Силабуси - 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 2 Технічна механіка
ОКФП 3 Теорія ймовірності і математична статистика
ОКФП 4 Дослідження операцій в транспортних системах
ОКФП 5 Основи теорії систем і управління
ОКФП 6 Транспортно-технологічні процеси у с.г. виробництві
ОКФП 7 Загальний курс транспорту
ОКФП 8 Основи економіки транспорту
ОКФП 9 Транспортні засоби
ОКФП 10 Логістика
ОКФП 11 Вантажні перевезення
ОКФП 12 Пасажирські перевезення
ОКФП 13 Взаємодія видів транспорту
ОКФП 14 Основи теорії транспортних процесів і систем
ОКФП 15 Транспортне планування міст
ОКФП 16 Засоби автоматики і телемеханіки
ОКФП 17 Технічні засоби організації дорожнього руху
ОКФП 18 Організація дорожнього руху
ОКФП 19 Організація міжнародних перевезень
ОКФП 20 Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху
ОКФП 21 Основи керування автомобілем
ОКФП 22 Вступ до фаху
ОКФП 23 Виробнича практика
ОКФП 24 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи