Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій

Department of Electrical Engineering, Electromechanics and Electrotechnology

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (067) 306 39 86
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Підготовка інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва на факультеті механізації сільського господарства Подільської аграрно-технічної академії розпочалася в 1998 році.

27 серпня 2002 року на базі кафедри "Фізики та електрифікації сільського господарства" (завідувач к.ф-м.н., доцент Чіркін М.М.) створено кафедру "Енергетика сільськогосподарського виробництва". В 2008 році кафедру перейменовано в кафедру енергетики та електротехнічних систем в АПК (завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.). В 2019 році кафедру реорганізовано у кафедру «Електротехніки, електромеханіки і електротехнологій».

Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та кандидатів наук (докторів філософії).

Денна та заочна форми навчання.

На базі середньої освіти – прийом на 1-й курс денної та заочної форми навчання.

На базі кваліфікації молодшого спеціаліста – прийом за результатами іспитів на 2-й курс денної та 3-й курс заочної форм навчання.

При здобутті другої вищої освіти – прийом на 2-3 курс заочної форми навчання.

Наукова робота

Науковий потенціал кафедри зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження на підприємствах агропромислового комплексу. На кафедрі функціонує 7 навчальних лабораторій

Кафедра має високий науковий потенціал – професор, 6 кандидатів наук, 5 доцентів. Весь період навчання студенти разом з викладачами займаються науковими розробками, виконують реальні технічні проекти, за результатами чого публікуються наукові роботи. Це дозволяє отримати практичні навики та продемонструвати свої можливості потенційним працедавцям.

Основні напрямки наукової роботи

  • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
  • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
  • розробка методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
  • розробка систем контролю параметрів технологічних процесів;
  • розробка та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Практична підготовка

Практичне навчання студентів відбувається за наскрізною програмою практичної підготовки.

Навчальні практики студентів проводяться в навчальних майстернях, лабораторіях та філіях кафедри, де є необхідні умови для її проведення.

Кожного року студенти проходять виробничу практику на підприємствах енергетичного профілю. Кафедра має договори з ведучими підприємствами та організаціями Хмельницької області та м.Кам'янець-Подільський про проходження практики. Кафедра регулярно проводить екскурсії та виїздні заняття на підприємствах для знайомства з виробництвом, обладнанням та потенційними працедавцями. Наші студенти мають можливість проходити практику та працевлаштовуватись на підприємствах відомих компаній, з якими укладено договори.

Кращі студенти кафедри проходять виробничу практику за кордоном в різних країнах світу.

Кафедрою населенню, організаціям та підприємствам надаються послуги з проведення електротехнічних вимірювань в електроустановках та електрообладнанні до 1000 в при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі студентами в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри. Підготовка, організація та проведення загальнокафедральних свят сприяє становленню кафедральних традицій, створюються умови для повноцінного розкриття творчих здібностей та таланту студентів.

Співробітництво

Кафедра активно співпрацює з кращими науковими школами визначних вчених та виробничників і найбільшими аграрними ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка та ін. Студенти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових електротехнологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Кафедра також має наукові зв'язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами.

Партнери кафедри на виробництві

  • Кам'янець-Подільський район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
  • Городоцький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
  • Дунаєвецький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
  • Новоушицький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
  • Ярмолинецький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»