Силабуси - 206 Садово-паркове господарство - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Біометрія
ОКФП 3 Генетичні основи біотехнології
ОКФП 4 Лісова фітопатологія і ентомологія
ОКФП 5 Лісознавство
ОКФП 6 Економіка лісового та садово-паркового господарства
ОКФП 7 Лісова селекція
ОКФП 8 Лісова зоологія
ОКФП 9 Інженерна та комп’ютерна графіка
ОКФП 10 Урбоекологія і фітомеліорація
ОКФП 11 Історія садово-паркового мистецтва
ОКФП 12 Дендрологія
ОКФП 13 Інвентаризація садово-паркових об’єктів
ОКФП 14 Озеленення населених місць
ОКФП 15 Декоративні рослини закритого грунту
ОКФП 16 Захист зелених насаджень
ОКФП 17 Луківництво і газони
ОКФП 18 Декоративне розсадництво і насінництво
ОКФП 19 Ландшафтна архітектура
ОКФП 20 Садово-паркове будівництво
ОКФП 21 Основи аранжування
ОКФП 22 Основи містобудування
ОКФП 23 Проектування об’єктів зеленого будівництва
ОКФП 24 Дендрорекультивація рекреаційних об'єктів
ОКФП 25 Виробнича практика
ОКФП 26 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи