Ректорат університету

Ректор
Іванишин Володимир Васильович
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського господарства України

Проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності
Строяновський Василь Станіславович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України
Проректор з навчальної роботи
Ясінецька Ірина Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, академік НАН вищої освіти України
Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Бялковська Оксана Антонівна
доктор економічних наук, професор
Головний бухгалтер
Громик Тетяна Олександрівна
Учений секретар університету
Кобернюк Олена Тарасівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Начальник відділу кадрів
Яжук Ірина Семенівна
В.о декана факультету агротехнологій і природокористування
Лапчинський Віталій Васильович
кандидат сільськогосподарських наук
Декан інженерно-технічного факультету
Панцир Юрій Іванович
кандидат технічних наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів
Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Горюк Віктор Васильович
кандидат ветеринарних наук, доцент
В.о. декана факультету енергетики та інформаційних технологій
Михайлова Людмила Миколаївна
кандидат технічних наук, професор
Директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук, доцент
Директор науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої
Бурдига Віталій Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук
Директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент
Директор НДЦ «Поділля»
Чапай Валерій Олександрович
Керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти
Волощук Віталій Ростиславович
доктор економічних наук
Керівник відділу загального діловодства та архівного зберігання документів
Корчак Вікторія Миколаївна
Т.в.о начальника юридичного відділу
Терефера Вікторія Миколаївна
Помічник ректора,
відповідальний секретар приймальної комісії
Зеленський Андрій Вікторович
кандидат економічних наук, доцент
Директор ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ»
Білянський Юрій Олександрович
кандидат економічних наук
Голова ради Організації ветеранів університету
Рудь Анатолій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України
Завідувач аспірантури, докторантури
Федорчук Наталія Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент
Завідувач науково-дослідної частини
Загнітко Лариса Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент
Начальник відділу міжнародних зв'язків
Поліщук Анастасія Василівна
Керівник центру мовної підготовки
Кужель Оксана Миколаївна
Голова первинної профспілкової організації ЗВО «ПДУ»
Ліщук Світлана Георгіївна
кандидат сільськогосподарських наук
Директор студентського містечка
Українець Наталія Володимирівна
Президент студентського парламенту
Білявська Роксолана
  Т.в.о. керівника служби охорони