Силабуси - 101 Екологія - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Загальна екологія
ОКФП 3 Стратегічна екологічна оцінка
ОКФП 4 Природоохоронне законодавство та екологічне право
ОКФП 5 Економіка природокористування
ОКФП 6 Гідрологія
ОКФП 7 Радіобіологія
ОКФП 8 Лісівництво та лісові ландшафти
ОКФП 9 Основи наукової діяльності
ОКФП 10 Топографія з основами картографії
ОКФП 11 Основи сталого розвитку
ОКФП 12 Ландшафтна екологія
ОКФП 13 Екологія людини
ОКФП 14 Моніторинг довкілля
ОКФП 15 Моделювання і прогнозування стану довкілля
ОКФП 16 Радіоекологія
ОКФП 17 Урбоекологія
ОКФП 18 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
ОКФП 19 Екологічна безпека
ОКФП 20 Оцінка впливу на довкілля
ОКФП 21 Організація та управління в природоохоронній діяльності
ОКФП 22 Заповідна справа
ОКФП 23 Виробнича практика
ОКФП 24 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи