Силабуси - 051 Економіка - ОС «бакалавр»

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Економіка підприємств
ОКФП 2 Соціальна економіка
ОКФП 3 Креативна економіка
ОКФП 4 Фінанси підприємств
ОКФП 5 Національна економіка
ОКФП 6 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 7 Електронна комерція
ОКФП 8 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 9 Менеджмент
ОКФП 10 Міжнародна економіка
ОКФП 11 Стратегія підприємства
ОКФП 12 Економічна теорія
ОКФП 13 Економіка та організація інноваційної діяльності
ОКФП 14 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 15 Основи економічної науки
ОКФП 16 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 17 Мікро і макроекономіка
ОКФП 18 Податкова система
ОКФП 19 Регіональна економіка
ОКФП 20 Основи обліку та оподаткування
ОКФП 21 Теорія економічного аналізу
ОКФП 22 Економічний аналіз
ОКФП 23 Мережева і цифрова економіка
ОКФП 24 Потенціал і розвиток підприємства
ОКФП 25 Маркетинг
ОКФП 26 Економіка аграрного виробництва
ОКФП 27 Інформаційні системи і технології на підприємстві
ОКФП 28 Трансформаційна економіка та економічна політика держави
ОКФП 29 Проектний аналіз
ОКФП 30 Державне регулювання економіки
ОКФП 31 Управління витратами
ОКФП 32 Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
ОКФП 33 Зовнішньо-економічна діяльність
ОКФП 34 Вступ до фаху
ОКФП 35 Виробнича практика
ОКФП 36 Підготовка та проведення атестаційного екзамену