1372

Ліщук Світлана Георгіївна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-6294-5259
Scholar
ResearchGate

Місце і дата народження:
2 травня 1981 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 2005 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю "Ветеринарна медицина" та здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини.

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля» захистила у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Порівняльна характеристика тварин українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід».


Викладає навчальні дисципліни:
«Ветеринарна радіобіологія», «Сільськогосподарська радіобіологія», «Клінічна патофізіологія».


Діяльність:

 • 2005 рік – обрана звітно-виборною профспілковою конференцією студентів ПДАТУ на посаду голови профкому студентів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 2008-2009 роки – працювала науковим співробітником Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 2009-2012 роки – навчання у аспірантуру Інституту розведення та генетики тварин Національної Академії аграрних наук України.
 • З квітня 2016 року по вересень 2018 року– асистент кафедри фізіології, біохімії і морфології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2018 року по теперішній час – асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Ліщук С.Г. Екстер'єрно-конституціональні особливості тварин українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля / С.Г. Ліщук // Зб. наук. пр. ПДАТУ. С/г науки – Кам'янець-Подільський, 2015. – №23–С.375-382
 2. Ліщук С.Г. Порівняльна оцінка морфологічних ознак та функціональних  властивостей вим'я у корів Поділля / С.Г. Ліщук // Зб. наук. пр. ПДАТУ. С/г науки – Кам'янець-Подільський, 2016, – №24. – С.145-150
 3. Ліщук С.Г. Співвідношення білкових фракцій у сироватці крові та гематологічних показників еритроїдного ряду коропа різних вікових груп / С.Г. Лішук, Т.М. Приліпко, В.Б. Косташ // Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 жовтня 2017. – Біла Церква : БНАУ, 2017. – 36-37с.
 4. Ліщук С.Г. Вміст селену в кормах раціонів молочної худоби зони Поділля України / С.Г. Лішук, Т.М. Приліпко, В.Б. Косташ, П.Б. Захарчук // International trends in science and technology : Матеріали інтернаціональної  наукової конференції, 17 жовтня 2017р. – Варшава, Польша : Information department RS Global, 2017. – 48-51с.
 5. Ліщук С.Г. Технохімічний контроль якості сирокопчених ковбас / С.Г. Лішук, Т.М. Приліпко //  Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017. –  Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2017 – 172-173с.
 6. Ліщук С.Г. Стандарти та нормативи в галузі харчових продуктів / Тетяна Приліпко, Світлана Ліщук, Ольга Шулько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» / Збірник праць секції «Актуальні питання ветеринарної медицини», – м. Кам'янець-Подільський, 2018. – С.73-75.
 7. Ліщук С.Г. Порівняльна динаміка живої маси та промірів тіла телиць молочних порід / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» / Збірник праць секції «Зоотехнія та технології виробництва продукції тваринництва», – м. Кам'янець-Подільський, 2018. – С.245-247.
 8. Ліщук С.Г. Природна резистентність тварин за різних рівнів забруднення Цезієм 137 в умовах Подільського регіону / Світлана Ліщук, Олег Цвігун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, секція «Актуальні питання ветеринарної медицини», Частина 1, – м.  Кам'янець-Подільський, 2019. – С.331-333.