Силабуси - 072 Фінанси, банківська справа та страхування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Фінанси
ОКФП 2 Гроші і кредит
ОКФП 3 Страхування
ОКФП 4 Фінанси підприємств
ОКФП 5 Професійна етика
ОКФП 6 Фінансова думка України
ОКФП 7 Електронна комерція
ОКФП 8 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 9 Менеджмент
ОКФП 10 Фінансовий аналіз
ОКФП 11 Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО
ОКФП 12 Міжнародні фінанси
ОКФП 13 Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу
ОКФП 14 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 15 Основи економічної науки
ОКФП 16 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 17 Мікро і макроекономіка
ОКФП 18 Податкова система
ОКФП 19 Бюджетна система
ОКФП 20 Основи обліку та оподаткування
ОКФП 21 Теорія економічного аналізу
ОКФП 22 Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн
ОКФП 23 Банківська система
ОКФП 24 Фондовий ринок
ОКФП 25 Маркетинг
ОКФП 26 Місцеві фінанси
ОКФП 27 Фінансовий ринок
ОКФП 28 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
ОКФП 29 Інформаційні системи і технології у фінансах
ОКФП 30 Вступ до фаху
ОКФП 31 Виробнича практика
ОКФП 32 Підготовка та проведення атестаційного екзамену