Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації

 
Директор
Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний фахівець сектору перепідготовки
Колісніченко Ірина Олександрівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний фахівець сектору підвищення кваліфікації
Медуниця Марія Михайлівна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний фахівець сектору мовної підготовки
Чайковська Ульяна Віталіївна
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Місце знаходження:
32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12/13,
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації ЗВО «Подільський державний університет» створений з метою надання освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних, посередницьких та практичних послуг, підготовки і підвищення кваліфікації за ліцензованими напрямами підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії. Крім того, центр бере безпосередню участь у популяризації наукових розробок вчених Університету, сприянні розвитку територіальних громад, організації груп експертів для надання консультаційної допомоги фахівцям формувань різних форм власності.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», »Про запобігання корупції», «Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні», «Про наукову і науково-технічну діяльність», державними стандартами вищої освіти, Статутом Університету, рішеннями Вченої ради Університету, наведеним Положенням, наказами і розпорядженнями ректора Університету та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції центру.

До складу центру входять:

  • сектор підвищення кваліфікації;
  • сектор перепідготовки;
  • сектор мовної підготовки.

Основною метою діяльності центру є спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки слухача шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування інших форм підготовки фахівців для задоволення потреб регіону.

Основним завданням центру є провадження гнучкої системи неперервної професійної освіти осіб, яка має на меті забезпечення їх здатності до діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин.

Центр може виконувати інші завдання, які не суперечать чинному законодавству України.

Слухачами центру є:

  • науково-педагогічні і педагогічні працівники та допоміжний персонал Університету;
  • науково-педагогічні і педагогічні працівники інших навчальних закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої і вищої освіт;
  • безробітні та інші категорії, що бажають підвищити свій фаховий рівень;

Освітній процес в центрі здійснюється кваліфікованими науково-педагогічними працівниками Університету.

До освітнього процесу в центрі залучаються провідні фахівці факультетів та інститутів Університету і, за потреби, спеціалісти-практики, представники наукових установ і управлінь.