Студентське самоврядування

Одним із найважливіших завдань сучасної України є відновлення демократичних традицій нашого народу. Одною із складових частин демократії є самоврядування. Саме через нього наша молодь повинна навчатися демократії, вмінню приймати активну участь в житті, долі власного народу. Завдання самоврядування – дати можливість кожному студенту відчути, що саме він може приймати рішення, значущі для власного колективу, саме від його позиції залежить багато в житті академічної групи, колективу всього навчального закладу. Студентське самоврядування - це забезпечення реалізації і захисту прав та законних інтересів студентів, здійснення ними своїх обов'язків, сприяння розвитку науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурно-освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності студентів, а також аналіз студентського середовища, вивчення запитів студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами та співробітництво з іншими молодіжними організаціями, налагодження міжнародних зв'язків.

 

Склад виконкому студентського парламенту

  1. Тарабузан Олексій Васильович, студент 1-го курсу магістратури спеціальності  «Ветеринарна медицина», ФВМіТТ – Президент Студентського Парламенту Подільського державного аграрно-технічного університету.
  2. Гайдей Богдана Юріївна, студентка 2-го курсу спеціальності  «Агрономія», голова студентської ради  факультету агротехнологій і природокористування – заступник Президента Студентського Парламенту Подільського державного аграрно-технічного університету.
  3. Вершигора Ігор Михайлович, студент 3-го курсу спеціальності  «Автомобільний транспорт», голова студентської ради  факультету Інженерно-технічного факультету.
  4. Кобилецька Марія Миколаївна, студентка 2-го курсу спеціальності  «Облік і аудит», голова студентської ради  економічного факультету.
  5. Смеречанський Віталій Ігорович, студент 3-го СТН курсу спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», голова студентської ради  навчально-наукового інституті енергетики.
  6. Атаманчук Ростислав Валерійович, студент 2-го СТН курсу спеціальності  «Ветеринарна медицина», голова студентської ради  факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві.