691

Рудь Анатолій Володимирович

Науковий ступінь: доктор філософії в галузі технічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

: Роб. (03849) 6-83-55, 6-83-77. Моб. 097 975 88 90
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
9 серпня 1946 року в селі Слобідка Підлісноолексинецька Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
Вища.У 1971 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (нині Подільський державний аграрно-технічний університет), спеціальність – "Механізація сільського господарства", кваліфікація – інженер-механік. У 2005 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність – "Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт, кваліфікація – "Магістр інженер-педагог".

Кандидатську дисертацію на тему: " Розробка і дослідження швидкісного висівного апарата точного висіву насіння просапних культур" захистив у 1984 році.


Напрям наукового дослідження:
«Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва»


Викладає навчальні дисципліни:
сільськогосподарські машини; механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; енергоощадне машиновикористання в рослинництві; система точного землеробства; методика наукових досліджень.


Діяльність:

 • З 1972 року асистент, з 1977 року старший викладач, а з 1985 року доцент кафедри сільськогосподарських і меліоративних машин.
 • З 1991 року по 2019 рік завідувач кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій.
 • З 2019 року завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки.

Творчий доробок:

 1. А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Ю.Ф. Павельчук, І.О. Мошенко, В.В. Мельник. Результати дослідження технологічної доцільності використання аеродинамічних сепараторів // Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, Заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету (голова) М.І. Бахмата – Кам'янець-Подільський, 2013. – С. 372-377.
 2. А.В. Рудь, І.О. Мошенко, В.Ю. Бурдега, В.В. Іліяшик, Л.М. Михайлова. Дослідження переущільнення грунту та засоби механізації для його розщільнення / Збірник наукових праць: випуск 22 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, в.о. ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – 488 с., С. 377-385.
 3. А.В. Рудь, І.О. Мошенко, Ю.Ф. Павельчук, Л.М. Михайлова. Сучасні зернові сівалки вітчизняного виробництва для технології mini till / Збірник наукових праць: випуск 22 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, в.о. ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – 488 с., С. 469-474.
 4. Рудь А.В., Дуганець В.І., Іліяшик В.В., Бурдега В.Ю. Організація і методика обслуговування та наладки зернозбирального комбайна MASSEY FERGUSON / Збірник наукових праць «Аграрна освіта» / За заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Дуганця. -  Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 388 с. – С.205-207.
 5. Рудь А.В., Мошенко І.О. Технологічно-конструкційний аналіз комбінованих посівних машин компанії  VADERSTAD / Збірник наукових праць: випуск 24 /  Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – С. 227-236.
 6. Іванишин В., Рудь А., Мошенко І. Дослідження переущільнення ґрунтів  у господарствах західної частини України. / Сучасні проблеми  землеробської механіки: збірник наукових праць ХVIII міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2017. 240 с. С. 114-116.
 7. Рудь А., Мельник В. Аналіз моделей властивостей грунту як об'єкта взаємодії з робочими органами ґрунтообробних машин. / Сучасні проблеми  землеробської механіки: збірник наукових праць ХVIII міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2017. 240 с. С. 181-183.
 8. Oksana YEREMENKO, Svitlana KALENSKA, Serhii KIURCHEV, Anatolii RUD, Oleksandr  CHYNCHYK,  Oleksandr  SEMENOV. THE EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATOR IN THE CONDITIONS OF INSUFFICIENT MOISTURE // O. YEREMENKO, S. KALENSKA, S. KIURCHEV, A. RUD / Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. [Electronic resource] Polish - Ukrainian Cooperation. Scientific Monograph Vol. II. – Traicon, http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/935, 2017 - 188.190.33.56 .
 9. Рудь Анатолій, Павельчук Юрій. Теоретичне прогнозування  варіанту конструкції  сошника для  гексагональної сівби / Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції:  збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2018. – С. 136-139.
 10. L. Mikhaylova, A. Ryd, P. Potapski, N. Kosulina, A. Cherenkov. Determining the electromagnetic field parameters to kill flies at livestock facilities. Eastern-European journal of enterprise Technologies – 2018, 4/5. (94). Index Scopus. CrossRef. Copernicus and ot. P. 88. (p. 53-60).
 11. Грушецький С.М., Рудь А.В., Семенишина І.В., Медведєв Є.П. The technological process pattern of potato root harvester [Текст] / Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» № 31 / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2019.  – С. 52-60. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-7.
 12. Подільський державний аграрно-технічний університет. 100 років В.В. Іванишин, І.А. Ясінецька, Т.Л. Білик, В.С. Строяновський, О.Т. Кобернюк, В.І. Печенюк, А.В. Рудь та ін. ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2019. К.: – 255 с.
 13. Юхим Єгорович Очеретенко – фундатор Подільського державного аграрно-технічного університету / упорядн. А.В. Рудь, В.І. Печенюк; за ред. В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. – 196 с. : іл.
 14. Anatolii Rud, Yurii Pavelchuk, Lyudmyla Mykhailova, Oleksandr Dumanskyi, Ruslana Semenyshyna, Taras Hutsol: Study of the Effect of Grain Pipe Variations on the Supply of Grain in Coulter Spact Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 01/2020: pages 989-998; ISBN: 978-3-030-13887-5. DOI: 10.1007/978-3-030-13888-2 95.
 15. Tryhuba A., Hutsol T., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lub P., Glowacki S., Sharybura A., Tryhuba I., Kucher O., Mykhailova L., Rud A. Planning of soil-based processes based on modeling. Monograph. – Warszawa: 2020. – 138 s.
 16. Грушецький С.М., Рудь А.В. Аналіз конструкцій сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин [Текст] // Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції журналу «WayScience», 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020.  – Т.1. – С. 169-173. http://www.wayscience.com/konferentsiya-11-8-9-zhovtnya-2020/.
 17. Грушецький С.М., Рудь А.В. Використання досвіду Сполучених Штатів Америки у навчанні здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в Україні [Текст] // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 46-49. ISBN 978-617-7793-39-6.
 18. Пат. на корисну модель № 133154. Україна, МПК (2019.01) G01К 11/20(2006.01). Динамометричний диференціатор теплових сигналів систем автоматики / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.  (Україна). - № u 2018 10377; Заяв. 22.10.2018.  Опубліковано 25.03.2019. Бюл. № 6.
 19. Пат. на корисну модель № 137992. Україна, МПК (2019.01) G05D 23/00. Терморегулятор з підвищеною швидкістю переміщення регулюючого клапана /   Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.  (Україна). - № u 2019 05198; Заяв. 16.05.2019.  Опубліковано 11.11.2019. Бюл. № 21.
 20. Пат. на корисну модель № 141896.  Україна,   МПК F15B 15/16 (2006.01) B66F 9/22 (2006.01)  B66F 9/04 (2006.01). Силовий гідроциліндр прямолінійного руху /   Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). -  № u 2019 11534; Заяв. 29.11.2019.  Опубліковано 27.04.2020. Бюл. № 8.
 21. Пат. на корисну модель № 142211. Україна, МПК (2020.01) F24F 3/00 E06B 9/28 (2006.01). Система автоматичного регулювання витрати інфільтрованого повітря з приміщення житлових будівель /  Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). -  № u 2019 10493; Заяв. 21.10.2019.  Опубліковано 25.05.2020. Бюл. № 10.

Методична робота:

 1. Проектування сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для виконання курсових проектів з розробки сільськогосподарської техніки при підготовці фахівців напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового аиробництва». І.М. Бендера, А.В. Рудь, Я.В. Козій та ін. / За редакцією І.М. Бендери, А.В. Рудя, Я.В. Козія. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 640 с.
 2. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т. 1 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудя. – К.: Агроосвіта, 2012. – 584 с.
 3. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т. 2 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудя. – К.: Агроосвіта, 2012. – 432 с.
 4. Основи механізації сільськогосподарського виробництва: Навч. Посібник. // І.І. Ріпка, Я.В. Семен, О.М. Крупич, І.М. Бендера, А.В. Рудь – Львів: ЛНАУ, 2013. – 224 с.
 5. Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / А.В. Рудь, Л.М. Михайлова, І.О. Мошенко, А.М. Свірідов – К.: Агроосвіта, 2013. – 37 с.
 6. Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів денної і заочної форми навчання Інституту механізації і електрифікації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / А.В. Рудь, І.М. Бендера, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, І.О. Мошенко, О.В. Думанський; за ред. А.В. Рудя – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2014. – 127 с.
 7. Дуганець В.І., Рудь А.В. «Сільськогосподарські меліорації». Частина 1: Методична розробка для студентів інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет – Кам'янець-Подільський. – 2016. – 54 с.
 8. Дуганець В.І., Рудь А.В. «Сільськогосподарські меліорації». Частина 2: Методична розробка для студентів інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет – Кам'янець-Подільський. – 2016. – 52 с.
 9. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Методична розробка для студентів інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет: А.В.Рудь, В.І.Дуганець. – Кам'янець-Подільський. - 2016. – 60 с.
 10. Методичні вказівки для проведення навчальної практики «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» / А.В. Рудь, О.В. Думанський, Ю.Ф. Павельчук, Л.М. Михайлова; за ред. А.В. Рудя – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2018. – 15 с.
 11. Рудь. А.В., Думанський О.В., Михайлова Л.М. Автоматизований електропривод сільськогосподарських машин і агрегатів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами відділення «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; за ред. Рудя А.В. – Кам'янець-Подільський, 2018. – 36 с.
 12. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 13. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Вас.І. Дуганець, О.В. Думанський. За ред. А.В. Рудя. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 14. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспорті технології (на автомобільному транспорті)» / В.В. Іванишин, А.В. Рудь, С.П. Комарніцький, Ю.І. Панцир, Л.М. Михайлова, Вік.І. Дуганець. За ред. В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 52 с.
 15. Машини та обладнання в тваринництві : підручник / В.В. Іванишин, С.М. Грушецький, А.В. Рудь. – Подільський державний аграрно-технічний університет. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»., 2020. – 468 с. (протокол ВР ПДАТУ № 6 від 27 лютого 2020 р.)
 16. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання та їх використання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 18 травня 2020 року).
 17. Рудь А.В., Грушецький С.М. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1  курсу спеціальності «Агрономія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 1 від 23 вересня 2020 року).
 18. Рудь А.В., Грушецький С.М. Енергоощадне машиновикористання в рослинництві [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1  курсу спеціальності «Агрономія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 28 жовтня 2020 року).
 19. Грушецький С.М., Рудь А.В. Експлуатація машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 28 жовтня 2020 року).
 20. Грушецький С.М., Рудь А.В. Технічне обслуговування машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 3 від 25 листопада 2020 року).
 21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 404 с. (НМР ПДАТУ протокол № 3 від 25 листопада 2020 року).