1421

Ткач Олег Васильович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (038-49) 2-55-49, 067-384-14-25
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1368-673X
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
16 липня 1973 року в селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області


Освіта:
Вища. У 1995 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технологічного процесу та розробка технічного засобу для передпосівного обробітку ґрунту під цикорій кореневий» захистив у 2005 році.

В 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

Докторську дисертацію на тему: «Науково-теоретичне обгрунтування та агротехнічні основи вирощування цикорію коренеплдного в умовах Правобережного Лісостепу України» захистив у 2020 році.


Напрям наукового дослідження:
«Дослідження технологічних процесів вирощування, переробки і використання біоенергетичних культур»


Викладає навчальні дисципліни:
Використання альтернативних джерел енергії; Енергозбереження в АПК; Енергоощадні технології; Основи енергоощадності; Енергетичний менеджмент та аудит; Методика наукових досліджень.


 

Діяльність:


Наукові статті:

 1. Tkach O.V. Role of micronutrients in increasing crop yields chicory root. International periodsc scientific journal. Modern scientifsc researches. Issue № 11, Part 3, Minsk, Belarus. March 2020. P. 60-65.
 2. Tkach O.V. Features of the water regime of chicory root crops in ensuring high productivity. Scientific journal «Almanahul SWorld» Issue № 4, Baltsi, Moldova. 2020. С.113-118.
 3. Oleh Tkach, Vasyl Ovcharuk, Influence of chicory plants density on size-mass root parameters. Journal " Agricultural science" № 1, University agrarian state of 2020. С. 63-66.
 4. Pustova, Z., Pustova, N., Komarnitskyi, S., Tkach, O., Zamoiskyi, S., Olenyuk, A. Influence of biopreparations on biomass yield and grain efficiency of energy corn E3S Web Conf. 2020 6th International Conference – Renewable Energy Sources (ICoRES 2019 Vol. 154 (2020)
 5. V Mazur, I Didur, R Myalkovsky, H Pantsyreva, N Telekalo, O Tkach. The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. Web of Science: Ukrainian environmental journal Vol.10 rel.1. РР.101-105. 2020
 6. Tkach O.V. Accumulation of chlorophyll in the leaves of chicory root, depending on the timing of sowing Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2020, Bulgaria. 2020. С.29-34.
 7. Kukharets S., Hutsol T., Glowacki S., Sukmaniuk O., Rozkosz A., Tkach O. Concept оf Biohydrogen Production by Agricultural Enterprises. Agricultural Engineering, 2021, 63-72
 8. Ткач О.В. Продуктивность хлорофилла в листьях цикория корнеплодного в зависимости от сроков сева и наличия влаги в почве. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки, 2020. № 3. С. 84-87.
 9. Ткач О.В. Агротехнические приемы возделывания сахарной свеклы применимые для цикория корнеплодного. Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Херсон, 2018. Вип. 100. Т. 2. С. 85-91.
 10. Бахмат М.І., Ткач О.В. Обґрунтування площі живлення рослин для технології вирощування цикорію коренеплідного. Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Херсон, 2018. Вип. 104. С. 16-20.
 11. Бахмат М.І., Ткач О.В., Моргун А.В. Використання цикорію коренеплідного як біоенергетичної культури для виробництва біоетанолу. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2019. Вип. 110, Т. 2. С. 14-18.
 12. Ткач О.В. Особливості формування маси коренеплодів цикорію залежно від мінерального живлення. Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2019. Вип. 27. С. 55-67.
 13. Бахмат М.І., Ткач О.В. Вплив строку сівби і глибини загортання насіння на польову схожість та врожайність цикорію коренеплідного. Вісник Уманського НУС. Науковий журнал. Умань, 2019. Вип. 2. С. 39-42.
 14. Ткач О.В. Енергозберігаючий спосіб вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 31. С. 30-36.
 15. Ткач О.В. Біологічні особливості насіння цикорію коренеплідного Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, Київ, 2020. Вип. 28. С. 140-146.
 16. Ткач О.В. Особливості росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного до і після перезимівлі. Вісник Полтавської ДА. Полтава, 2020. Вип. 1. С. 74-80.
 17. Ткач О.В. Урожайність коренеплодів цикорію залежно від густоти рослин Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Херсон, 2020. Вип. 112. С. 150-156.
 18. Ткач О.В. Зберігання коренеплодів цикорію залежно від строків сівби. Міжвідомчий тематичний збірник «Зрошуване землеробство». Херсон, 2020. Вип. 73. С.107-111.
 19. Ткач О.В., Овчарук В.І. Витрати води рослинами цикорію коренеплідного в агрофітоценозі на формування її маси. Зб. наук. праць «Агробіологія» Білоцерківської НАУ. Біла Церква, 2020. Вип. 1. С.175-180.
 20. Ткач О.В. Фотосинтетична діяльності рослин цикорію коренеплідного. Наукові доповіді НУБІП України. Київ, 2020. № 2. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13686/12107.
 21. Ткач О.В. Продуктивність цикорію коренеплідного залежно від способу вирощування з комбінованою шириною міжрядь. Зб. наук. праць Уманського НУС. Умань, 2020. Вип. 96. Ч. 1. С.592-605.
 22. Бахмат М.І., Ткач О.В. Бахмат О.М. Формування насіннєвої продуктивності цикорію коренеплідного залежно від способу та схеми розміщення рослин. Зб. наук. праць Вісник Уманського НУС. Науковий журнал. Умань, 2021. №. 1. С.8-14

 Рекомендації виробництву:

 1. Рекомендації з технології вирощування цикорію коренеплідного / О.В. Ткач, В.Л. Курило, В.П. Деревянський та ін. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. 70 с.
 2. Енергозберігаюча технологія вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь (рекомендації) / М.І. Бахмат, О.В. Ткач, В.Л. Курило, В.Г. Молдован, А.В. Моргун. Кам'янець–Подільський: Аксіома, 2019. 56 с.

 Патенти на корисну модель:

 1. Спосіб обробітку ґрунту до появи сходів: пат. №25929 Україна / Курило В.Л., Курило А.В., Гументик М.Я., Ткач О.В.; заявл. 26.04.2007; опубл. 27.08.2007. Промислова власність. Київ, 2007. Бюл. № 13.
 2. Спосіб сушіння цикорію: пат. №129823 Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В., Ткач Л.В., Сабінська Л.П.; заявл. 01.06.2018; опубл. 12.11.2018. Промислова власність. Київ, 2018. Бюл. № 21.
 3. Спосіб вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь: пат. №137931 Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В., Моргун А.В., Молдован Ж.А.; заявл. 24.04.2019; опубл. 11.11.2019. Промислова власність. Київ, 2019. Бюл. № 21.
 4. Спосіб виробництва цикорію: пат. №142552 Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В., Ткач Л.В.; заявл. 21.01.2020; опубл. 10.06.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 11
 5. Спосіб безвисадкового вирощування насінників цикорію коренеплідного: пат. № 143702 Україна / Ткач О.В., Курило В.Л., Овчарук В.І., Моргун А.В.; заявл. 13.02.2020; опубл. 10.08.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 15.
 6. Спосіб зберігання цикорію коренеплідного в кагатах або буртах: пат. № 143703 Україна / Ткач О.В., Овчарук В.І., Ткач Л.В.; заявл. 13.02.2020; опубл. 10.068.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 15.

 Монографії:

 1. Tkach O., Tkach L. Objectives, types, content and functions of practical training of future technicians-technologists in the specialty “Production of bread, confectionery, pasta and food concentrates”: monograph/ Modern world tendencies in the development of science volume 2,– London. 2019. C. 88-101.
 2. Tkach O.V. Energy saving technology of root chicory growing with combined interwide row. Wissenschaft fur modernen Menschen: innovative technik und technologie, informatik, verkehrsentwicklung, physic und mathematic, medizin, biologie, landwirtschaft. Monografische Reihe “Europaische Wissenschaft”. Buch 8. Teil 2. C. 138-154.

 Методична робота:

 1. Експлуатація машин і обладнання: навчально-методичний комплекс [навч. посіб. для студентів інженерних спеціальностей осв.-кваліф. рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.П. Грубий, П.І. Роздорожнюк, О.В. Ткач та ін. / за ред. І.М. Бендери, В.П. Грубого, П.І. Роздорожнюка. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013. – 576 с. (46,8 ум. друк. арк.). (Міністерство освіти і науки України (лист № 1/11-3551 від 11.05.2011 р.)).