігун І.А., Чорнобай М.М., Чубайко О.В. ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 76 с.
 2. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Волощук Ю.О., Добровольська Е.В., Заходим М.В., Корженівська Н.Л., Цвігун І.А., Чорнобай М.М., Чубайко О.В. ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 24 с.
 3. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Волощук Ю.О., Добровольська Е.В., Заходим М.В., Корженівська Н.Л., Цвігун І.А., Чорнобай М.М., Чубайко О.В. ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 76 с.
 4. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Економіка лісового та садово-паркового господарства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6. 090103 – Лісове і садово-паркове господарство денної та заочної форми навчання [Текст] : / Волощук Ю.О. ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 16 с.
 5. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Економіка лісового та садово-паркового господарства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6. 090103 – Лісове і садово-паркове господарство денної та заочної форми навчання [Текст] : / Ю.О. Волощук; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 16 с.
 6. Методичний посібник для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка лісового і садово-паркового господарства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6. 090103 – Лісове і садово-паркове господарство денної та заочної форми навчання [Текст] : / Ю.О. Волощук; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 16 с.
 7. Глосарій з дисципліни «Економіка лісового та садово-паркового господарства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6. 090103 – Лісове і садово-паркове господарство денної та заочної форми навчання [Текст] : / Ю.О. Волощук; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 32 с.
 8. Методичний посібник до проведення тестового контролю знань з дисципліни «Економіка лісового та садово-паркового господарства» при підготовці бакалаврів галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» денної та заочної форм навчання [Текст] : / Ю.О. Волощук; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 52 с.
 9. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Економіка і підприємництво» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр», «Спеціаліст» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6.090101 та 7.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання [Текст] : / Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с.
 10. Глосарій з дисципліни «Економіка і підприємництво» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр», «Спеціаліст» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6.090101 та 7.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання [Текст] : / Ю.О. Волощук; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 32 с.
 11. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики «Стажування з фахової діяльності» для студентів спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «спеціаліст» денної форми навчання [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р. Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 28 с.
 12. Методичні вказівки до проходження стажування з фахової діяльності та науково-педагогічної практики на здобуття освітнього ступеня «Магістр» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р. Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 72 с.
 13. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 56 с.
 14. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики на здобуття освітнього ступеня «Магістр» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 35 с.
 15. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня «Магістр» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 40 с.
 16. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 76 с.
 17. Методичні вказівки до проходження стажування з фахової діяльності і науково-педагогічної практики на здобуття освітнього ступеня «Магістр» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 76 с.
 18. Методичні рекомендації щодо організації переддипломної практики бакалавра спеціальності 051 «Економіка» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженів-ська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 32 с.
 19. Методичні рекомендації щодо організації переддипломної практики бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 32 с.
 20. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «спеціаліст» денної форми навчання [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 20 с.
 21. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 75 с.
 22. Методичні рекомендації до виконання до виконання та захисту дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 52 с.
 23. Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики для студентів 3 курсу та 2 СТН курсу денної форми навчання і 3 СТН заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 28 с.
 24. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «спеціаліст» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 74 с.
 25. Програма навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства», 051 «Економіка» [Текст] : / Волощук К.Б., Місюк М.В., Чорнобай М.М., Добровольська Е.В., Чубайко О.В., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Заходим М.В., Волощук Ю.О., Чорнобай Л.М., Федорчук Н.В., Шевчук Ж.А., Білик Т.Л., Волощук В.Р., Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2016. – 44 с.
 26. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи з дисципліни «Маркетиг стартапів» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  24 с.
 27. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни  «Товарна інноваційна політика» для індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  32 с.
 28. Засоби діагностики рівня засвоєння і контролю знань з навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» і 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  36 с.
 29. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» для індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» і галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  28 с.
 30. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» і галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  28 с.
 31. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» студентам денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 36 с.
 32. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання індивідуального контрольного завдання з  навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б.,  Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 32 с.
 33. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання індивідуального контрольного завдання з  навчальної дисципліни  «Маркетинг стартапів» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б.,  Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 32 с.
 34. Навчальна програма дисципліни «Маркетинг стартапів» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  24 с.
 35. Навчальна програма дисципліни «Маркетинг стартапів» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  24 с.
 36. Навчальна програма дисципліни «Товарна інноваційна політика» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. –  28 с.
 37. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання індивідуального контрольного завдання з  навчальної дисципліни  «Товарна  інноваційна політика» для студентів денної та заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» [Текст] / Укл.: Волощук К.Б.,  Волощук Ю.О.– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 32 с.

Автореферати. Дисертації

 1. Волощук, Юлія Олександрівна. Економічний механізм розвитку виробництва та ринку продукції садівництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Юлія Олександрівна Волощук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. – 227 с.
 2.  Волощук, Юлія Олександрівна. Економічний механізм розвитку виробництва та ринку продукції садівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Олександрівна Волощук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. – 20 с.