Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту

Department of Energy Saving Technologies and Energy Management

 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: : 067-384-14-25
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту була заснована рішенням Вченої Ради ПДАТУ № 1 від 29 серпня 2019 р. на базі кафедри «Енергетики та енергетичних систем а агропромисловому комплекси». Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, кандидат технічних наук, доцент, Ткач Олег Васильович.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 5 осіб, у тому числі 3 доцента, 2 асистента.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкуренто-спроможних спеціалістів в галузі енергозбереження.

Основні завдання кафедри - підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь

Навчально-методична діяльність

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми дисциплін та навчально-методичні комплекси до них. В навчальний процес активно впроваджується дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп’ютерної системи Moodle.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Енергетичний аудит
 • Енергозбереження в агропромисловому комплексі
 • Енергоощадні технології
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні систем електрифікації та автоматизації
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 • Методика наукових досліджень
 • Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Основи електроприводу
 • Основи систем автоматичного проектування
 • Системи обліку і контролю використання енергії
 • Теоретичні основи електротехніки.

Оснащеність навчально-лабораторної бази

На кафедрі функціонують навчально-практичні лабораторій:

 • лабораторія КВП
 • лабораторія електроніки і мікросхемотехніки
 • лабораторія монтажу систем електрообладнання
 • лабораторія енергетичного менеджменту
 • лабораторія енергоощадних технологій
 • лабораторія нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії

Наявна кількість лабораторних стендів дозволяє проводити лабораторні заняття практичним методом. Лабораторні стенди мають оригінальні дослідні комірки, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами, а саме термопарами, термометрами опору, тепломірами, цифровими вольтметрами, амперметрами, ротаметрами, вакуумметрами та ін. Кожна лабораторна робота забезпечена методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Кафедра має клас для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків дипломного проектування.

Наукова діяльність

Енергозберігаючі технології, енергоефективне виробництво, широке використання поновлюваних джерел енергії є найбільш діючим інструментом у подоланні енергозалежності та світових енергетичних та економічних криз.

Наукова діяльність кафедри зорієнтована на підвищення ефективності використання паливно-енергетичного потенціалу країни у різних сферах споживання. Напрямки діяльності:

 • проведення систематичних комплексних досліджень у сфері енергозбереження, захисту навколишнього середовища;
 • розробка проектів з енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у різних галузях народного (сільського) господарства та сферах споживання;
 • розробка систем обліку, керування і контролю споживання енергоносіїв.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі здобувачами вищої освіти в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту.

Співробітництво

Викладачі кафедри співпрацюють із науковцями Краківського аграрного університету (Польща). Співробітники кафедра активно співпрацює з науково-педагогічними працівниками аграрних ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Вінницьким національним аграрним університетом, та науково-дослідними установами НААН: Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків, Інститут механізації і електрифікації сільського господарства. Здобувачі вищої освіти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових енергозберігаючих технологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам’янець-Подільський район електричних мереж АТ Хмельницькобленерго;
 • ТОВ Хмельницькенергозбут Кам’янець-Подільський ЦОК;
 • Кам'янець-Подільський СКП Міськліфтсвітло;
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець-Подільський

Участь членів кафедри у міжнародних проектах та програмах

Program ERASMUS+, Staff mobility in the academic years 2019, Agreement NO 2019-1-PL01-KA 107-064836-STA-3. Own Scholarship Fund Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland.