Силабуси - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (1 рік 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Теоретичні основи електротехніки
ОКФП 2 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
ОКФП 3 Основи електроприводу
ОКФП 4 Електротехнології та електроосвітлення
ОКФП 5 Основи електропостачання
ОКФП 6 Монтаж електрообладнання і систем керування
ОКФП 7 Електричні машини
ОКФП 8 Електроніка та мікросхемотехніка
ОКФП 9 Теплотехніка і теплоенергетичні установки
ОКФП 10 Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі
ОКФП 11 Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування
ОКФП 12 Теоретичні основи автоматики
ОКФП 13 Безпека праці в електроустановках
ОКФП 14 Електротехнічні матеріали
ОКФП 15 Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
ОКФП 16 Електропривод в АПК
ОКФП 17 Виробнича практика електромонтажна
ОКФП 18 Виробнича практика експлуатаційна