406

Хворостовський Віктор Георгійович

Науковий ступінь:
Вчене звання:

:
:
ORCID:

Місце і дата народження:
30 жовтня 1963 с.Кам'янка Кам'янець-Подільського району Хмельницької обл.


Освіта:
Вища. 1992 року закінчив Вінницький політехнічний інститут (інженер-електрик).


Напрям наукового дослідження:
Забезпечення якості електроенергії та раціоналізація режимів електропостачання


Викладає навчальні дисципліни:
Безпека праці в електроустановках, Системи обліку і контролю використання енергії


Діяльність:


Методична робота:

  1. доцент І.Д.Гарасимчук, доцент Ю.І.Панцир, в.о. доцента П.В.Потапський, асистент В.Г.Хворостовський. «Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент» студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва». - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2016 – 8 с.
  2. доцент І.Д.Гарасимчук, в.о.професора І.Й.Гордійчук, в.о. доцента О.В.Калініченко, доцент В.М.Дубік, асистент В.Г.Хворостовський,  асистент О.В.Горбовий. «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнології та електричне освітлення» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК». - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2016 – 60 с.
  3. доцент В.М. Дубік, асистент  О.В.Козак, асистент Д.В.Вільчинська. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК». - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2017 – 50 с.