Силабуси - 141.05 Енергетичний менеджмент - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Теоретичні основи електротехніки
ОКФП 2 Електричні машини та апарати
ОКФП 3 Основи електроніки та мікросхемотехніки
ОКФП 4 Основи метрології та електричних вимірювань
ОКФП 5 Монтаж електрообладнання і систем керування
ОКФП 6 Основи релейного захисту та автоматика
ОКФП 7 Автоматизовані системи обліку енергоносіїв
ОКФП 8 Енергетичний менеджмент
ОКФП 9 Основи електроприводу
ОКФП 10 Промислова електроніка та перетворювальна техніка
ОКФП 11 Системи електропостачання
ОКФП 12 Вступ до фаху
ОКФП 13 Основи енергоаудиту
ОКФП 14 Інтелектуальні системи управління споживанням енергії
ОКФП 15 Електротехнологічні установки
ОКФП 16 Теоретичні основи автоматики
ОКФП 17 Електричні системи та мережі
ОКФП 18 САПР
ОКФП 19 Основи систем автоматизованого проектування енергетичних об’єктів
ОКФП 20 Електротехнічні матеріали
ОКФП 21 Безпека праці в електроустановках
ОКФП 22 Виробнича електромонтажна практика
ОКФП 23 Виробнича технологічна практика
ОКФП 24 Переддипломна практика
ОКФП 25 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи