1546

Корженівська Наталія Леонідівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (067) 699 34 14
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4665-6676
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
28 червня 1972 року в м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1994 році закінчила Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет), за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Кандидатську дисертацію на тему: Ефективність виробництва і удосконалення структури зернофуражних культур в умовах західного лісостепу (на матеріалах господарств хмельницької області) захистила в 1998 році.

В 2001 році присвоєно вчене звання доцента.

Докторську дисертацію на тему: «Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації: теорія, методологія, пріоритети» захистила в 2019 році.


Напрям наукового дослідження:
«Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації»


Викладає навчальні дисципліни:
Статистика,  Економіка підприємства,  Економічна безпека,  Економічний ризик та методи його вимірювання,  Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків,  Стратегічне управління підприємством


Діяльність:

 • З 1995 по 1998 рік – аспірант Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера (нині — Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки НААН»);
 • З 1998 по 2001 рік – в.о. доцента кафедри управлінського обліку і аудиту Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2001 року по 2013 рік – доцент кафедри управлінського обліку і аудиту Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З 2013 по 2016 рік – докторант Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 


Наукові статті: 
Автор 93 публікацій, з них – 3 колективних монографії.

 1. Корженівська Н.Л. Генезис теорий исследования процесса экономической безопасности в условиях глобализации / Н.Л. Корженівська // Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск V (Липецк, 18 октября 2013 г.)./Отв. ред. А.В.Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – С. 128-134.
 2. Сучасний стан та проблеми формування стратегії економічної безпеки товаровиробників зерна в умовах глобалізації [Корженівська Н.Л., Бурлуцький С.В., Буряк Є.В. та ін.] // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій): колективна монографія. Т. 2 / за заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – С. 352-359.
 3. Корженівська Н.Л. Влияние динамики и тенденций производства зерна на экономическую безопасность отрасли / Н.Л. Корженівська // Buletinul ?tiin?ific: № 2(12). al Universit??ii de Stat, "Bogdan Petriceicu Hasdeu", ?TIIN?E ECONOMICE. - din Cahul, 2014. – p. 147-152.
 4. Корженівська Н.Л. Стратегічні орієнтири розвитку зернового господарства України з позиції глобальної системної кризи / Н.Л. Корженівська // Тhe International Мultidisciplinary Сongress "KNOWLEDGE IS POWER, POWER IS KNOWLEDGE!" Published by order of the Scientifi c Presidium of the Council of the International Scientifi c Association "Science & Genesis". Scientifi c and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association "Science & Genesis", Prague, Czech Republic, 2015, p. 199-204.

Методична робота:
Автор 50 праць навчально-методичного характеру, в т.ч. 1 навчального посібника.

 1. Основи економіки: Навч. Пос. Д.Пармаклі, А.Власова, В.Рудик, Н.Корженівська – Кам.-Под.: вид-во ПП «Медобори-2006», 2013. – 231 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Економіка підприємств» для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного опрацювання курсу «Економічна безпека підприємства» для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання