Ректорат університету

Ректор
Іванишин Володимир Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України

Проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності
Строяновський Василь Станіславович
кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України
Проректор з навчальної роботи
Ясінецька Ірина Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України
В.о. проректора з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Левицька Вікторія Андріївна
кандидат ветеринарних наук
Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи
Гуцол Тарас Дмитрович
доктор технічних наук, доцент
Учений секретар університету
Кобернюк Олена Тарасівна
кандидат сільськогосподарських наук
Головний бухгалтер
Громик Тетяна Олександрівна
Помічник ректора
Погребняк Сергій Олегович
Радник ректора
Печенюк Василь Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник освіти України
В.о. декана факультету агротехнологій і природокористування
Плахтій Данило Петрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Декан інженерно-технічного факультету
Панцир Юрій Іванович
кандидат технічних наук, доцент
Декан економічного факультету
Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Цвігун Олег Анатолійович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту енергетики
Михайлова Людмила Миколаївна
кандидат технічних наук, професор
Директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук, доцент
Директор науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої
Бурдига Віталій Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук
Директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент
Директор НДЦ «Поділля»
Чапай Валерій Олександрович
Відповідальний секретар приймальної комісіі
Семенов Олександр Михайлович
кандидат технічних наук, доцент
Начальник відділу кадрів
Яжук Ірина Семенівна
Керівник відділу загального діловодства та архівного зберігання документів
Корчак Вікторія Миколаївна
Керівник служби охорони
Кріль Валерій Петрович
Керівник навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти
Волощук Віталій Ростиславович
кандидат економічних наук
Керівник відділу по роботі з територіально-відокремленими структурними підрозділами
Новак Микола Миколайович
Завідувач аспірантури
Дудзяк Оксана Антонівна
кандидат економічних наук, доцент
Завідувач науково-дослідної частини
Загнітко Лариса Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент
Фахівець відділу міжнародних зв'язків
Поліщук Анастасія Василівна
Начальник відділу міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування
Гоголь Інна Анатоліївна
кандидат економічних наук
Голова ради Організації ветеранів університету
Рудь Анатолій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України
Голова первинної профспілкової організації ПДАТУ
Ліщук Світлана Георгіївна
кандидат сільськогосподарських наук
Президент студентського парламенту
Тарабузан Олексій Васильович
Секретар ректорату
Дідик Віка Сергіївна