Силабуси - 281 Публічне управління та адміністрування - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Менеджмент публічних установ і організацій (Теорія організації)
ОКФП 2 Менеджмент публічних установ і організацій (Управління персоналом в публічних установах)
ОКФП 3 Менеджмент публічних установ і організацій (Менеджмент)
ОКФП 4 Інформаційні системи в публічному управлінні
ОКФП 5 Етика державних службовців
ОКФП 6 Адміністративний менеджмент
ОКФП 7 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 8 Електронна комерція
ОКФП 9 Служба в органах місцевого самоврядування
ОКФП 10 Економічна теорія
ОКФП 11 Державна служба
ОКФП 12 Публічне управління
ОКФП 13 Муніципальний менеджмент
ОКФП 14 Міжнародне публічне управління та безпека
ОКФП 15 Антикризове управління і національна безпека
ОКФП 16 Планування розвитку територій
ОКФП 17 Управління політичними формуваннями
ОКФП 18 Тайм-менеджмент
ОКФП 19 Організація агробізнесу і підприємництва
ОКФП 20 Основи економічної науки
ОКФП 21 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 22 Мікро і макроекономіка
ОКФП 23 Керівник адміністративної служби
ОКФП 24 Економіка підприємств
ОКФП 25 Основи обліку та оподаткування
ОКФП 26 Теорія економічного аналізу
ОКФП 27 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності державних установ та організацій
ОКФП 28 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 29 Фінанси підприємств
ОКФП 30 Маркетинг
ОКФП 31 Основи технологій штучного інтелекту
ОКФП 32 Методи прийняття управлінських рішень державних установ та організацій
ОКФП 33 Вступ до фаху
ОКФП 34 Державне регулювання економіки
ОКФП 35 Виробнича практика
ОКФП 36 Підготовка та проведення атестаційного екзамену
ОКФП 37 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи