Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: : 067-384-14-25
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту була заснована рішенням Вченої Ради ПДАТУ № 1 від 29 серпня 2019р. на базі кафедри «Енергетики та енергетичних систем а агропромисловому комплекси». Очолює кафедру доцент, Ткач Олег Васильович.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 6 осіб, у тому числі 1 професор та 2 доцента, 3 асистента.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкуренто-спроможних спеціалістів в галузі енергозбереження.

Основні завдання кафедри - підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь знань «Електрична інженерія», за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергозберігаючі технології та енергетичний менеджмент».

Форма навчання: денна, заочна. Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр – 4 роки; Магістр – 1,4 роки.

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергозбереження.

Навчально-методична діяльність

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми дисциплін та навчально-методичні комплекси до них. В навчальний процес активно впроваджується дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Енергетичний аудит
 • Енергозбереження в агропромисловому комплексі
 • Енергоощадне машиновикористання в рослинництві
 • Енергоощадні технології
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні систем електрифікації та автоматизації
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 • Методика наукових досліджень
 • Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Основи електроприводу
 • Основи систем автоматичного проектування
 • Системи обліку і контролю використання енергії
 • Теоретичні основи електротехніки.

Оснащеність навчально-лабораторної бази

На кафедрі функціонують навчально-практичні лабораторій:

 • лабораторія КВП;
 • лабораторія електроніки і мікросхемотехніки;
 • лабораторія монтажу систем електрообладнання;
 • лабораторія енергетичного менеджменту;
 • лабораторія енергоощадних технологій;
 • лабораторія нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії.

Наявна кількість лабораторних стендів дозволяє проводити лабораторні заняття практичним методом. Лабораторні стенди мають оригінальні дослідні комірки, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами, а саме термопарами, термометрами опору, тепломірами, цифровими вольтметрами, амперметрами, ротаметрами, вакуумметрами та ін. Кожна лабораторна робота забезпечена методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Кафедра має клас для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків дипломного проектування.

Наукова діяльність

Енергозберігаючі технології, енергоефективне виробництво, широке використання поновлюваних джерел енергії є найбільш діючим інструментом у подоланні енергозалежності та світових енергетичних та економічних криз.

Наукова діяльність кафедри зорієнтована на підвищення ефективності використання паливно-енергетичного потенціалу країни у різних сферах споживання. Напрямки діяльності:

 • проведення систематичних комплексних досліджень у сфері енергозбереження, захисту навколишнього середовища;
 • розробка проектів з енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у різних галузях народного (сільського) господарства та сферах споживання;
 • розробка систем обліку, керування і контролю споживання енергоносіїв.

Випускники-бакалаври з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах енергозбереження, в державних установах з реалізації питань енергоефективності, в енергосервісних компаніях і службах, в галузевих наукових, проектних організаціях і установах.

Випускники-магістри з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного та електротехнічного профілю, на промислових підприємствах в службах енергозбереження, розрахунку нормативних показників споживання та в енергосервісних компаніях. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі.