Силабуси - 071 Облік і оподаткування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Бухгалтерський облік (загальна теорія)
ОКФП 2 Системи і моделі бухгалтерського обліку
ОКФП 3 Професійна етика бухгалтера та аудитора
ОКФП 4 Державний аудит
ОКФП 5 Міжнародні стандарти аудиту
ОКФП 6 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 7 Електронна комерція
ОКФП 8 Система оподаткування
ОКФП 9 Менеджмент
ОКФП 10 Національна економіка
ОКФП 11 Банківська справа та страхування
ОКФП 12 Облік у бюджетних установах
ОКФП 13 Управління витратами
ОКФП 14 Управлінський облік
ОКФП 15 Основи економічної науки
ОКФП 16 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 17 Мікро і макроекономіка
ОКФП 18 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 19 Економіка підприємств
ОКФП 20 Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
ОКФП 21 Теорія економічного аналізу
ОКФП 22 Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні
ОКФП 23 Аудит
ОКФП 24 Фінанси підприємств
ОКФП 25 Маркетинг
ОКФП 26 Основи технологій штучного інтелекту
ОКФП 27 Фінансовий облік І
ОКФП 28 Фінансовий облік ІІ
ОКФП 29 Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО
ОКФП 30 Оподаткування і податкова звітність
ОКФП 31 Організація обліку і оподаткування в фермерських господарствах
ОКФП 32 Вступ до фаху
ОКФП 33 Бюджетна система
ОКФП 34 Виробнича практика
ОКФП 35 Підготовка та проведення атестаційного екзамену