Силабуси - 126 Інформаційні системи та технології - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Електротехніка та електроніка
ОКФП 3 Програмування та командна робота
ОКФП 4 Теорія ймовірності, ймовірносні процеси та математична статистика
ОКФП 5 Теорія алгоритмів
ОКФП 6 Схемотехніка інформаційних систем
ОКФП 7 Комп'ютерна архітектура та телекомунікації
ОКФП 8 Системне програмування
ОКФП 9 Об’єктно-орієнтоване програмування
ОКФП 10 Методи оптимізації інформаційних систем та мереж
ОКФП 11 Теорія інформаційних систем
ОКФП 12 Моделювання інформаційних систем та технологій
ОКФП 13 Основи IP-мереж
ОКФП 14 Мережеві операційні системи
ОКФП 15 Управління ІТ-мережами
ОКФП 16 Чисельні методи в моделюванні енергетичних процесів
ОКФП 17 Методологія проектування інформаційних систем та технологій
ОКФП 18 Комп’ютерна графіка та технології віртуальної реальності
ОКФП 19 Хмарні технології інформаційних систем
ОКФП 20 Математичні методи дослідження операцій
ОКФП 21 Технології захисту інформації (безпека інформаційної системи)
ОКФП 22 Якість програмного забезпечення та тестування
ОКФП 23 Мережеві технології
ОКФП 24 WEB-технології та WEB-дизайн
ОКФП 25 Виробнича практика
ОКФП 26 Переддипломна практика
ОКФП 27 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи