Силабуси - 072 Фінанси, банківська справа та страхування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Податкова система
ОКФП 2 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 3 Фінанси
ОКФП 4 Основи економічної науки
ОКФП 5 Мікро і макроекономіка
ОКФП 6 Економіка підприємств
ОКФП 7 Менеджмент
ОКФП 8 Облік і оподаткування
ОКФП 9 Гроші і кредит*
ОКФП 10 Страхування
ОКФП 11 Фінанси підприємств
ОКФП 12 Регіональна економіка
ОКФП 13 Теорія економічного аналізу
ОКФП 14 Професійна етика
ОКФП 15 Маркетинг
ОКФП 16 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 17 Фінансова думка України
ОКФП 18 Основи фінансово - економічної безпеки
ОКФП 19 Інформаційні системи і технології у фінансах*
ОКФП 20 Фінансова інфраструктура
ОКФП 21 Фінанси місцевого самоврядування
ОКФП 22 Електронна комерція
ОКФП 23 Економічна теорія
ОКФП 24 Інвестиційний аналіз
ОКФП 25 Інвестування
ОКФП 26 Міжнародні фінанси
ОКФП 27 Фінансова діяльність суб'єктів малого бізнесу
ОКФП 28 Кредитування
ОКФП 29 Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн
ОКФП 30 Виробнича практика