Силабуси - 274 Автомобільний транспорт - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 2 Теоретична механіка
ОКФП 3 Механіка матеріалів і конструкцій
ОКФП 4 Теорія механізмів і машин
ОКФП 5 Деталі машин
ОКФП 6 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
ОКФП 7 Технологічні основи машинобудування
ОКФП 8 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
ОКФП 9 Безпека дорожнього руху
ОКФП 10 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
ОКФП 11 Теплотехніка
ОКФП 12 Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
ОКФП 13 Автомобілі
ОКФП 14 Автомобільні двигуни
ОКФП 15 Основи технології виробництва і ремонту автомобілів
ОКФП 16 Технічна експлуатація автомобілів
ОКФП 17 Електронне та електричне обладнання автомобілів
ОКФП 18 Економіка підприємства
ОКФП 19 Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів
ОКФП 20 Організація автомобільних перевезень
ОКФП 21 Логістика
ОКФП 22 Експлуатаційні матеріали
ОКФП 23 Прикладна математика
ОКФП 24 Основи технічної діагностики автомобілів
ОКФП 25 Вступ до фаху
ОКФП 26 Виробнича практика
ОКФП 27 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи