Ректорат університету

Ректор
Іванишин Володимир Васильович
доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений працівник сільського господарства України

Проректор з навчальної роботи
Ясінецька Ірина Анатоліївна
доктор економічних наук, професор,

академік АН вищої освіти України

Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Бялковська Оксана Антонівна
доктор економічних наук, професор
Проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності
Чапай Валерій Олександрович
Учений секретар університету
Кобернюк Олена Тарасівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Головний бухгалтер
Громик Тетяна Олександрівна
Декан факультету агротехнологій і природокористування
Лапчинський Віталій Васильович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів
Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Декан інженерно-технічного факультету
Панцир Юрій Іванович
кандидат технічних наук, доцент
Декан факультету енергетики та інформаційних технологій
Михайлова Людмила Миколаївна
кандидат технічних наук, професор
Декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Горюк Віктор Васильович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту харчових технологій
Димчук Анатолій Васильович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В.о. директора навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
Зеленський Андрій Вікторович
кандидат економічних наук, доцент
Директор ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»
Білянський Юрій Олександрович
кандидат економічних наук
Директор науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої
Бурдига Віталій Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук
Директор навчально-наукового центру підвищення кваліфікації
Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент
Керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти
Волощук Віталій Ростиславович
доктор економічних наук
Завідувач аспірантури, докторантури
Федорчук Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент
Завідувач науково-дослідної частини
Загнітко Лариса Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

Начальник відділу міжнародних зв'язків
Поліщук Анастасія Василівна

Ph.D. (доктор філософії)

Директор центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку
__
Начальник відділу кадрів
Яжук Ірина Семенівна
Керівник відділу загального діловодства та архівного зберігання документів
Паламар Аліна Сергіївна
Начальник юридичного відділу
Терефера Вікторія Миколаївна
Директор студентського містечка
Українець Наталія Володимирівна
Голова первинної профспілкової організації співробітників та студентів ЗВО «ПДУ»
Ліщук Світлана Георгіївна
кандидат сільськогосподарських наук
Керівник відділу військового обліку, мобілізаційної роботи та цивільної оборони
Соколовська Тетяна Василівна
Президент студентського парламенту
Білявська Роксолана
Голова ради Організації ветеранів університету
Рудь Анатолій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України